PayPal Acceptable Use Policy

>> Zobrazit všechny právní smlouvy

Zásady používání služby PayPal

Poslední aktualizace: 6. května 2021

Nesete odpovědnost za dodržování všech platných právních předpisů při všech svých činnostech souvisejících s používáním služeb PayPal, a to bez ohledu na účel použití. Kromě toho je nutné dodržovat podmínky těchto zásad používání služby PayPal.

 

 

Zakázané aktivity

Službu PayPal je zakázáno používat k aktivitám, které:

  1. jsou v rozporu s právními předpisy, zákony, nebo nařízeními;
  2. se týkají transakcí, které zahrnují: (a) narkotika, steroidy, určité regulované látky nebo jiné produkty představující riziko pro bezpečnost spotřebitele, (b) pomůcky k užívání drog, (c) cigarety, (d) zboží, které propaguje, podporuje či usnadňuje nezákonnou aktivitu nebo navádí ostatní k účasti na takové činnosti, (e) odcizené zboží včetně digitálního a virtuálního zboží, (f) podporu nenávisti, násilí, rasové nebo jiné nesnášenlivosti, která je diskriminující, nebo finančního zneužívání trestné činnosti, (g) zboží, které je považováno za obscénní, (h) zboží, které porušuje autorská práva, ochrannou známku, právo na ochranu osobních údajů nebo soukromí nebo jakákoli jiná vlastnická práva podle zákonů jakékoli jurisdikce, (i) některé sexuálně orientované materiály nebo služby, (j) střelivo, střelné zbraně nebo některé součásti či příslušenství zbraní, nebo (k) některé zbraně či nože regulované platnými právními předpisy;
  3. se týkají transakcí, které: (a) zobrazují osobní údaje třetích stran v rozporu s platnými právními předpisy, (b) podporují pyramidová či Ponziho schémata, maticové programy, jiné programy pro „rychlé zbohatnutí“ nebo určité programy MLM, (c) jsou spojeny s nákupem anuity nebo smluv o loterii, systémy odkládání, bankovnictví nebo transakce v daňových rájích prováděné za účelem financování nebo refinancování dluhů financovaných kreditní kartou, (d) souvisí s prodejem určitého zboží předtím, než má prodávající kontrolu nad daným zbožím nebo než se stane jeho vlastníkem, (e) jsou realizovány zpracovateli plateb za účelem výběru plateb za obchodníky, (f) jsou spojeny s prodejem cestovních šeků nebo peněžních poukázek, (g) zahrnují převod měn nebo proplácení šeků, (h) zahrnují některé úvěrové opravy, služby pro vypořádání dluhů, úvěrové transakce nebo pojišťovací aktivity, nebo (i) zahrnují nabízení či přijímání plateb za účelem úplatkářství či korupce;
  4. zahrnují prodej produktů nebo služeb, které státní orgány označily za vysoce rizikové z hlediska podvodného jednání.

 

Aktivity vyžadující schválení

Služba PayPal vyžaduje předběžné schválení v souvislosti s přijímáním plateb za určité služby, jak je uvedeno v tabulce níže.

Služby vyžadující předběžné schválení

Kontaktní údaje

Letecké společnosti a pravidelné nebo nepravidelné charterové lety / letadla / provozovatelé leteckých taxi; shromažďování příspěvků charitativní nebo neziskovou organizací; obchodování se šperky, drahými kovy a kameny; služby zahrnující převod peněz nebo prodej předplacených či dárkových karet; prodej akcií, dluhopisů, cenných papírů, opcí, futures kontraktů (forex) nebo investičních podílů v jakémkoli subjektu nebo majetku; nebo poskytování služeb escrow (finanční úschova).

 

 

 

 

Máte-li jakékoli otázky ohledně získání předběžného schválení nebo otevření firemního účtu PayPal, který bude nabízet služby vyžadující předběžné schválení, kontaktujte náš prodejní tým.

Poskytování služeb pro sdílení souborů nebo přístupu k diskusním stránkám; nebo prodej alkoholických nápojů, tabákových výrobků (s výjimkou cigaret), elektronických cigaret a léků nebo pomůcek na předpis.

Aktivity zahrnující hazardní hry, hraní her nebo jakoukoli jinou aktivitu se vstupním poplatkem a cenou, mimo jiné včetně kasinových her, sportovního sázení, koňských nebo chrtích dostihů, fantasy sportů, losů a jiných aktivit a podniků, které umožňují hraní hazardních her, dovednostních her (ať už jsou nebo nejsou zákonem definované jako hazardní hry) a sázek na bank, pokud se provozovatel a zákazníci nacházejí výlučně v jurisdikcích, kde jsou takové aktivity povoleny zákonem.

 

Další informace

Další informace o zásadách používání služby PayPal naleznete v našem centru nápovědy.

 

Porušení zásad používání služby PayPal

Žádáme vás, abyste porušování těchto zásad používání okamžitě nahlásili společnosti PayPal. Pokud máte dotaz ohledně toho, zda určitý typ transakce může porušovat zásady používání služby PayPal, nebo si přejete podat hlášení, můžete tak učinit zde.