Hvordan godkender PayPal velgørenheds- og almennyttige organisationer?

Hvis du indsamler donationer som velgørende eller almennyttig organisation, skal din kontos almennyttige status bekræftes.

For at begynde godkendelsesprocessen skal du indsende kontaktoplysninger, firma-URL og en kort virksomhedsbeskrivelse til compliance@paypal.com.

Vi vil muligvis anmode om:

  • Bevis på skattefritagelsesstatus eller registrering hos tilsynsmyndighed.
  • En kopi af kontoudtog eller en annulleret check udstedt i organisationens navn.
De præcise dokumenter, som kræves, afhænger af lovgivningen i dit land. Vi kontakter dig, hvis vi behøver yderligere oplysninger.
Donationer, der ikke har forbindelse med en velgørende eller almennyttig organisation, er ikke underlagt disse krav, men alle donationstransaktioner kan underlægges gennemgang og skal overholde alle PayPals regler for godkendt brug.