Smlouva s uživatelem služby PayPal

 

>> Zobrazit všechny právní smlouvy

Referenční poznámky ke smlouvě s uživatelem

Poslední aktualizace: 20. prosince 2020

 

 

 

Pokud jsou v jakémkoli dokumentu uváděny odkazy na čísla oddílů nebo definovaná slova ze smlouvy s uživatelem, můžete pomocí tohoto dokumentu najít příslušná ustanovení nebo definovaná slova uvedená ve smlouvě s uživatelem platné od 11. prosince 2019. 

1) Oddíly:

Oddíl ve smlouvě s uživatelem platné do 11. prosince 2019

Místo, kde se příslušné ustanovení nachází v aktuální smlouvě s uživatelem

Úvod

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Váš účet – Vítejte ve službě PayPal

 • Další právní podmínky – Komunikace s vámi – Jazyky a překlad smlouvy

 • Další právní podmínky – Odškodnění a omezení odpovědnosti – Zproštění společnosti PayPal odpovědnosti

 • Přijímání plateb – Vrácení peněz a storna plateb – Storna

 • Přijímání plateb – Ochrana prodejce PayPal

 • Zakázané aktivity a zadržování prostředků – Kroky, které můžeme podniknout, pokud budete provádět zakázané aktivity

 • Váš účet – Zůstatek na účtu PayPal a jeho používání

 • Váš účet – Zůstatek na účtu PayPal a jeho používání – Zůstatek na účtu PayPal

 • Váš účet – Zůstatek na účtu PayPal a jeho používání – Rezervní účet

 • Zakázané aktivity a zadržování prostředků – Zadržení prostředků, omezení a rezervy – Zadržení

 • Provádění plateb – Ochrana kupujícího PayPal

 • Provádění plateb – Obecná ustanovení pro provádění plateb – Jak dlouho trvá platba?

 • Váš účet – Informace o nás a našich službách

1. Vztah společnosti PayPal a uživatele
 

1.1 PayPal je pouze poskytovatelem platebních služeb

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Váš účet – Informace o nás a našich službách

 • Váš účet – Zůstatek na účtu PayPal a jeho používání

 • Další právní podmínky – Odškodnění a omezení odpovědnosti – Role společnosti PayPal jako poskytovatele platebních služeb

1.2 Ochrana vašich osobních údajů

Další právní podmínky – Různé – Ochrana osobních údajů

1.3 Postoupení práv

Další právní podmínky – Různé – Postoupení práv

1.4 Komunikace s vámi

1.4.1 Jazyky 

Další právní podmínky – Různé – Překlad smlouvy

1.4.2 Oznámení pro vás 

Další právní podmínky – Komunikace s vámi – Oznámení pro vás

1.5 Oznámení pro společnost PayPal 

Další právní podmínky – Komunikace s vámi – Kontakty

1.6 Dodatky k této smlouvě 

Váš účet – Vítejte ve službě PayPal

1.7 Způsobilost 

Váš účet – Vítejte ve službě PayPal

2. Účet a zůstatky uživatele

2.1 Osobní a firemní účty 

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Váš účet – Založení účtu – Osobní účty / Firemní účty

 • Váš účet – Zůstatek na účtu PayPal a jeho používání

2.2 Zůstatek

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Váš účet – Přidávání a odebírání zdrojů financování

 • Váš účet – Zůstatek na účtu PayPal a jeho používání

 • Váš účet – Zůstatek na účtu PayPal a jeho používání – Zůstatek na účtu PayPal

 • Váš účet – Vklad a výběr peněz – Vklad peněz

2.3 Údaje o účtu (včetně informací o zůstatku na účtu a transakcích) 

Váš účet – Výpisy z účtu a žádosti o záznamy účtu

2.4 Započtení závazků

Další právní podmínky – Naše práva – Náhrada v rámci odpovědnosti uživatele

2.5 Částka, kterou nám dlužíte 

Váš účet – Zůstatek na účtu PayPal a jeho používání – Zůstatek na účtu PayPal

2.6 Zůstatky ve více měnách

Váš účet – Správa peněz ve více měnách

2.7 Zajišťovací právo

Další právní podmínky – Naše práva – Zajišťovací právo

3. Zdroje financování

3.1 Propojení zdroje financování 

Váš účet – Přidávání a odebírání zdrojů financování

3.2 Karty

Váš účet – Přidávání a odebírání zdrojů financování – Vaše trvalé oprávnění k tomu, abychom strhávali platby z vašich zdrojů financování

3.3 Bankovní účty 

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Váš účet – Přidávání a odebírání zdrojů financování – Vaše trvalé oprávnění k tomu, abychom strhávali platby z vašich zdrojů financování

 • Váš účet – Přidávání a odebírání zdrojů financování – Rizika vyplývající ze storna na váš zdroj financování

 • Provádění plateb – Financování vašich plateb – Financování plateb, které odesíláte z účtu

3.4 Inkaso SEPA (pro uživatele s registrovanou adresou v Estonsku, v Irsku, na Kypru, v Litvě, v Lotyšsku, na Maltě, v Řecku, na Slovensku a ve Slovinsku)

Váš účet – Přidávání a odebírání zdrojů financování – Vaše trvalé oprávnění k tomu, abychom strhávali platby z vašich zdrojů financování

3.5 Zvláštní ujednání o financování

Provádění plateb – Financování vašich plateb – Zvláštní ujednání o financování

3.6 Upřednostňovaný zdroj financování

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Provádění plateb – Financování vašich plateb – Volba upřednostňovaného zdroje financování

 • Váš účet – Přidávání a odebírání zdrojů financování

3.7 Nemáte vybrán nebo k dispozici žádný upřednostňovaný zdroj financování? 

Provádění plateb – Financování vašich plateb – Financování plateb, které odesíláte z účtu

3.8 Omezení týkající se zdroje financování

Váš účet – Přidávání a odebírání zdrojů financování

4. Posílání peněz

4.1 Provádění vašich platebních příkazů

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Provádění plateb – Obecná ustanovení pro provádění plateb – Jak dlouho trvá platba?

 • Váš účet – Vklad a výběr peněz – Výběr peněz

 • Provádění plateb – Obecná ustanovení pro provádění plateb – Váš příkaz k provedení platby

 • Provádění plateb – Obecná ustanovení pro provádění plateb – Kdy můžeme odmítnout provést platbu

 • Provádění plateb – Obecná ustanovení pro provádění plateb – Zrušení příkazu k provedení platby

 • Provádění plateb – Obecná ustanovení pro provádění plateb – Kdy můžeme odmítnout provést platbu

4.2 Váš platební příkaz pro platbu jinému uživateli 

Váš účet – Zůstatek na účtu PayPal a jeho používání – Zůstatek na účtu PayPal

4.3 Váš platební příkaz pro výběr 

Váš účet – Vklad a výběr peněz – Výběr peněz

4.4 Nedostatek prostředků ve vašem zůstatku

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Provádění plateb – Obecná ustanovení pro provádění plateb – Kdy můžeme odmítnout provést platbu

 • Provádění plateb – Vrácení peněz na váš účet – Když vám na účet přijdou vrácené peníze

4.5 Limity pro posílání peněz

Provádění plateb – Obecná ustanovení pro provádění plateb – Limity pro posílání peněz

4.6 Odmítnuté transakce

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Provádění plateb – Obecná ustanovení pro provádění plateb – Kdy příjemce nepřijme vaši platbu

 • Provádění plateb – Vrácení peněz na váš účet

4.7 Zpoždění zpracování ze strany obchodníka 

Provádění plateb – Nastavení automatických poplatků z vašeho účtu – Odložené platby

4.8 Předem schválené platby (známé také jako automatické platby)

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Provádění plateb – Nastavení automatických poplatků z vašeho účtu – Platby dle smlouvy o fakturaci

 • Přijímání plateb – Přijímání plateb dle smlouvy o fakturaci

 • Řešení problémů – Kdy vám nemůžeme poskytnout kompenzaci – tabulka (sloupec „Neočekávaná platba dle smlouvy o fakturaci“)

4.9 Zrušení předem schválených plateb

Provádění plateb – Nastavení automatických poplatků z vašeho účtu – Platby dle smlouvy o fakturaci

4.10 Odesílání elektronických peněz ve více měnách 

Váš účet – Správa peněz ve více měnách

5. Přijímání peněžních prostředků

Úvod

Přijímání plateb – Obecná ustanovení pro přijímání plateb

5.1 Zrušení limitů pro příchozí platby 

Přijímání plateb – Obecná ustanovení pro přijímání plateb – Limity pro příchozí platby

5.2 Kontrola plateb 

Zakázané aktivity a zadržování prostředků – Zadržení prostředků, omezení a rezervy – Kontrola plateb

5.3 Riziko storna, chargebacku a stížností 

Přijímání plateb – Vrácení peněz a storna plateb – Storna

5.4 PayPal a vaši zákazníci (5.5 pro uživatele v Německu)

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Přijímání plateb – Prezentace služby PayPal

Přijímání plateb – Pravidla týkající se příplatků

5.5 Přijímání peněz v různých měnách (5.6 pro uživatele v Německu)

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Váš účet – Správa peněz ve více měnách

 • Přijímání plateb – Obecná ustanovení pro přijímání plateb

5.6 Daně (5.7 pro uživatele v Německu)

Přijímání plateb – Daně a podávání informací

5.7 Vracení peněz, odmítnuté platby, vaše zásady vracení peněz, ochrana údajů, zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení

(5.8 pro uživatele v Německu)

5.7.1 Vrácení peněz a odmítnuté platby

Přijímání plateb – Vrácení peněz a storna plateb – Vaše zásady vracení peněz a zásady ochrany osobních údajů

5.7.2 Zásady vracení peněz

Přijímání plateb – Vaše zásady vracení peněz a zásady ochrany osobních údajů

5.7.3 Ochrana osobních údajů a zásady ochrany osobních údajů

Další právní podmínky – Různé – Vaše využívání informací a zákony o ochraně osobních údajů

5.7.4 Zabezpečení

Zakázané aktivity a zadržování prostředků – Zakázané aktivity – poslední odrážka

5.8 Platby provedené přes aplikaci PayPal Business (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Guernsey, Irsko, Jersey, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Ostrov Man, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království (dále jen „relevantní země“))

Nepoužívá se

5.9 Zadržení prostředků na váš příkaz (5.8 mimo relevantní země, Německo a Rakousko) 

Zakázané aktivity a zadržování prostředků – Zadržení prostředků, omezení a rezervy – Zadržení prostředků v souvislosti s vaším příkazem

5.10 Nové platební řešení (5.9 mimo relevantní země) 

Přijímání plateb – Nové platební řešení

6. Výběr/vyplacení elektronických peněz

6.1 Způsob výběru/vyplacení elektronických peněz 

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Váš účet – Vklad a výběr peněz – Výběr peněz

 • Váš účet – Správa peněz ve více měnách

6.2a Limity pro výběr/vyplacení

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Další právní podmínky – Naše práva – Informace o uživateli

 • Váš účet – Vklad a výběr peněz – Výběr peněz

6.2b Způsoby provádění transakcí a časové rámce

Váš účet – Vklad a výběr peněz – Výběr peněz

6.2c Kontrola transakcí 

Váš účet – Vklad a výběr peněz – Výběr peněz

6.3 Zrušení limitu pro výběr 

Váš účet – Vklad a výběr peněz – Výběr peněz

6.4 Vybírání peněz ve více měnách 

Váš účet – Vklad a výběr peněz – Výběr peněz

6a. Kauf auf Rechnung (pouze Německo)

Váš účet – Vítejte ve službě PayPal

6b. PayPal PLUS (pouze v Německu)

Váš účet – Vítejte ve službě PayPal

6c. Platba po 14 dnech (pouze v Německu)

Váš účet – Vítejte ve službě PayPal

7. Doba trvání a zrušení účtu

Celý text

Váš účet – Zrušení vašeho účtu PayPal

8. Poplatky a převod měny

8.1 Poplatky

Váš účet – Poplatky

8.2 Převod měny

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Váš účet – Správa peněz ve více měnách – Jak provádíme převod měny

 • Váš účet – Správa peněz ve více měnách – Možnosti převodu měny

8.3 Možnosti převodu měny 

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Váš účet – Správa peněz ve více měnách – Jak provádíme převod měny

 • Váš účet – Správa peněz ve více měnách – Možnosti převodu měny

9. Zakázané aktivity

9.1 Zakázané aktivity 

Zakázané aktivity a zadržování prostředků – Zakázané aktivity

9.2 Zachování bezpečnosti platebního nástroje

Váš účet – Založení účtu – Bezpečné používání účtu PayPal

9.3 Zakázané aktivity a oprávnění

Váš účet – Založení účtu – Bezpečné používání účtu PayPal

10. Odpovědnost uživatele – Kroky, které může společnost PayPal podniknout

10.1 Odpovědnost uživatele

10.1a

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Zakázané aktivity a zadržování prostředků – Kroky, které můžeme podniknout, pokud budete provádět zakázané aktivity

 • Další právní podmínky – Naše práva – Odpovědnost uživatele

10.1b Odpovědnost za stížnosti v rámci ochrany kupujícího PayPal

Přijímání plateb – Vliv služby ochrany kupujícího PayPal na prodejce

10.1c Náhrada v rámci odpovědnosti uživatele

Další právní podmínky – Naše práva – Náhrada v rámci odpovědnosti uživatele

10.1d Dočasné zadržení kvůli sporným transakcím

 

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Zakázané aktivity a zadržování prostředků – Zadržení prostředků, omezení a rezervy – Zadržení

 • Přijímání plateb – Prodejci na tržišti

10.2 Úkony ze strany společnosti PayPal

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Zakázané aktivity a zadržování prostředků – Kroky, které můžeme podniknout, pokud budete provádět zakázané aktivity

 • Váš účet – Zrušení vašeho účtu PayPal

10.3 Omezený přístup 

Zakázané aktivity a zadržování prostředků – Zadržení prostředků, omezení a rezervy – Omezení účtu

10.4 Rezervy

Zakázané aktivity a zadržování prostředků – Zadržení prostředků, omezení a rezervy – Rezervy

10.5 Zadržení platby

Zakázané aktivity a zadržování prostředků – Zadržení prostředků, omezení a rezervy – Zadržení

10.6 Informace o uživateli (10.7 pro uživatele v Německu)

Další právní podmínky – Naše práva – Informace o uživateli

10.6 Zadržení prostředků za zboží na portálu eBay (pouze v Německu)

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Zakázané aktivity a zadržování prostředků – Zadržení prostředků, omezení a rezervy – Zadržení

 • Přijímání plateb – Prodejci na tržišti

10.7 Oznámení důvodů našeho postupu (10.8 pro uživatele v Německu)

Další právní podmínky – Komunikace s vámi – Oznámení důvodů našeho postupu

11. Program ochrany prodejce

Obecně

Samostatné zásady ochrany prodejce uvedené níže lze zobrazit z oddílu Přijímání plateb – Ochrana prodejce PayPal.

11.1 Co je ochrana prodejce PayPal?

Viz oddíl 1 nyní samostatných zásad ochrany prodejce.

11.2 Dostupnost ochrany prodejce PayPal

Viz oddíl 2 nyní samostatných zásad ochrany prodejce.

11.3 Jakou ochranu poskytuje ochrana prodejce PayPal?

Viz oddíl 3 nyní samostatných zásad ochrany prodejce.

11.4 Co se stane, když kupující podá stížnost nebo žádost o chargeback či storno?

Viz oddíl 4 nyní samostatných zásad ochrany prodejce.

11.5 

Viz oddíl 5 nyní samostatných zásad ochrany prodejce.

11.6 Podmínky způsobilosti

Viz oddíl 6 nyní samostatných zásad ochrany prodejce.

11.7 Jaké jsou požadavky na doručení?

Viz oddíl 7 nyní samostatných zásad ochrany prodejce.

11.8 Co je „doklad o odeslání“?

Viz oddíl 8 nyní samostatných zásad ochrany prodejce.

11.9 Co je „doklad o doručení“?

Viz oddíl 9 nyní samostatných zásad ochrany prodejce.

11.10 Jaké jsou příklady zboží, transakcí nebo případů, na které se ochrana prodejce PayPal nevztahuje?

Viz oddíl 10 nyní samostatných zásad ochrany prodejce.

12. Chyby a neautorizované transakce

12.1 Odhalování chyb a neautorizovaných transakcí 

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Váš účet – Výpisy z účtu a žádosti o záznamy účtu

 • Řešení problémů – Úvod

 • Řešení problémů – Pokud narazíte na problém…

 • Řešení problémů – Jak vám můžeme pomoci…

 • Řešení problémů – Kdy vám nemůžeme poskytnout kompenzaci…

12.2 Upozornění společnosti PayPal na chyby, neautorizované transakce anebo zneužití či neoprávněné použití vašeho platebního nástroje

Řešení problémů – Pokud narazíte na problém… – Krok 2: Povězte nám více

12.3 Kontrola zpráv o chybách 

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Řešení problémů – Jak vám můžeme pomoci…

 • Řešení problémů – Kdy vám nemůžeme poskytnout kompenzaci…

12.4 Odpovědnost za neautorizované transakce 

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Řešení problémů – Jak vám můžeme pomoci… – Neautorizovaná platba na jiný účet PayPal

 • Řešení problémů – Kdy vám nemůžeme poskytnout kompenzaci…

12.5 Nárok na vrácení peněz za platební transakce provedené na základě autorizace 

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Řešení problémů – Jak vám můžeme pomoci… – Neočekávaná platba dle smlouvy o fakturaci

 • Řešení problémů – Kdy vám nemůžeme poskytnout kompenzaci… – Neočekávaná platba dle smlouvy o fakturaci

12.6 Chyby

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Řešení problémů – Jak vám můžeme pomoci…

 • Řešení problémů – Jak vám můžeme pomoci… – Nesprávná platba na jiný účet PayPal

 • Řešení problémů – Kdy vám nemůžeme poskytnout kompenzaci…

13. Ochrana kupujícího PayPal

Obecně

Odkaz na samostatné zásady ochrany prodejce uvedené níže najdete zde:

 • Provádění plateb – Ochrana kupujícího PayPal

 • Přijímání plateb – Vliv služby ochrany kupujícího PayPal na prodejce

13.1 Co je ochrana kupujícího PayPal? (pouze v relevantních zemích)

Viz oddíl 1 nyní samostatných zásad ochrany kupujícího.

13.2 Je ochrana kupujícího PayPal vhodná pro mě? (pouze v relevantních zemích)

Viz oddíl 2 nyní samostatných zásad ochrany kupujícího.

13.3 Co se stane, když společnost PayPal rozhodne s konečnou platností ve prospěch kupujícího… (pouze v relevantních zemích)

Viz oddíl 3 nyní samostatných zásad ochrany kupujícího.

13.4 Podmínky náhrady (pouze v relevantních zemích)

Viz oddíl 4 nyní samostatných zásad ochrany kupujícího.

13.5 Jak mám vyřešit svůj problém? (pouze v relevantních zemích)

Viz oddíl 5 nyní samostatných zásad ochrany kupujícího.

13.6 Spolupráce se společností PayPal při řešení problému (pouze v relevantních zemích)

Viz oddíl 5 nyní samostatných zásad ochrany kupujícího.

13.7 Co když můj nákup není způsobilý k náhradě v rámci ochrany kupujícího PayPal? (pouze v relevantních zemích)

Viz oddíl 6 nyní samostatných zásad ochrany kupujícího.

13.8. Co znamená označení „výrazně neodpovídá popisu“ (SNAD)? (pouze v relevantních zemích)

Viz oddíl 7 nyní samostatných zásad ochrany kupujícího.

13.9 Převzetí práv (pouze v relevantních zemích)

Další právní podmínky – Naše práva – Převzetí práv

13.10 Zákaz dvojí náhrady (pouze v relevantních zemích)

Viz oddíl 8 nyní samostatných zásad ochrany kupujícího.

13.11 Vstupenky na akce (pouze v relevantních zemích)

Viz oddíl 9 nyní samostatných zásad ochrany kupujícího.

14. Spory se společností PayPal

14.1 Kontaktujte nejdříve společnost PayPal 

Řešení problémů – Stížnosti – Hlášení sporů mezi vámi a společností PayPal ohledně našich služeb

14.2 Evropské spotřebitelské centrum (ECC-Net), úřad finančního ombudsmana (FOS) a komise pro dohled nad finančním sektorem (CSSF)

Řešení problémů – Stížnosti – Pokud nejste spokojeni s výsledkem procesu podání stížnosti…

15. Obecné informace

15.1 Rozhodné právo a jurisdikce 

Další právní podmínky – Různé – Rozhodné právo

15.2 Ustanovení o zřeknutí se práv 

Další právní podmínky – Naše práva – Ustanovení o zřeknutí se práv

15.3 Omezení odpovědnosti

Další právní podmínky – Odškodnění a omezení odpovědnosti – Omezení odpovědnosti

15.4 Žádné záruky 

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Další právní podmínky – Odškodnění a omezení odpovědnosti – Žádné záruky

 • Váš účet – Zrušení vašeho účtu PayPal

 • Další právní podmínky – Odškodnění a omezení odpovědnosti – Zproštění společnosti PayPal odpovědnosti

15.5 Odškodnění/náhrada

Další právní podmínky – Odškodnění a omezení odpovědnosti – Odškodnění

Úplná smlouva a práva třetích stran 

Další právní podmínky – Různé – Úplná smlouva a práva třetích stran

15.7 Duševní vlastnictví – Udělení licence na software 

Další právní podmínky – Duševní vlastnictví – Obecně o udělování licencí

15.8 Duševní vlastnictví – Udělení licence na obsah

15.8a Licence udělené společností PayPal

Další právní podmínky – Duševní vlastnictví – Ochranné známky společnosti PayPal

15.8b Licence udělené uživatelem – Duševní vlastnictví související s vaším podnikáním

Další právní podmínky – Duševní vlastnictví – Licence poskytnuté společnosti PayPal ze strany prodejců

15.8b Licence udělené uživatelem – Váš obsah

Další právní podmínky – Duševní vlastnictví – Licence poskytnuté společnosti PayPal z vaší strany a záruky duševního vlastnictví

15.9 Oprávnění třetích stran

Váš účet – Založení účtu – Bezpečné používání účtu PayPal

15.10 PayPal jako způsob přihlašování 

Další právní podmínky – Různé – PayPal jako způsob přihlašování

15.11 Firemní zákazníci 

Další právní podmínky – Různé – Firemní zákazníci

16. Definice

Veškerý text

Viz tabulka „Definovaná slova“ níže.

Příloha 1: Tabulka poplatků

Úvod

Váš účet – Poplatky

Smluvní podmínky v oddílu A2.2.3 Sazba pro obchodníky

Ustanovení uvedená v tomto oddílu lze nyní najít na následujících místech:

 • Váš účet – Poplatky

 • Přijímání plateb – Sazba pro obchodníky

Zbývající část

Ustanovení uvedená v této příloze jsou nyní k dispozici na naší stránce věnované poplatkům.  Oddíl s příslušnými odkazy:

 • Váš účet – Poplatky

 

2) Definovaná slova:

Definovaná slova ve smlouvě s uživatelem platné do 11. prosince 2019

Zacházení s definovaným slovem ve smlouvě s uživatelem platné od 11. prosince 2019

„Účet“ nebo „Účet PayPal“ 

Používají se pojmy „účet“ a „účet PayPal“.

„Přidat prostředky“ 

Používá se pojem „přidat prostředky“ zavedený zde:

 • Váš účet – Vklad a výběr peněz – Vklad peněz

„Smlouva“ 

Používá se pojem „smlouva s uživatelem“.

„Poskytovatel služeb AIS“ 

Používá se pojem „poskytovatel služeb z řad třetích stran“ zavedený zde:

 • Váš účet – Založení účtu – Bezpečné používání účtu PayPal

„Autorizovat“ nebo „autorizace“ 

Používají se pojmy „autorizovat“ a „autorizace“ zavedené zde:

 • Provádění plateb – Nastavení automatických poplatků z vašeho účtu

„Zůstatek“ 

Obecně se používá pojem „peníze na účtu“ a v závislosti na okolnostech se mohou používat také pojmy „peníze v zůstatku na účtu PayPal“ a „peníze na rezervním účtu“, které jsou zavedeny zde:

 • Váš účet – Zůstatek na účtu PayPal a jeho používání

„Proces potvrzení bankou“ 

Používá se pojem „proces potvrzení bankou“ zavedený zde:

 • Váš účet – Přidávání a odebírání zdrojů financování

 • Naše stránky „nápověda“ a „kontakt“

„Platba hrazená bankou“ 

Používá se jakýkoli odkaz na platbu z vašeho účtu financovanou platbou z vašeho bankovního účtu.

„Firemní účet“ 

Používá se pojem „firemní účet“ zavedený zde:

 • Váš účet – Založení účtu – Osobní účty / Firemní účty

„Pracovní dny“ 

Používá se pojem „pracovní den“ zavedený zde:

 • Váš účet – Vklad a výběr peněz – Výběr peněz

„Kupující“ 

Používá se pojem „kupující“.

„Kalendářní rok“ 

Tento pojem již není definován.

„Smlouva o zpracování karet“ 

Používá se pojem „smlouva s obchodním subjektem“ zavedený zde:

 • Váš účet – Založení účtu – Status obchodního subjektu

„Změnit“

Používá se pojem „změnit“ používaný zde:

 • Váš účet – Vítejte ve službě PayPal

„Chargeback“ 

Používá se pojem „chargeback“ zavedený zde:

 • Přijímání plateb – Vrácení peněz a storna plateb – Storna

„Stížnost“ 

Používá se pojem „stížnost“ zavedený v zásadách ochrany kupujícího PayPal. Odkaz na tyto zásady najdete také v následujících oddílech smlouvy s uživatelem:

 • Provádění plateb – Ochrana kupujícího PayPal

 • Přijímání plateb – Vliv služby ochrany kupujícího PayPal na prodejce

„Obchodní transakce“ 

Viz informace uvedené na naší stránce poplatků.

„Oblast, kde lze provádět výběr prostřednictvím kreditní karty“ 

Informace o možnosti výběru prostřednictvím kreditní karty najdete v následujícím oddílu:

 • Váš účet – Vklad a výběr peněz – Výběr peněz

„Přeshraniční“

Viz informace uvedené na naší stránce poplatků.

„Služby zákazníkům“ 

Používá se pojem „kontaktujte nás“ definovaný zde:

 • Další právní podmínky – Komunikace s vámi – Kontakty

„Správce údajů“„zpracovatel údajů“, „subjekt údajů“

Používají se příslušné pojmy zavedené zde:

 • Další právní podmínky – Různé – Vaše využívání informací a zákony o ochraně osobních údajů

 • Prohlášení o ochraně osobních údajů

„Zákony o ochraně osobních údajů“

Používá se pojem „zákony o ochraně osobních údajů“ zavedený zde:

 • Další právní podmínky – Různé – Vaše využívání informací a zákony o ochraně osobních údajů

 • Prohlášení o ochraně osobních údajů

„Dny“ 

Tento pojem již není definován.

„Výchozí zdroje financování“ 

Používá se pojem „následující zdroje“ definovaný zde:

 • Provádění plateb – Financování vašich plateb – Financování plateb, které odesíláte z účtu

„Spor“ 

Používá se pojem „spor“ zavedený v zásadách ochrany kupujícího PayPal. Odkaz na tyto zásady najdete také v následujících oddílech smlouvy s uživatelem:

 • Provádění plateb – Ochrana kupujícího PayPal

 • Přijímání plateb – Vliv služby ochrany kupujícího PayPal na prodejce

„Vnitrostátní“

Viz informace uvedené na naší stránce poplatků.

„eBay“ 

Tento pojem již není definován.

„Elektronický šek“ 

Používá se pojem „elektronický šek“ zavedený zde:

 • Váš účet – Přidávání a odebírání zdrojů financování – Rizika vyplývající ze storna na váš zdroj financování a kdy může dojít k použití plateb elektronickým šekem

„Elektronické peníze“ 

Používá se pojem „elektronické peníze“ definovaný zde:

 • Váš účet – Přidávání a odebírání zdrojů financování – Úvod

„Evropa I“

Viz informace uvedené na naší stránce poplatků.

„Evropa II“

Viz informace uvedené na naší stránce poplatků.

„Evropský hospodářský prostor“ nebo „EHP“

Tento pojem již není definován.

„Událost“

Používá se pojem „událost“ zavedený zde:

 • Zásady ochrany kupujícího PayPal

„Poplatky“ 

Viz informace uvedené na naší stránce poplatků.

„Uživatel úplného programu“ 

Tento pojem již není definován.

„Zdroj financování“ 

Používá se pojem „zdroj financování“ zavedený zde:

 • Váš účet – Přidávání a odebírání zdrojů financování

„Neoprávněný přístup k účtu“ 

Používá se pojem „bezpečnostní problém nebo problém s podvodem“ zavedený zde:

 • Řešení problémů – Pokud narazíte na problém… – Krok 1: Určete, o jaký typ problému se jedná

„Informace“ 

Tento pojem již není definován.

„Okamžitý převod“ 

Používá se pojem „okamžitý převod“ zavedený zde:

 • Provádění plateb – Vklad a výběr peněz – Výběr peněz

 • Provádění plateb – Financování vašich plateb – Financování plateb, které odesíláte z účtu

„Proces propojení a potvrzení karty“

Používá se pojem „proces propojení a potvrzení karty“ zavedený zde:

 • Provádění plateb – Přidávání a odebírání zdrojů financování

„Hromadné platby“ (označované také jako „vyplácení“) 

Viz naši stránku poplatků.

„Zpoždění zpracování ze strany obchodníka“ 

Používá se pojem „odložené platby“ zavedený zde:

 • Provádění plateb – Nastavení automatických poplatků z vašeho účtu – Odložené platby

„Mikropodnik“ 

Používá se pojem „mikropodnik“ zavedený zde:

 • Další právní podmínky – Různé – Firemní zákazníci

Severní Evropa

Viz naši stránku poplatků.

„Nebylo doručeno“ 

Používá se pojem „nebylo doručeno“ zavedený v zásadách ochrany kupujícího PayPal. Odkaz na tyto zásady najdete také v následujících oddílech smlouvy s uživatelem:

 • Provádění plateb – Ochrana kupujícího PayPal

 • Přijímání plateb – Vliv služby ochrany kupujícího PayPal na prodejce

„Riziko NSF“

Používá se pojem „riziko storna“ zavedený zde:

 • Váš účet – Přidávání a odebírání zdrojů financování – Rizika vyplývající ze storna na váš zdroj financování a kdy může dojít k použití plateb elektronickým šekem

„Platební účet“ 

Používá se pojem „zůstatek na účtu PayPal“ zavedený zde:

 • Váš účet – Zůstatek na účtu PayPal a jeho používání – Zůstatek na účtu PayPal

„Platební nástroj“ 

Používají se pojmy „účet PayPal“ nebo „účet“ zavedené zde:

„Platební příkaz“ 

Používá se pojem „příkaz k provedení platby“ zavedený zde:

 • Provádění plateb – Obecná ustanovení pro provádění plateb – Váš příkaz k provedení platby

„Příjemce platby“ 

Používá se pojem „příjemce platby“ zavedený a používaný zde:

 • Zásady ochrany prodejce PayPal

„Kontrola plateb“ 

Používá se pojem „kontrola plateb“ zavedený zde:

 • Zakázané aktivity a zadržování prostředků – Zadržení prostředků, omezení a rezervy – Kontrola plateb

„PayPal“, „my“, „nás“ nebo „naše“ 

Používá se pojem „společnost PayPal“ zavedený zde:

 • První odstavec v oddílu nazvaném „Vítejte ve službě PayPal“

 • Další právní podmínky – Komunikace s vámi – Kontakty

Viz pojmy „my“, „nás“ a „naše“ používané v celé smlouvě s uživatelem.

„Platba PayPal Business“ 

Tento pojem již není definován.

„Ochrana kupujícího PayPal“ 

Používá se pojem „ochrana kupujícího PayPal“ zavedený zde:

 • Zásady ochrany kupujícího PayPal

„PayPal Credit“ 

Používá se pojem „PayPal Credit“ na webu PayPal:

„Skupina PayPal“

Používá se pojem „přidružená společnost“ zavedený zde:

 • Další právní podmínky – Odškodnění a omezení odpovědnosti

„Funkce platby na základě umístění ve službě PayPal“ 

Tam, kde je tato funkce společností PayPal stále nabízena a takto označena, umožňuje uživateli přijmout platbu na prodejním místě bez použití karetního terminálu. 

„Mobilní aplikace PayPal“

Již se nepoužívá.

„Funkce prodejního místa PayPal“ 

Již se nepoužívá.

„Webové stránky společnosti PayPal“ 

Používá se pojem „web společnosti PayPal“ nebo „náš web“ zavedený zde:

„Osobní účet“ 

Používá se pojem „osobní účet“ zavedený zde:

 • Váš účet – Založení účtu – Osobní účty

„Osobní údaje“

Používá se pojem „osobní údaje“ zavedený zde:

 • Další právní podmínky – Různé – Vaše využívání informací a zákony o ochraně osobních údajů

 • Prohlášení o ochraně osobních údajů

„Osobní transakce“ 

Viz informace uvedené na stránce poplatků.

„Poskytovatel služeb PIS“ 

Používá se pojem „poskytovatel služeb z řad třetích stran“ zavedený zde:

 • Váš účet – Založení účtu – Bezpečné používání účtu PayPal

„Zásada“ nebo „zásady“

Používá se pojem „zásady služby PayPal“ zavedený zde:

 • Zakázané aktivity a zadržování prostředků – Zadržení prostředků, omezení a rezervy – Kontrola plateb

„Aktualizace zásad“ 

Používá se pojem „oznámení na stránce aktualizací zásad na našem webu“ zavedený zde:

 • Váš účet – Vítejte ve službě PayPal

„Předem schválená platba“

Používá se pojem „předem schválená platba“ zavedený zde:

 • Provádění plateb – Nastavení automatických poplatků z vašeho účtu – Platby dle smlouvy o fakturaci

„Upřednostňovaný zdroj financování“

Používá se pojem „upřednostňovaný zdroj financování“ zavedený zde:

 • Provádění plateb – Financování vašich plateb – Volba upřednostňovaného zdroje financování

„Zpracování“

Používá se pojem „zpracování“ zavedený a používaný zde:

 • Další právní podmínky – Různé – Vaše využívání informací a zákony o ochraně osobních údajů

 • Prohlášení o ochraně osobních údajů

„PSD2“ 

Používá se pojem „PSD2“ zavedený zde:

 • Další právní podmínky – Různé – Firemní zákazníci

„Relevantní země“ (pokud se používá)

Viz země uvedené v následujícím oddílu smlouvy s uživatelem pro Spojené Království:

 • Váš účet – Vítejte ve službě PayPal

„Rezerva“ 

Používá se pojem „rezerva“ zavedený zde:

 • Zakázané aktivity a zadržování prostředků – Zadržení prostředků, omezení a rezervy – Rezervy

„Rezervní účet“ 

Používá se pojem „rezervní účet“ zavedený zde:

 • Váš účet – Zůstatek na účtu PayPal a jeho používání – Rezervní účet

„Centrum řešení problémů“ 

Používá se pojem „centrum řešení problémů“ zavedený zde:

 • Zakázané aktivity a zadržování prostředků – Zadržení prostředků, omezení a rezervy – Co je to zadržení prostředků, omezení a rezervy?

Viz také zásady ochrany kupujícího PayPal.

„Ostatní země EU“

Tento pojem již není používán ani definován.

Zakázané aktivity

Používá se pojem „zakázané aktivity“ zavedený zde:

 • Zakázané aktivity a zadržování prostředků – Zakázané aktivity

„Storno“ 

Používá se pojem „storno“ zavedený zde:

 • Přijímání plateb – Vrácení peněz a storna plateb – Storna

„Prodejce“„obchodník“ 

Viz pojmy „prodejce“ a „obchodník“ používané v celé smlouvě s uživatelem.

„Poslat peníze“ 

Používá se pojem „poslat peníze“ zavedený zde:

 • Provádění plateb – Obecná ustanovení pro provádění plateb – Váš příkaz k provedení platby

„Služby“ 

Viz pojem „služby PayPal“ nebo „naše služby“ používaný v celé smlouvě s uživatelem.

„Zboží výrazně neodpovídá popisu“ 

Používá se pojem „výrazně neodpovídá popisu“ nebo „SNAD“ zavedený v zásadách ochrany kupujícího PayPal. Odkaz na tyto zásady najdete také v následujících oddílech smlouvy s uživatelem:

 • Provádění plateb – Ochrana kupujícího PayPal

 • Přijímání plateb – Vliv služby ochrany kupujícího PayPal na prodejce

Zvláštní ujednání o financování 

Používá se pojem „zvláštní ujednání o financování“ zavedený zde:

 • Provádění plateb – Financování vašich plateb – Zvláštní ujednání o financování

„Rizikovost transakcí“ (používá se ve spojení s pojmem „riziko nebo expozice ve spojitosti s vaším účtem“)

Viz seznam běžných situací uvedený zde:

 • Zakázané aktivity a zadržování prostředků – Zadržení prostředků, omezení a rezervy – Zadržení

„Neoprávněná platba“ (používá se pouze v oddílu 11)

Používá se pojem „neautorizovaná platba“ zavedený a používaný pouze v zásadách ochrany prodejce PayPal.  Odkazy na tyto zásady jsou uvedeny zde:

 • Přijímání plateb – Ochrana prodejce PayPal

„Jedinečný identifikátor“ 

Používá se pojem „povinné požadované údaje“ používaný zde:

 • Provádění plateb – Obecná ustanovení pro provádění plateb – Kdy můžeme odmítnout provést platbu

„Spojené království“ nebo „Velká Británie“ 

Tento pojem již není definován.

„Uživatel“, „vy“ nebo „vaše“ 

Viz pojmy „uživatel“, „vy“ nebo „vaše“ používané v celé smlouvě s uživatelem.

„Ověřeno“ 

Viz vaše závazky uvedené zde:

 • Další právní podmínky – Naše práva – Informace o uživateli