שלם באמצעות PayPal‏

נדרשת כתובת אימייל.

נראה שכתובת אימייל זו שגויה. בדוק את הפרטים ונסה שוב.

נדרשת סיסמה

אין צורך לזכור סיסמאות. בלי להזין את הפרטים שלך. פשוט לחץ, שלם והמשך.

משיקולי אבטחה, תמיד נבקש ממך להיכנס לחשבון כדי לעדכן את הפרטים האישיים או את המידע הפיננסי שלך ב-PayPal‏.

אנו ממליצים לכבות אפשרות זו במכשירים משותפים. אם תשתף אותם בעתיד, הקפד לכבות אפשרות זו בהגדרות ה-PayPal שלך תחילה.

או