Ofte stillede spørgsmål om chargebacks

Hvad er en chargeback?

En chargeback er, når en køber beder kortudstederen (Visa, MasterCard osv.) om at annullere en betaling, som allerede er blevet godkendt. Det er kun dem, der betaler med et betalingskort, der kan bede om en chargeback.

Der er tre hovedårsager til, at en køber beder om en chargeback:

 1. Køber har ikke modtaget varen.
 2. Varen adskiller sig væsentligt fra beskrivelsen.
 3. Købers kort blev brugt til at købe varen, uden dennes tilladelse.

Bemærk: Chargebacks indledes og håndteres af købers kortudsteder – ikke af PayPal – og følger derfor kortudstederens regler og tidsrammer. PayPal er dog ofte involveret i løsningen af tvister om chargebacks.

Hvad er en uatoriseret betaling?

En uautoriseret betaling vil sige, at en anden end kortindehaveren har betalt med betalingskortet uden kortindehaverens vidende. For eksempel hvis kortet er blevet stjålet.

Hvad er forskellen på en chargeback og en PayPal-tvist?

I tilfælde af en chargeback er det ikke PayPal, men udstederen af betalingskortet, der bestemmer, hvem der vinder sagen.

En PayPal-tvist er første skridt i processen, hvis en køber vil klage over et køb. Hvis en tvist indledes, kommunikerer køber og sælger i Løsningscentret for at finde en fælles løsning.

En tilbageførsel er, når en køber beder sin kortudsteder om at trække en betaling tilbage, som allerede er blevet godkendt. Køber angiver, at en betaling er uautoriseret og beder banken om at tilbageføre pengene. Købers bank trækker pengene fra sælgers konto. Vi kan hjælpe dig med at anfægte en tilbageførsel over for kortudstederen.

Hvad er forskellen på en chargeback og et PayPal-krav?

I tilfælde af en chargeback er det ikke PayPal, men udstederen af betalingskortet, der bestemmer, hvem der vinder sagen.

Et PayPal-krav er andet skridt i processen, hvis en køber vil klage over et køb. Hvis køber og sælger ikke kan blive enige om en løsning, kan en tvist eskaleres til et krav. I så fald træffer PayPal den endelige afgørelse.

En tilbageførsel er, når en køber beder sin kortudsteder om at trække en betaling tilbage, som allerede er blevet godkendt. Køber angiver, at en betaling er uautoriseret, og beder banken om at tilbageføre pengene. Købers bank trækker pengene fra sælgers konto. Vi kan hjælpe dig med at anfægte en chargeback over for kortudstederen.

Hvor lang tid efter en transaktion kan en køber anmode om chargeback?

Hvornår en chargeback sker afhænger af, hvor hurtigt betalingskortet debiteres. Som regel kan købere anmode om en chargeback i op til 120 dage, efter at transaktionen har fundet sted. Når en køber beder om en chargeback, vil beløbet for den pågældende transaktion blive spærret på din PayPal-konto.

Hvordan giver PayPal mig besked om, at en køber har bedt om en chargeback?

 1. Købers kortudsteder giver PayPal besked om, at en køber har bedt om en chargeback for en transaktion, der har fundet sted på din PayPal-konto.
 2. Vi sender dig (sælgeren) en e-mail med det samme.

Herefter kan du gå ind på din PayPal-konto og overvåge sagens status i Løsningscentret. Du vil muligvis blive bedt om at sende oplysninger, der kan hjælpe med til at løse sagen. PayPal kan også hjælpe dig med at anfægte sagen over for købers kortudsteder.

Hvad sker der med pengene for betalingen, hvis en køber beder om en chargeback?

Det pågældende beløb vil blive tilbageholdt på din konto, indtil sagen er blevet løst. Det betyder, at du hverken kan hæve eller bruge disse penge, før sagen er blevet løst.

Hvis sagen løses til din fordel, vil pengene blive frigivet umiddelbart efter, og du får atter fuld adgang til dine penge.

Hvis sagen ikke løses til din fordel, vil pengene blive trukket fra din konto og betalt tilbage til køberen.

Bemærk: Det kan tage op til 75 dage, før købers kortudsteder afslutter en sag om chargeback og træffer en endelig afgørelse.

Kan det påvirke min eBay-feedback, hvis en køber beder om en chargeback?

Ikke direkte, idet chargebacks foretages af kortudstedere og er helt uafhængige af eBay-feedback.

Hvilke oplysninger skal jeg give PayPal for at få hjælp til at anfægte en chargeback?

 • Leveringsbevis såsom forsendelsesgebyr eller online-sporingsnumre.
 • Kopier af den pågældende vare eller en auktionsbeskrivelse, inklusive fotos.
 • Bevis på, at køberen allerede har modtaget en refundering.
 • Bevis på, at køberen allerede har modtaget en anden vare i stedet.
 • Al form for korrespondance med eller feedback fra køberen.
 • Alle de aftaler, køber har underskrevet eller accepteret, da købet fandt sted.

Anfægter PayPal alle chargebacks?

PayPal hjælper generelt med at anfægte uberettigede chargebacks, men vi forbeholder os samtidig retten til ikke at anfægte enhver chargeback – især hvis det er usandsynligt at vinde sagen.