Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

 

>> Vis alle juridiske aftaler

 

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Ikrafttrædelsesdato: 25. maj 2018

 

 1. Oversigt
 2. Hvilke Personlige Oplysninger indsamler vi?
 3. Hvorfor opbevarer vi personlige oplysninger?
 4. Hvordan behandler vi Personlige Oplysninger? 
 5. Deler vi Personlige Oplysninger? 
 6. Hvordan arbejder vi sammen med andre tjenester og platforme?
 7. Overførsler til udlandet 
 8. Hvordan bruger vi cookies og sporingsteknologi?
 9. Hvilke persondatavalg er til rådighed for dig?
 10. Hvad er dine rettigheder?   
 11. Hvordan beskytter vi dine Personlige Oplysninger?
 12. Kan børn bruge vores tjenester? 
 13. Hvad har du ellers brug for at vide?
 14. Kontakt os
 15. Definitioner

Meddelelse om banklovgivning for kunder i EØS

 1. Luxembourgs bankregler
 2. Oversigt over FATCA- og CRS-lovgivning 

 

1. Oversigt

PayPal har udviklet denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger for at forklare, hvordan vi kan indsamle, bevare, behandle, dele og overføre dine personlige oplysninger, når du besøger vores websteder eller bruger vores tjenester.  Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder dine personlige oplysninger, når du besøger websteder eller bruger tjenesterne og gælder ikke for online websteder eller tjenester, som vi ikke ejer eller har kontrol over, herunder websteder eller tjenesteydelser fra andre PayPal-brugere.

For at undgå enhver tvivl udgør denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger ikke en "rammeaftale" med henblik på EU's direktiv om betalingstjenester (2007/64/EF) eller enhver implementering af direktivet i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Formålet med denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger er at informere dig om vores praksis i forbindelse med persondata og til at hjælpe dig med at forstå dine persondatavalg, når du bruger vores websteder og tjenester. Bemærk, at vores tjenestetilbud kan variere afhængigt af region. Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger kan suppleres med yderligere meddelelser afhængigt af de berørte websteder og tjenester.  Supplerende oplysninger kan findes i Oversigt over Cookies og sporingsteknologier og Meddelelse om banklovgivning.

Vi har defineret nogle udtryk, som vi bruger i hele politikken om beskyttelse af personlige oplysninger.  Du kan finde betydningen af et udtryk med store bogstaver i afsnittet Definitioner.

Du bedes kontakte os, hvis du har spørgsmål til praksis i forbindelse med persondata, som ikke behandles i denne politik om personlige oplysninger.

 

2. Hvilke personlige oplysninger indsamler vi?

Vi indsamler personlige oplysninger om dig, når du besøger vores websteder eller bruger vores tjenester, herunder følgende:

 • Registrering og brug af oplysninger – når du tilmelder dig at bruge vores tjenester ved at oprette en konto, indsamler vi personlige oplysninger, som det skønnes nødvendigt for at tilbyde og udføre de tjenester, som du anmoder om.  Afhængigt af de tjenester, du vælger, kan vi bede dig om dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din e-mailadresse og dine id-oplysninger for at oprette en konto. Vi kan bede dig om yderligere personlige oplysninger, når du bruger vores tjenester.

 • Betalings- og oplevelsesoplysninger – Når du bruger vores tjenester eller går ind på vores websteder, f.eks. for at foretage køb fra forhandlere, for at modtage penge, for at behandle betalinger eller for at overføre penge til venner og familie, indsamler vi oplysninger om betalingen og andre oplysninger i forbindelse med betalingen som f.eks. det beløb, der er overført eller anmodet om, det beløb, der er betalt for produkter eller tjenester, forhandleroplysninger, herunder oplysninger om eventuelle finansieringsinstrumenter, der blev brugt til at gennemføre betalingen, enhedsoplysninger, tekniske statistikoplysninger og geoplaceringsoplysninger.
 • Deltagers personlige oplysninger Når du bruger vores tjenester eller går ind på vores websteder, indsamler vi de personlige oplysninger, du forsyner os med om de andre deltagere, der er forbundet med betalingen.
 • Overfør eller anmod om penge: Når du overfører eller anmoder om penge via tjenesterne, indsamler vi personlige oplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og finansielle kontooplysninger om den deltager, som modtager penge fra dig, eller som overfører penge til dig.  Omfanget af personlige oplysninger, der kræves om en deltager, kan variere afhængigt af de tjenester, som du bruger til at overføre eller anmode om penge.  
 • Betal eller anmod en anden om at betale en regning:  Hvis du bruger vores tjenester til at betale en regning til fordel for en anden person, eller hvis du anmoder en bruger om at betale en regning for dig, indsamler vi personlige oplysninger fra dig om kontoejeren f.eks. adresse, telefonnummer, e-mailadresse og kontonummer på regningen, du har til hensigt at betale eller anmode om at blive betalt.
 • Tilføj værdi til dine konti: Hvis du bruger vores tjenester til at tilføje værdi til din konto eller en anden konto, du måtte have, eller hvis du beder en bruger om at tilføje værdi til nogen af disse konti, kan vi indsamle personlige oplysninger fra dig om den anden part eller fra den anden part om dig for at facilitere anmodningen.  Hvis du for eksempel bruger vores tjenester til at genindlæse en mobiltelefon eller til at anmode om, at der føjes værdi til din mobilkonto, kan vi indsamle personlige oplysninger og andre oplysninger, herunder mobilkontonummer fra den anden deltager.
 • Personlige oplysninger om dine venner og kontaktpersoner – Det kan være nemmere for os at hjælpe dig med at handle med dine venner og kontaktpersoner, hvis du angiver personlige oplysninger som f.eks. dine venners og kontaktpersoners navn, e-mailadresse og telefonnummer, mens du bruger en tjeneste, eller hvis du slutter din liste over kontakter eller venner til din konto.  Hvis du vælger at knytte din liste over kontaktoplysninger på din enhed til din konto og/eller oprette en kontoforbindelse mellem en platform for sociale medier og din konto, indsamler og bruger vi dine oplysninger om kontaktpersoner eller venner til at forbedre din oplevelse, når du bruger tjenesterne.
 • Personlige oplysninger, som du vælger at forsyne os med for at indhente yderligere tjenester eller specifikke onlinetjenester – Hvis du anmoder om eller deltager i en valgfri webstedsfunktion eller anmoder om udvidede tjenester eller anden tilvalgsfunktionalitet, kan vi indsamle yderligere oplysninger fra dig. Vi giver dig en separat meddelelse på tidspunktet for indsamling, hvis anvendelsen af de pågældende personlige oplysninger afviger fra de anvendelser, der fremgår af denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
 • Personlige oplysninger om dig, hvis du handler som en gæst – Visse begrænsede tjenester er tilgængelige, uden at du skal logge på eller oprette en konto. Dette kaldes også gæstebetalinger.  Vi indsamler personlige oplysninger, oplysninger om en betalingsmetode, der er brugt til at gennemføre en gæstebetaling, enhedsoplysninger, tekniske statistikoplysninger og geoplaceringsoplysninger som nødvendigt for at yde de ønskede gæstebetalinger.  Hvis du er en kontoejer og vælger at foretage en gæstebetaling, indsamler vi oplysninger om betalingen og forbinder dem til din konto som en del af vores overholdelse af regler og analyseaktiviteter.  Hvis du ikke er en kontoejer, og du vælger at foretage en gæstebetaling, indsamler vi og gemmer alle oplysningerne, som du angiver, og bruger og deler sådanne oplysninger i overensstemmelse med denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
 • Personlige oplysninger om dig fra tredjepartskilder – Vi indhenter oplysninger fra tredjepartskilder som f.eks. forhandlere, dataudbydere og kreditselskaber, hvor dette er tilladt ved lov.
 • Andre oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med din brug af vores websteder eller tjenester – Vi kan indsamle yderligere oplysninger fra eller om dig, når du kommunikerer med os, kontakter vores kundeservice eller besvarer en undersøgelse.

 

3.  Hvorfor opbevarer vi personlige oplysninger?

Vi opbevarer personlige oplysninger i et format, som kan identificeres, i det korteste tidsrum, der er nødvendigt for at opfylde vores juridiske eller lovmæssige forpligtelser og til erhvervsformål.  Vi kan opbevare personlige oplysninger i længere tid, end loven kræver det, hvis det er i vores legitime forretningsinteresser og ikke er forbudt ved lov.  Hvis din konto er lukket, kan vi træffe foranstaltninger for at maskere personlige oplysninger og andre oplysninger, men vi forbeholder os vores mulighed for at opbevare og tilgå dataene lige så længe, som det kræves for at overholde gældende lovgivning. Vi vil fortsætte med at bruge og videregive sådanne personlige oplysninger i overensstemmelse med politikken om beskyttelse af personlige oplysninger.

De cookies, vi bruger, har definerede udløbstider. Medmindre du besøger vores websteder eller bruger vores tjenester inden for det tidsrum, deaktiveres cookies automatisk, og lagrede oplysninger slettes.  Se vores Oversigt over cookies og sporingsteknologier for at få mere at vide.

 

4.  Hvordan behandler vi personlige oplysninger?

Vi kan behandle dine personlige oplysninger af flere forskellige årsager, der er begrundet i henhold til love om data i EØS og Schweiz. 

 • For at drive webstederne og yde tjenesterne, herunder for at:

  • indlede en betaling, overføre eller anmode om penge, indsætte værdi på en konto eller betale en regning
  • godkende din adgang til en konto
  • kommunikere med dig om din konto, webstederne, tjenesterne eller PayPal
  • oprette en kontoforbindelse mellem din konto og en tredjepartskonto eller -platform
  • udføre tjek af kreditværdighed og andre økonomiske forhold, vurdere ansøgninger og sammenligne oplysninger med henblik på nøjagtighed og bekræftelse
 • For at administrere vores forretningsbehov, som f.eks. overvågning, analyse og forbedring af tjenesterne og webstedernes ydeevne og funktionalitet.  Vi analyserer f.eks. brugeradfærd og gennemfører undersøgelser om den måde, hvorpå du bruger vores tjenester.
 • For at styre risici og beskytte webstederne, tjenesterne og dig mod bedrageri ved at bekræfte din identitet og hjælpe med at opdage og forhindre bedrageri og misbrug af webstederne eller tjenesterne.  
 • For at opfylde vores forpligtelser og håndhæve vilkårene for vores websteder og tjenester, herunder at overholde alle gældende love og bestemmelser.
 • Til vores legitime interesser, herunder for at:
  • håndhæve vilkårene for vores websteder og tjenester
  • administrere vores daglige forretningsbehov som f.eks. overvågning og analyse
  • gøre personlige oplysninger anonyme for at levere samlede statistiske oplysninger til tredjeparter, herunder andre virksomheder og almindelige borgere, om, hvordan, hvornår og hvorfor brugere besøger vores websteder og bruger vores tjenester. 
 • Med dit samtykke, herunder:
  • For at lave markedsføring til dig ved at levere markedsføringsmateriale om PayPal-produkter og onlinetjenester og produkter og tjenester fra ikke-tilknyttede virksomheder.  Vi kan også behandle dine personlige oplysninger for at skræddersy visse tjenester eller webstedsoplevelser, så de stemmer bedre overens med dine interesser.
  • For at levere brugertilpassede tjenester, der tilbydes af PayPal på tredjeparters websteder og onlinetjenester.  Vi kan bruge dine personlige oplysninger og andre oplysninger, der indsamles i overensstemmelse med denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, til at give dig en målrettet visning, funktion eller tilbud på tredjepartswebsteder.  Vi kan bruge cookies og andre sporingsteknologier til at levere disse onlinetjenester og/eller arbejde sammen med andre tredjeparter som f.eks. reklame- eller analysevirksomheder for at levere disse onlinetjenester.
  • For at give dig placeringsspecifikke muligheder, funktioner eller tilbud, hvis du vælger at dele dine geoplaceringsoplysninger via tjenesterne.  Vi bruger disse oplysninger til at øge webstedernes og tjenesternes sikkerhed og forsyne dig med placeringsbaserede tjenester som f.eks. reklamer, søgeresultater og andet brugertilpasset indhold.
  • For at gøre det nemmere for dig at finde og oprette forbindelse til andre kan vi bruge de oplysninger, du har delt med tjenesten, til at foreslå forbindelser mellem dig og personer, som du muligvis kender. Vi kan f.eks. tilknytte oplysninger om dig, som vi får kendskab til via dig og dine kontakters brug af tjenesterne samt oplysningerne, du og andre giver, til at foreslå personer, du muligvis kender eller muligvis ønsker at handle med via vores Tjenester.  Social funktionalitet og funktioner, der er udviklet til at forenkle din brug af tjenesterne med andre, varierer afhængigt af tjenesten.  
  • For at svare på dine anmodninger, for eksempel for at kontakte dig om et spørgsmål, som du har sendt til vores kundeserviceteam.

Du kan til enhver tid gratis trække dit samtykke tilbage.Se afsnittet om "Dine persondatavalg" for at få mere at vide om, hvordan du gør.

 

5.  Deler vi personlige oplysninger? 

Vi kan dele dine personlige oplysninger eller andre oplysninger om dig med andre på flere forskellige måder som beskrevet i dette afsnit i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi kan dele dine personlige oplysninger eller andre oplysninger af følgende årsager:

Med andre medlemmer af PayPal-koncernen: Vi kan dele dine personlige oplysninger med medlemmer af PayPal-gruppen af virksomheder for blandt andet at yde de tjenester, du har anmodet om eller autoriseret, for at styre risiko, for at hjælpe med at opdage og forhindre potentielle ulovlige og bedrageriske handlinger og andre overtrædelser af vores politikker og aftaler og for at hjælpe os med at forvalte tilgængeligheden af og opkoblingen til PayPal-produkter, tjenester og kommunikation.

Med andre virksomheder, der leverer tjenester til os: Vi deler personlige oplysninger med tredjepartstjenesteudbydere, som udfører tjenester og funktioner efter vores anvisninger og på vores vegne.  Disse tredjepartstjenesteudbydere kan f.eks. forsyne dig med tjenester, bekræfte din identitet, hjælpe med at behandle betalinger, sende dig reklamer for vores produkter og tjenester eller yde kundeservice.

Med andre banker, som vi har er gået sammen med for i fællesskab at skabe og tilbyde et produkt eller en tjeneste: Vi deler personlige oplysninger med andre banker, som vi er gået sammen med for i fællesskab at skabe og tilbyde et produkt.  Disse banker må kun bruge disse oplysninger til at reklamere for og tilbyde PayPal-relaterede produkter, medmindre du har givet samtykke til andre formål. 

Med de andre parter i handler, når du bruger tjenesterne, som f.eks. andre brugere, forhandlere og deres serviceudbydere: Vi kan dele oplysninger med de andre deltagere i dine handler, herunder andre brugere, som du overfører eller modtager penge fra, og forhandlere eller deres tjenesteudbydere, når du bruger tjenesterne til at betale for varer eller tjenesteydelser.  Oplysningerne omfatter:

 • personlige oplysninger, der er nødvendige for at facilitere betaling
 • personlige oplysninger til at hjælpe andre deltagere med at løse tvister og opdage og forhindre bedrageri
 • anonyme data og præstationsanalyser for at hjælpe forhandlerne med bedre at forstå brugen af vores tjenester og for at hjælpe forhandlerne med at forbedre brugernes oplevelser. 

Med andre tredjeparter i forbindelse med vores forretningsformål eller som tilladt eller påkrævet af loven: Vi kan dele oplysninger om dig med andre parter med henblik på PayPals forretning eller som tilladt eller påkrævet ved lov, herunder:

 • hvis vi skal gøre det for at overholde en lov, retsproces eller bestemmelser
 • til retshåndhævende myndigheder eller andre embedsmænd eller andre tredjeparter i overensstemmelse med en stævning, en retskendelse eller anden retsproces eller krav der gælder PayPal eller PayPal-koncernen
 • hvis vi, efter vores eget skøn, mener, at videregivelse af personlige oplysninger er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at forhindre fysisk skade eller økonomiske tab eller i forbindelse med en undersøgelse af formodede eller faktiske ulovlige aktiviteter
 • for at beskytte en persons vitale interesser
 • hos kreditbureauer og databehandlere for kreditværdighedstjek og med henblik på overholdelse og bedrageribekæmpelse
 • for at undersøge overtrædelser af eller håndhæve en brugeraftale eller andre juridiske vilkår, der gælder for enhver tjeneste
 • for at beskytte vores ejendom, tjenester og juridiske rettigheder
 • for at facilitere et køb eller salg af hele eller en del af PayPals virksomhed
 • i forbindelse med forsendelse og lignende tjenester for køb, som er foretaget ved hjælp af en tjeneste
 • for at vurdere og styre risici og forhindre bedrageri mod os, vores brugere og bedrageri, der omfatter vores websteder eller brug af vores tjenester, herunder bedrageri, som opstår hos eller involverer vores forretningspartnere, strategiske foretagender eller andre personer og forhandlere som f.eks. eBay, Inc.
 • til bankpartnere som krævet af kortforeningsregler til medtagelse på deres liste over opsagte forhandlere
 • til kreditrapporterings- og inkassobureauer
 • til virksomheder, som vi planlægger at fusionere med eller blive opkøbt af
 • for at støtte vores revisions-, overholdelses- og selskabsledelsesfunktioner.

Med dit samtykke: Vi deler også dine personlige oplysninger og andre oplysninger med dit samtykke eller efter din anvisning, herunder hvis du godkender en kontoforbindelse med en tredjepartskonto eller -platform.

Derudover kan PayPal give samlede statistiske oplysninger til tredjeparter, herunder andre virksomheder og almindelige borgere om, hvordan, hvornår og hvorfor brugere besøger vores websteder og bruger vores tjenester.  Disse oplysninger vil ikke personligt identificere dig eller give oplysninger om din brug af webstederne eller tjenesterne.  Vi deler ikke dine personlige oplysninger med tredjeparter med henblik på deres markedsføring uden dit samtykke.

 

6. Hvordan samarbejder vi med andre tjenester og platforme? 

En vigtig fordel ved og nyskabelse af PayPals tjenester er, at du kan forbinde din konto med en tredjepartskonto eller -platform. For så vidt angår denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger er en "kontoforbindelse" med en sådan tredjepart en forbindelse, du autoriserer eller aktiverer mellem din konto, og en konto, der ikke er en PayPal-konto, betalingsmetode eller platform, som du lovligt kontrollerer eller ejer.  Når du godkender en sådan forbindelse, vil PayPal og tredjeparten udveksle dine personlige oplysninger og andre oplysninger direkte.  Eksempler på kontoforbindelser omfatter:

 • sammenkædning af din konto med en konto på sociale medier eller social beskedtjeneste
 • tilslutning af din konto til en tredjepartsvirksomhed for dataakkumulering eller finansielle tjenesteydelser, hvis du giver en sådan virksomhed legitimationsoplysningerne til login på din konto
 • brug af din konto til at betale en forhandler eller give en forhandler mulighed for at trække penge på din konto.

Hvis du vælger at oprette en kontoforbindelse, kan vi modtage oplysninger fra tredjeparten om dig og din brug af den pågældende tredjeparts tjeneste.  Hvis du f.eks. knytter din konto til en konto på sociale medier, modtager vi personlige oplysninger fra udbyderen af de sociale medier via kontoforbindelsen.  Hvis du knytter din konto til andre finansielle konti, direkte eller gennem en tredjepartstjenesteudbyder, kan vi få adgang til din kontosaldo og betalingsoplysninger som f.eks. køb og pengeoverførsler.  Vi bruger alle sådanne oplysninger, som vi modtager fra en tredjepart via en kontoforbindelse, på en måde, der er i overensstemmelse med politikken om beskyttelse af personlige oplysninger. 

Oplysninger, som vi deler med en tredjepart, som er baseret på en kontoforbindelse, bruges og videregives i overensstemmelse med tredjepartens praksis for beskyttelse af personlige oplysninger.  Før du autoriserer en kontoforbindelse, skal du gennemgå meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger fra enhver tredjepart, som du har godkendt til at have en kontoforbindelse, og som vil få adgang til dine personlige oplysninger som en del af kontoforbindelsen.  F.eks. kan personlige oplysninger, som PayPal deler med en tredjepartskonto eller -platform som f.eks. en konto på sociale medier, til gengæld blive delt med visse andre parter, herunder almindelige borgere, afhængigt af kontoens eller platformens praksis for beskyttelse af personlige oplysninger. 

 

7.  Overførsler til udlandet

Vores aktiviteter understøttes af et netværk af computere, skybaserede servere og anden infrastruktur og informationsteknologi, herunder, men ikke begrænset til, tredjepartstjenesteudbydere. 

Parterne, der er nævnt ovenfor, kan være etableret i et andet retsområde end dit eget og uden for EØS og Schweiz.  Disse lande yder ikke altid samme niveau af beskyttelse af personlige oplysninger.  I overensstemmelse med EØ' databeskyttelseslov har vi taget specifikke skridt for at beskytte dine personlige oplysninger.  Vi er i særdeleshed underlagt bindende virksomhedsregler, der er godkendt af kompetente tilsynsmyndigheder (tilgængelige her) i forbindelse med dine overførsler af Personlige Oplysninger inden for PayPal-relaterede virksomheder.  Andre overførsler kan være baseret på kontraktmæssig beskyttelse.  Kontakt os for at få mere at vide om dette.

Hvis du handler med andre parter uden for EØS eller Schweiz, eller knytter vores tjeneste til platforme som f.eks. sociale medier uden for EØS eller Schweiz, er vi forpligtet til at overføre dine personlige oplysninger til disse parter for at yde dig den anmodede tjeneste.

 

8.  Hvordan bruger vi cookies og sporingsteknologi? 

Når du besøger vores websteder, bruger vores tjenester eller går ind på et tredjepartswebsted, som vi leverer onlinetjenester til, kan vi og vores forretningspartnere og sælgere bruge cookies og andre sporingsteknologier (samlet kaldet "Cookies") til at genkende dig som en bruger og til at tilpasse dine onlineoplevelser, de tjenester, du bruger, og andet onlineindhold og -reklame, til at måle effektiviteten af kampagner og udføre analyser og til at mindske risiko, forhindre potentielt bedrageri og fremme tilliden og sikkerheden på tværs af vores websteder og tjenester.  Visse aspekter af og funktioner i vores tjenester og på vores websteder er kun tilgængelige ved hjælp af cookies, så hvis du vælger at deaktivere eller afvise cookies, kan din brug af webstederne og tjenesterne være begrænset eller ikke mulig.

Do Not Track (DNT) er en valgfri browserindstilling, der lader dig angive dine præferencer vedrørende annoncørers og andre tredjeparters sporing.  Vi besvarer ikke DNT-signaler.

Se vores Oversigt over cookies og sporingsteknologier for at få mere at vide om vores brug af cookies.

 

9.  Hvilke persondatavalg er til rådighed for dig?

Du har valgmuligheder vedrørende praksis i forbindelse med beskyttelse af personlige oplysninger og kommunikationer, der er beskrevet i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger.  Mange af dine valg kan være forklaret på det tidspunkt, hcoe du tilmelder dig eller bruger en tjeneste eller i forbindelse med din brug af et websted.  Når du navigerer i tjenesterne, kan du få vist instruktioner og vejledning i oplevelserne.

 • Valgmuligheder, der vedrører de personlige oplysninger, vi indsamler
  • Personlige oplysninger.  Du kan afvise at angive personlige oplysninger, når PayPal anmoder om det, men du vil da muligvis ikke have adgang til visse tjenester eller nogen af tjenesterne. 
  • Oplysninger om placering og andre oplysninger på enhedsniveau.  Den enhed, som du bruger til at tilgå websteder eller tjenester, kan indsamle oplysninger om dig, herunder geoplaceringsoplysninger og brugers brugsdata, som PayPal derefter kan indsamle og bruge.  Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du kan begrænse indsamling og brug af sådanne oplysninger, skal du bruge de indstillinger, der er tilgængelige på enheden. 
 • Valgmuligheder, der vedrører brugen af dine personlige oplysninger
  • Onlinesporing og interessebaseret annoncering.  Vi arbejder med partnere og tredjepartstjenesteudbydere for at vise dig annoncer ved hjælp af annoncerelaterede cookies og webbeacons.  Du kan fravælge annonceringsrelaterede cookies og webbeacons fra tredjepart, og i så fald målrettes vores annoncer ikke mod dig.  Du vil fortsat få vist vores annoncer på tredjepartswebsteder.
   • Du kan finde flere oplysninger om tredjeparters annonceringsrelaterede cookies og interessebaseret annoncering og finde ud af, hvordan du fravælger denne praksis med virksomheder, der deltager i branchens selvregulering under Dine onlinevalg.
  • Sådan finder du og opretter forbindelse til andre.   Hvis de er tilgængelige, kan du administrere indstillingerne for at finde og oprette forbindelse til andre fra din konto for den tjeneste, du bruger.
 • Valgmuligheder i forbindelse med kontoforbindelser
  • Hvis du godkender en kontoforbindelse til en tredjepartskonto eller -platform, f.eks. en konto på sociale medier, kan du muligvis administrere dine forbindelsesindstillinger fra din konto eller fra tredjepartskontoen eller -platformen.  Se meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger, der regulerer tredjepartsplatformen, for at få mere at vide om de valg, du måtte have.
 • Valgmuligheder vedrørende cookies
  • Du kan muligvis administrere indstillingerne for cookies.  F.eks. kan din browser eller internetenhed tillade, at du sletter, deaktiverer eller blokerer visse cookies og andre sporingsteknologier.  Du kan få mere at vide ved at besøge AboutCookies.org.  Du kan vælge at aktivere disse indstillinger, men dette kan forhindre dig i at bruge mange af de grundlæggende funktioner samt funktioner, der er tilgængelige i en tjeneste eller på et websted.
  • Du kan have en valgmulighed vedrørende brugen af cookies og andre sporingsteknologier, når du bruger en tjeneste eller besøger dele af et websted.  Du kan f.eks. blive spurgt, om du ønsker, at tjenesten eller webstedet skal "huske" bestemte ting om dig, og vi bruger cookies og andre sporingsteknologier i det omfang, du tillader dem.
  • Se siden med Oversigt over cookies og sporingsteknologier for at få mere at vide om vores brug af cookies og sporingsteknologier.
 • Valgmuligheder vedrørende din tilmelding og kontooplysninger
  • Hvis du har en konto, kan du normalt gennemgå og redigere personlige oplysninger ved at logge på og opdatere oplysningerne direkte eller ved at kontakte os. Kontakt os, hvis du ikke har en konto, eller hvis du har spørgsmål til kontooplysningerne eller andre personlige oplysninger.
 • Valgmuligheder vedrørende kommunikation
 • Meddelelser, advarsler og opdateringer fra os:  
  • Markedsføring: Vi kan sende dig marketingmateriale om vores websteder, tjenester, produkter, produkter, som vi tilbyder sammen med banker, samt produkter og tjenester fra ikke-tilknyttede tredjeparter og medlemmer af PayPal-koncernen via forskellige kommunikationskanaler, f.eks. e-mail, sms, pop op-vinduer, push-meddelelser og beskedapplikationer.  Du kan fravælge de marketingmeddelelser, som vi sender, ved at følge instruktionerne i de meddelelser, du modtager.Hvis du har en konto hos os, kan du også angive dine kommunikationsindstillinger i dine kontoindstillinger. Du kan administrere dine indstillinger for meddelelser, der sendes via push-meddelelser, i din enhed.
  • Information og andet: Vi sender dig meddelelser, der er påkrævede eller nødvendige at sende til brugere af vores tjenester, meddelelser, der indeholder vigtige oplysninger og anden kommunikation, som du anmoder om fra os.  Du kan ikke fravælge at modtage disse meddelelser.  Du kan dog muligvis justere det medie og format, som du modtager disse meddelelser igennem.

 

10.  Hvad er dine rettigheder?

I henhold til de begrænsninger, der fremgår af EØS' databeskyttelseslove, har du visse rettigheder med hensyn til dine personlige oplysninger.  Du har især ret til adgang, udbedring, begrænsning, indsigelse, sletning og datamobilitet.  Kontakt os, hvis du ønsker at udøve disse rettigheder.  Hvis du vil udfylde en adgangsanmodning til alle personlige oplysninger, som PayPal har om dig, skal du bemærke, at du vil blive bedt om billed-id for at bevise din identitet.

Hvis du har en konto hos en af vores tjenester, kan du generelt se og redigere personlige oplysninger på kontoen ved at logge på og opdatere oplysningerne direkte.  Vi kan bruge automatisk beslutningstagning for beslutninger vedrørende kredit med dit samtykke, eller hvor det er nødvendigt for indgåelse af eller fuldbyrdelse af en kontrakt eller godkendt i henhold til lovgivningen i EU eller medlemsstat.

Du kan kontakte os, hvis du har brug for flere oplysninger om automatisk beslutningstagning.

 

11.  Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger?

Vi opretholder tekniske, fysiske og administrative sikkerhedsforanstaltninger, der er udviklet til at yde dine personlige oplysninger rimelig beskyttelse mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, afsløring og ændring.  Sikkerhedsforanstaltningerne omfatter firewalls, datakryptering, kontrol af fysisk adgang til vores datacentre og godkendelseskontrol af adgang til oplysninger.  Vi har til opgave at beskytte vores systemer og tjenester, og du er ansvarlig for at sikre og vedligeholde beskyttelsen af din(e) adgangskode(r) og konto-/profiltilmeldingsoplysninger og for at bekræfte, at de personlige oplysninger, vi har om dig, er korrekte og opdaterede.  Vi er ikke ansvarlige for at beskytte personlige oplysninger, som vi deler med en tredjepart, der er baseret på en kontoforbindelse, som du har givet tilladelse til. 

 

12. Kan børn bruge vores tjenester?

Webstederne og tjenesterne er ikke rettet mod mindreårige personer.  Vi indsamler ikke bevidst oplysninger, herunder personlige oplysninger, fra børn eller andre personer, der ikke juridisk er i stand til at bruge vores websteder og tjenester. Hvis vi får faktisk viden om, at vi har indsamlet personlige oplysninger fra en mindreårig person, sletter vi dem øjeblikkeligt, medmindre vi er juridisk forpligtet til at gemme sådanne oplysninger. Kontakt os, hvis du mener, at vi ved en fejl eller utilsigtet har indsamlet oplysninger fra en mindreårig person.

 

13.  Hvad har du ellers brug for at vide?

Ændringer af denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. 

Vi kan ændre denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger fra tid til anden for at afspejle ændringer i vores virksomhed, websteder eller tjenester eller gældende lovgivning.  Den reviderede politik om beskyttelse af personlige oplysninger træder i kraft på ikrafttrædelsesdatoen for udgivelse. 

Hvis den reviderede version omfatter en væsentlig ændring, giver vi dig 30 dages forudgående varsel ved at slå en meddelelse om ændringen op på siden "Opdatering af politik" på vores websted.   Vi kan også underrette brugerne om ændringen ved hjælp af e-mail eller på anden måde. 

 

14.  Kontakt os

Du kan kontakte os, hvis du har generelle spørgsmål til eller bekymringer vedrørende denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger og supplerende meddelelser eller den måde, som vi behandler dine personlige oplysninger på. 

Vil du være sikker på, at dine spørgsmål når det rette sted hen, skal du:

 • klikke her for at kontakte os angående din PayPal-konto

 • klikke her for at kontakte os angående din Xoom-konto.

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, som vi håndterer dine problemer på, har du ret til at indgive en klage hos tilsynsmyndigheden for databeskyttelse i dit land.

Vores Data Protection Officer kan kontaktes på PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal l-2449, Luxembourg.

 

15. Definitioner

 • Konto betyder en PayPal- eller Xoom-medlemskonto.

 • Enhedsoplysninger betyder data, som automatisk kan indsamles fra enhver enhed, der bruges til at få adgang til Webstedet eller Tjenesterne. Disse oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til, din enhedstype, din enheds netværksforbindelser, din enheds navn, din enheds IP-adresse, oplysninger om din enheds webbrowser og internetforbindelse, som du bruger til at få adgang til webstedet eller tjenesterne, geoplaceringsoplysninger, oplysninger om apps, der er downloadet til din enhed, og biometriske data (f.eks. Touch ID/fingeraftryk til at bekræfte din identitet).

 • Geoplaceringsoplysninger betyder oplysninger, der med rimelig nøjagtighed identificerer din placering ved hjælp af f.eks. længde- og breddegradskoordinater, som indhentes via GPS eller Wi-Fi eller mobilstationstriangulering. 

 • Gæstebetaling betyder en persons brug af Tjenesterne uden at logge på og/eller oprette en Konto.

 • PayPal betyder PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. og datterselskaber eller tilknyttede selskaber. I denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger henvises der nogle gange til PayPal som "vi", "os" eller "vores" afhængigt af konteksten.

 • Personlige Oplysninger betyder de oplysninger, der kan være forbundet med en identificeret person eller en person, der kan identificeres direkte eller indirekte. "Personlige oplysninger" kan omfatte, men er ikke begrænset til, navn, adresse (herunder fakturerings- og forsendelsesadresse), telefonnummer, e-mailadresse, betalingskortnummer, andre kontooplysninger, kontonummer, fødselsdato og offentligt udstedte legitimationsoplysninger (f.eks. kørekort, CPR-nummer, pasnummer). 

 • Behandle betyder enhver metode eller måde, som vi behandler Personlige Oplysninger eller sæt af Personlige Oplysninger på, uanset om det sker på automatisk vis som f.eks. indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning og konsultation, videregivelse via e-mail, spredning eller anden måde, der gør det muligt at give adgang til, justere eller kombinere, begrænse, slette eller destruere Personlige Oplysninger.

 • Tjenester betyder alle produkter, tjenester, indhold, teknologier eller funktioner og alle relaterede websteder, programmer og tjenester, som du tilbydes af PayPal via en Konto eller en Gæstebetaling.

 • Websteder betyder de websteder, mobilapps, platforme for officielle sociale medier eller andre online egenskaber, igennem hvilke PayPal tilbyder Tjenesterne, og som har oprettet opslag om eller linket til denne politik om beskyttelse af Personlige Oplysninger.

 • Tekniske Statistikoplysninger betyder oplysninger, vi indsamler fra din telefon, computer eller anden enhed, som du bruger til at få adgang til Webstederne eller Tjenesterne.  Tekniske statistikoplysninger fortæller os, hvordan du bruger webstederne og tjenesterne, f.eks. hvad du har søgt efter og fået vist på webstederne og den måde, du bruger vores tjenester på, herunder din IP-adresse, statistikker for hvordan sider indlæses eller bliver vist, de websteder, du har besøgt, inden du besøger webstederne, og andre oplysninger om brug og browsing, der er indsamlet via cookies.

 • Bruger betyder en person, som bruger Tjenesterne eller tilgår Webstederne og har oprettet et forhold til PayPal (f.eks. ved at åbne en Konto og acceptere PayPal- eller Xoom-brugeraftalen) eller som på anden vis bruger Tjenesterne som køber, sælger eller anden type deltager i forbindelse med en betaling, herunder en Gæstebetaling.

 

Meddelelse om banklovgivning for kunder i EØS

1. Luxembourgs bankregler

I almindelighed kræver den luxembourgske lovgivning, som PayPals håndtering af brugerdata er omfattet af (databeskyttelse og bankhemmeligholdelse), en højere grad af gennemskuelighed, end de fleste andre EU-lovgivninger. Derfor angiver PayPal i nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger, i modsætning til det brede flertal af leverandørerne af internetbaserede tjenester eller finansielle tjenester i EU, hver udbyder af tredjepartstjenester og virksomhedspartnere, hvortil der muligvis videregives brugerdata. Derudover angives formålet med videregivelsen, samt hvilken type oplysninger der videregives. Du kan finde et link til disse tredjeparter her.  Ved at acceptere denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger og have en PayPal-konto giver du dit udtrykkelige samtykke til, at vi med de angivne formål videregiver dine data til de pågældende tredjeparter.

PayPal vil muligvis opdatere ovennævnte liste over tredjeparter i starten af hvert kvartal (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). PayPal begynder først at overføre data til de nye tredjeparter eller med de nye formål eller de nye datatyper angivet i en given opdatering efter 30 dage fra den dato, hvor listen offentliggøres i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Du bør tjekke listen på PayPals websted hvert kvartal på ovenstående datoer. Hvis du ikke gør nogen indvendinger over for de nye regler om videregivelse af data inden for 30 dage fra offentliggørelsen af den opdaterede liste over tredjeparter, antages det, at du har accepteret ændringerne af listen og nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, skal du lukke din konto og stoppe med at bruge vores tjenester.

2. Oversigt over FATCA- og CRS-lovgivning

For at kunne yde PayPal-tjenesterne skal visse af de oplysninger, vi indsamler (som angivet i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger), muligvis videregives til andre PayPal-tilknyttede virksomheder eller andre enheder, herunder dem, som i dette afsnit er anført som betalingsudbydere, betalingsbehandlere eller kontoejere (eller lignende betegnelser).  Du accepterer, at sådanne enheder kan være underlagt love, bestemmelser, forespørgsler, undersøgelser eller ordrer ifølge deres lokale lovgivning, som kan kræve videregivelse af oplysninger til de relevante myndigheder i det relevante land. Din brug af PayPals tjenester udgør dit samtykke til vores videregivelse af sådanne oplysninger for at levere PayPal-tjenesterne til dig.

Du beder os om og giver specifikt dit samtykke til, at vi kan gøre følgende med dine oplysninger:

 1. Videregive nødvendige oplysninger til: politiet og andre retshåndhævende myndigheder, sikkerhedsstyrker, kompetente statslige, mellemstatslige eller overstatslige myndigheder, kompetente bureauer, afdelinger, lovregulerende myndigheder, selvregulerende myndigheder eller organisationer (herunder, men ikke begrænset til, de bureauer, der refereres til i afsnittet "Bureauer" på listen over tredjepartsudbydere) og andre tredjeparter, herunder PayPal-koncernvirksomhederne, som (i) vi juridisk er forpligtet og har tilladelse til at overholde, herunder, men ikke begrænset til, den luxembourgske lovgivning af 24. juli 2015 vedrørende den amerikanske lovgivning om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet ("FATCA-lovgivning") og lovgivningen af 18. december 2015 om fælles indberetningsstandarder for OECD ("CRS-lovgivning"), (ii) vi med begrundet formodning finder det hensigtsmæssigt at samarbejde med i forbindelse med undersøgelser af bedrageri eller andre ulovlige aktiviteter eller potentielt ulovlige aktiviteter eller (iii) at undersøge overtrædelser af vores brugeraftale (herunder, men ikke begrænset til, din betalingsmetode eller dit kortselskab).

  Hvis du er dækket af FATCA- eller CRS-lovgivningen, er vi forpligtede til at oplyse dig om de oplysninger om dig, som vi kan overføre til forskellige myndigheder. Du kan få mere at vide om PayPals forpligtelser ifølge FATCA- og CRS-lovgivningen, og hvordan de kan påvirke dig, samt læse om, hvilke oplysninger vi kan videregive som resultat deraf.

  Vi og andre organisationer, herunder parter, som accepterer betaling via PayPal, kan også dele, få adgang til og bruge (herunder fra andre lande) nødvendige oplysninger (herunder, men ikke begrænset til, oplysninger, som er registreret af bedrageriforebyggelsesbureauer) til at hjælpe os og sig selv med at vurdere og styre risici (herunder, men ikke begrænset til, forebyggelse af bedrageri, hvidvaskning af penge og terrorfinansiering). Kontakt os, hvis du vil have flere oplysninger om de relevante bedrageriforebyggelsesbureauer. Du kan få mere at vide om disse bureauer, bedrageriforebyggelsesbureauer og andre tredjeparter ved at klikke her.

 2. Videregive kontooplysninger til ejere af immaterielle rettigheder, hvis de ifølge den gældende nationale lovgivning i et EU-land har et krav mod PayPal om udenretslig videregivelse af oplysninger på grund af en krænkelse af deres immaterielle rettigheder, hvor PayPals tjenester er brugt (for eksempel, men ikke begrænset til, paragraf 19, stk. 2, litra 3 i den tyske varemærkelovgivning eller paragraf 101, stk. 2, litra 3 af den tyske ophavsretslov).

 3. Videregive nødvendige oplysninger som følge af krav fra betalingskortorganisationer eller civile eller strafferetlige processer.

 4. Hvis du som forhandler benytter en tredjepart til at få adgang til eller integrere PayPal, kan vi videregive oplysninger, som er nødvendige for at fremme og bevare en sådan aftale, til den pågældende partner (herunder, men ikke begrænset til statussen for din PayPal-integration, hvorvidt du har en aktiv PayPal-konto, og om du allerede samarbejder med en anden partner i forbindelse med integration af PayPal).

 5. Videregive nødvendige oplysninger til betalingsbehandlere, revisorer, udbydere af kundeservice, kreditoplysnings- og bedrageribeskyttelsesbureauer, udbydere af finansielle produkter, kommercielle partnere, markedsførings- og reklamefirmaer, udbydere af driftsservice, koncernvirksomheder, bureauer, markedspladser og andre tredjeparter, der er angivet her. Formålet med denne videregivelse er at gøre det muligt for os at levere PayPal-tjenesterne til dig. På listen over tredjeparter angiver vi også for hver "kategori" ikke-eksklusive eksempler på faktiske tredjeparter (hvilket kan omfatte den part, som tredjeparten videregiver oplysningerne til), som vi i øjeblikket videregiver dine kontooplysninger til, samt formålet hermed og de faktiske oplysninger, vi videregiver (disse tredjeparter er, undtagen hvor det udtrykkeligt er anført, begrænset ifølge gældende lov eller ved aftale i forhold til anvendelse af oplysningerne til sekundære formål ud over de formål, ifølge hvilke oplysningerne blev delt).

 6. Videregive nødvendige oplysninger til din agent eller juridiske repræsentant (f.eks. indehaveren af en fuldmagt, som du udsteder, eller en værge udpeget for dig).

 7. Videregive samlede statistiske oplysninger til vores forretningspartnere eller til PR. Vi kan eksempelvis videregive oplysninger om, at en vis procentdel af vores brugere bor i Manchester. Disse samlede data er imidlertid ikke knyttet til personlige oplysninger.

 8. Dele nødvendige kontooplysninger med ikke-tilknyttede tredjeparter (angivet her) til følgende formål:

  1. Forebyggelse af bedrageri og risikostyring: For at hjælpe med at forebygge bedrageri eller vurdere eller styre risici. Hvis du f.eks. bruger PayPal-tjenesterne til at købe eller sælge varer via eBay Inc. eller dets dattervirksomheder ("eBay"), kan vi dele kontooplysninger med eBay for at hjælpe med at beskytte dine konti mod bedrageri, advare dig, hvis vi registrerer bedrageriske aktiviteter på dine konti eller vurdere kreditrisiko.

   Som et led i vores tiltag til forebyggelse af bedrageri og risikostyring kan vi også dele nødvendige kontooplysninger med eBay i de tilfælde, hvor PayPal tilbageholder eller på anden vis begrænser din konto pga. tvister, krav, chargebacks eller andet vedrørende salg eller køb af varer. Desuden kan vi som en del af vores forebyggelse af svindel og risikostyring dele Kontooplysninger med eBay, så de får mulighed for at udføre deres programmer til evaluering af kunder eller sælgere.

  2. Kundeservice: For at yde kundeservice, f.eks. hjælpe dig med dine konti eller løse tvister (vedrørende fakturering, betalinger eller lignende).

  3. Forsendelse: I forbindelse med levering og lignende tjenester for køb, som du har betalt med PayPal.

  4. Overholdelse af loven: For at hjælpe med at overholde regler til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og krav om bekræftelse i forbindelse med bekæmpelse af terrorfinansiering.

  5. Tjenesteudbydere: For at hjælpe tjenesteudbydere, som har kontrakt med os, med at støtte vores virksomhedsdrift, f.eks. forebyggelse af bedrageri, inkassation, markedsføring, kundeservice og teknologitjenester. Ifølge vores kontrakter må disse tjenesteudbydere kun bruge dine oplysninger i forbindelse med de tjenester, de udfører for os, og ikke til deres egen fordel.