PayPal Acceptable Use Policy

>> Zobrazit všechny právní smlouvy

Zásady používání služby PayPal

Poslední aktualizace: 19. března 2020

Nesete odpovědnost za dodržování všech platných právních předpisů při všech svých aktivitách souvisejících s používáním služeb PayPal, a to bez ohledu na účel jejich použití. Kromě toho musíte dodržovat podmínky těchto zásad používání.

 

 

Zakázané aktivity

Službu PayPal nesmíte používat k aktivitám, které:

  1. jsou v rozporu s právními předpisy, zákony, nebo nařízeními.
  2. se týkají transakcí, které zahrnují: (a) narkotika, steroidy, určité regulované látky nebo jiné produkty, které představují riziko pro bezpečnost spotřebitele, (b) pomůcky k užívání drog, (c) cigarety, (d) zboží, které propaguje, podporuje či usnadňuje nezákonnou činnost nebo navádí ostatní k účasti na takové činnosti, (e) odcizené zboží včetně digitálního a virtuálního zboží, (f) podporu nenávisti, násilí, rasové nebo jiné nesnášenlivosti, která je diskriminující, nebo finančního zneužívání trestné činnosti, (g) zboží, které je považováno za obscénní, (h) zboží, které porušuje autorská práva, ochrannou známku, právo na ochranu osobnosti nebo soukromí nebo jakákoli jiná vlastnická práva podle zákonů jakékoli jurisdikce, (i) některé sexuálně orientované materiály nebo služby, (j) střelivo, střelné zbraně nebo některé součásti či příslušenství zbraní, nebo (k) některé zbraně či nože regulované platnými právními předpisy.
  3. se týkají transakcí, jež: (a) zobrazují osobní údaje třetích stran v rozporu s platnými právními předpisy, (b) podporují pyramidová či Ponziho schémata, maticové programy, jiné programy pro „rychlé zbohatnutí“ nebo určité MLM programy, (c) jsou spojeny s nákupem anuity nebo smluv o loterii, systémy odkládání, off-shore bankovnictvím nebo transakcemi prováděnými za účelem financování nebo refinancování dluhů financovaných kreditní kartou, (d) souvisí s prodejem určitého zboží předtím, než má prodávající kontrolu nad daným zbožím nebo než se stane jeho vlastníkem, (e) jsou realizovány zpracovateli plateb za účelem výběru plateb za obchodníky, (f) jsou spojeny s prodejem cestovních šeků nebo peněžních poukázek, (h) zahrnují převod měn nebo proplácení šeků, (i) zahrnují některé úvěrové opravy, služby pro vypořádání dluhů, úvěrové transakce nebo pojišťovací aktivity, nebo (k) zahrnují nabídku nebo přijímání plateb za účelem úplatkářství či korupce.
  4. zahrnují prodej produktů nebo služeb, které vládní agentury označily za vysoce rizikové z hlediska podvodného jednání.

 

Aktivity vyžadující schválení

Služba PayPal vyžaduje předběžné schválení v souvislosti s přijímáním plateb za určité služby, jak je uvedeno v tabulce níže.

Služby vyžadující předběžné schválení

Kontaktní údaje

Letecké společnosti a pravidelné nebo nepravidelné charterové lety / letadla / provozovatelé leteckých taxi; shromažďování darů charitativní nebo neziskovou organizací; obchodování se šperky, drahými kovy a kameny; služby zahrnující převod peněz nebo prodej předplacených či dárkových karet; prodej akcií, dluhopisů, cenných papírů, opcí, futures kontraktů (forex) nebo investičních úroků jakéhokoli subjektu nebo majetku; nebo poskytování služeb escrow (finanční úschova)

Zašlete své kontaktní údaje, adresu URL firemního webu a stručný popis firmy na adresu compliance@paypal.com.

Poskytování služeb pro sdílení souborů nebo přístupu k diskusním stránkám; nebo prodej alkoholických nápojů, tabákových výrobků (s výjimkou cigaret), elektronických cigaret a léků nebo pomůcek na předpis

Zašlete své kontaktní údaje, adresu URL firemního webu a stručný popis firmy na adresu aup@paypal.com.

Aktivity zahrnující hazardní hry, hraní her nebo jakoukoli jinou aktivitu se vstupním poplatkem a cenou, mimo jiné včetně kasinových her, sportovního sázení, koňských nebo chrtích dostihů, fantasy sportů, losů a jiných aktivit a podniků, které umožňují hraní hazardních her, dovednostních her (ať už jsou nebo nejsou zákonem definované jako hazardní hry) a sázek na bank, pokud se provozovatel a zákazníci nacházejí výlučně v jurisdikcích, kde jsou takové aktivity povoleny zákonem

Zašlete své kontaktní údaje, adresu URL firemního webu a stručný popis firmy na adresu aup@paypal.com.

 

Další informace

Další informace o zásadách používání naleznete v našem centru nápovědy.

 

Porušení zásad používání služby PayPal

Žádáme vás, abyste porušování těchto zásad používání okamžitě nahlásili společnosti PayPal. Pokud máte dotaz ohledně toho, zda typ transakce může porušovat zásady používání služby PayPal nebo si přejete podat hlášení, můžete tak učinit zde.