Gavekort
Vilkår og betingelser for forhandlere


Disse vilkår og betingelser gælder for produktet Forhandlergavekort, og ved at tilbyde forhandlergavekort erklærer du dig indforstået med at opfylde disse vilkår og betingelser.

Forhandlergavekort er et produkt, som giver dig mulighed for at tilbyde køb af gavekort via dit website. Kunderne kan købe et gavekort til en modtager, som de angiver, som derefter kan købe varer for gavekortet ved hjælp af PayPal. Kunden skal angive modtageren, når gavekortet købes. Gavekortet sendes derefter via e-mail til modtageren. Når et gavekort er købt og leveret via e-mail, må det ikke videregives til en anden modtager. En modtager skal have en PayPal-konto og betale med PayPal for at kunne indløse et gavekort. Bemærk, at disse vilkår og betingelser ikke gælder for eBay-gavekort, som tilbydes af eBay.

Du udsteder gavekortet, og PayPal leverer visse tjenester i forbindelse med administrationen af det. Du erklærer dig indforstået med at være bundet af vilkårene og betingelserne for gavekortet og må på ingen måde ændre eller revidere disse vilkår og betingelser. Du frigør PayPal fra ethvert og alle krav, der opstår i forbindelse med forhandlergavekort.

Salg og indløsning af gavekort

Indtægter fra salget af gavekort indsættes på din PayPal-konto.

I de første 18 måneder efter salget af et gavekort, indgår gavekortsaldoen i din reservesaldo, og du har ikke adgang til disse penge, medmindre gavekortet indløses. Når et gavekort indløses, flyttes beløbet fratrukket de gældende PayPal-gebyrer, som beskrevet nedenfor, fra din reservesaldo til din tilgængelige saldo via modtagerens PayPal-konto.

Efter de første 18 måneder vil beløbet på den resterende saldo frigives fra reservesaldoen fratrukket gældende PayPal-gebyrer, som beskrevet nedenfor, og indsættes på din tilgængelige saldo, hvis gavekortet ikke bruges inden for 18 måneder. Eftersom gavekort ikke udløber, kan en modtager stadig indløse den ubrugte værdi på gavekortet. I forbindelse med disse typer indfrielser fungerer værdien af gavekortet som en rabat, der fratrækkes modtagerens samlede køb, og du modtager derfor ikke den resterende saldo fra gavekortet. Hvis en modtager f.eks. bruger et gavekort på $10,00 USD, der er mere end 18 måneder gammelt, til at betale for et køb på $15,00 USD, modtager du kun $5,00 USD (minus gebyrer), eftersom du allerede har modtaget $10,00 USD i udbytte (minus PayPal-gebyrer) fra modtagerens gavekort, da gavekortet havde været udstedt i 18 måneder.

Du bekræfter, at du er ansvarlig for at overholde alle gældende love i forbindelse med ubrugte gavekortsaldi.


Annullering/manglende udløb af gavekort

Du kan til enhver tid annullere de gavekort, der ikke er indløst, forudsat at du refunderer den fulde værdi af gavekortet til køberen i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne for gavekort og anmelder købet og modtageren af en sådan annullering, hvis denne er en anden.

Gavekort udløber ikke. Ethvert ubrugt beløb på et gavekort tilhører stadig modtageren, indtil det er brugt, og du skal indløse gyldige gavekort, indtil gavekortets værdi er nul.

Kontolukning: Hvis din PayPal-konto lukkes af dig eller på anden måde ifølge vilkårene i brugeraftalen, refunderes den resterende saldo for gavekort, der er under 18 måneder gamle, for køberen. Du forbliver fuldt erstatningspligtig for de gavekortsaldi, der er ældre end 18 måneder. I forbindelse med tilbagebetalinger på de gavekort, der er købt med et betalingskort, krediteres det pågældende betalingskort den pålydende værdi. Tilbagebetalinger på de gavekort, der ikke er købt med et betalingskort, sættes ind på køberens PayPal-konto.

Gebyrer

Du erklærer dig indforstået med ikke at opkræve gebyrer i forbindelse med gavekort, herunder i forbindelse med køb, vedligeholdelse og indfrielse af dem.

PayPal opkræver ikke gebyrer ved køb af et gavekort, men PayPal opkræver sine standardtransaktionsgebyrer i forbindelse med betalinger med gavekort. Hvis et gavekort indløses inden for de første 18 måneder, opkræver vi standardtransaktionsgebyrer på indløsningstidspunktet. Hvis et gavekort ikke indløses inden for de første 18 måneder, frigives den resterende saldo på gavekortet fra reservesaldoen. Standardtransaktionsgebyrer opkræves, når der flyttes beløb fra din reservesaldo til din tilgængelige saldo.

Kundeservice

Du skal yde support til køberne og modtagerne af gavekort