Warranty for the PayPal Here Device

>> Zobrazit všechny právní smlouvy

Záruka na zařízení PayPal Here

Poslední aktualizace: 25. února 2013

 

Společnost PayPal poskytuje zařízení PayPal Here s 12ti měsíční lhůtou na vrácení, která počíná okamžikem doručení nebo vyzvednutí. Během tohoto období společnost PayPal ručí za to, že zařízení nebude mít zásadní vady, které by bránily jeho normálnímu provozu.

Společnost PayPal nebude odpovědná za žádné škody ani závady na zařízení PayPal Here způsobené nesprávným používáním nebo v důsledku nehody, úmyslného poškození, nebezpečného zacházení, nadměrné vlhkosti, vniknutí kapalin, elektrického přetížení nebo jiných podmínek prostředí, které se v běžném bezpečném pracovním prostředí nevyskytují. Upozorňujeme, že každé zařízení je opatřeno senzorem kapalin a jeho reakce na kapalinu poslouží jako důkaz, že došlo k vniknutí kapaliny.

Společnost PayPal neponese odpovědnost v případě závady způsobené tím, že jste nedodržovali písemné pokyny společnosti PayPal týkající se skladování, instalace, uvedení do provozu, používání nebo údržby zařízení PayPal Here nebo že jste pozměnili příslušné zařízení PayPal Here nebo jste se jej pokusili opravit bez písemného souhlasu společnosti PayPal.

Záruka společnosti PayPal se nevztahuje na kabely, příslušenství, zástrčky nebo napájecí jednotky.

Za vrácení vadného zařízení jste odpovědni vy.

Očekává se od vás, že zakoupíte krabici nebo použijete původní obal dodaný ze zařízením, aby byla zajištěna bezpečná přeprava. Nesprávně zabalené vrácené zboží může být zpracováno jako účtovaná oprava.

Společnost PayPal dle svého uvážení vadné zařízení PayPal Here buď opraví, nebo vymění, a to do 90 dnů od data přijetí zařízení PayPal Here. Společnost PayPal vám zařízení PayPal Here zašle zpět na vaše náklady.

Společnost PayPal doporučuje, abyste před odesláním zařízení PayPal pečlivě zkontrolovali, zda je skutečně vadné. Zařízení PayPal Here, u kterého bude zjištěno, že není vadné, nebo je vámi poškozené nebo bylo nesprávně používané, vám bude zasláno zpět a mohou vám být fakturovány náklady na dopravu.

Na opravené nebo vyměněné zařízení PayPal Here se bude vztahovat zbývající část původní záruky na zařízení PayPal Here.