Hvad kræver FATCA, at vi rapporterer?

Hvis vi afgør, at en konto er indberetningspligtig ifølge FATCA (baseret på en analyse af kontoejerens oplysninger), skal vi enten indberette oplysningerne til de lokale skattemyndigheder, kontoen eller til det amerikanske skattevæsen (IRS), hvis den relevante saldo har nået et bestemt loft. De anmeldelsespligtige oplysninger består generelt af kundeoplysninger (f.eks. navn, adresse og skattenummer ("TIN")) og oplysninger om saldo. FATCA kræver en årlig rapportering for de fleste jurisdiktioner.

Cookies hjælper os med tilpasse PayPal til dig, og nogle er nødvendige for, at vores websted kan fungere. Cookies gør det også muligt for os at vise dig tilpassede tilbud og kampagner, både på vores og andre websteder. Du har selvfølgelig kontrollen. Du kan administrere cookies når som helst.