Pengemaskinian Dasar

 

>> Lihat semua perjanjian undang-undang

>> Lihat pengemaskinian polisi terdahulu

Pengemaskinian Dasar

 

Notis Pindaan kepada Perjanjian PayPal Asia Pasifik, negara Eropah dan Amerika Latin tertentu, Timur Tengah dan Afrika

Dikeluarkan: 10 Mei 2022

 

Halaman Ini

Halaman ini memperincikan dan/atau memberikan pratonton kemas kini kepada pengguna PayPal tentang perubahan kepada Perjanjian Pengguna PayPal Asia Pasifik, negara Eropah dan Amerika Latin tertentu, Timur Tengah dan Afrika atau perjanjian, polisi atau pernyataan dalam talian lain yang memerlukan notis. Anda juga boleh menyemak notis Pengemaskinian Polisi yang Terdahulu.

 

Perubahan Akan Datang

Kami sedang membuat perubahan kepada perjanjian tertentu (disenaraikan di bawah) yang mengawal hubungan anda dengan PayPal. Perubahan ini akan berlaku secara automatik pada tarikh berkuat kuasa yang sepadan yang ditunjukkan di bawah.

 

Tindakan Diperlukan

Sila semak notis di bawah dengan teliti dan biasakan diri dengan perubahan yang akan datang. Dengan terus menggunakan perkhidmatan kami selepas perubahan berkuat kuasa, anda bersetuju untuk terikat dengan perubahan tersebut. Jika tidak, tiada tindakan lanjut diperlukan daripada anda untuk menerima perubahan tersebut. Walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk menolak perubahan tersebut, maka anda perlu menutup akaun PayPal anda sebelum tarikh kuat kuasa yang berkenaan, seperti yang diterangkan dalam perjanjian pengguna.

 

Pindaan kepada Perjanjian Pengguna PayPal

Berkuat kuasa pada 8 Jun 2022 (Penduduk Tanah Besar China akan mempunyai tarikh berkuat kuasa pada 24 Jun 2022):

  • Untuk negara/rantau tertentu, kami akan mengalih keluar Jadual Yuran daripada perjanjian pengguna. Anda boleh mendapatkan maklumat yuran yang berkenaan di halaman Yuran Pengguna dan Yuran Peniaga kami.

Lihat semula Perjanjian Pengguna yang dikemas kini.

Lihat semula Yuran Pengguna.

Lihat semula Yuran Peniaga.

 

Pengguna Monaco dan San Marino

Kemas kini bagi Mandat Debit Langsung SEPA anda

Berkuat kuasa: 31 Mei 2022

  • Kami sedang mengemas kini Mandat Debit Langsung SEPA anda dengan memasukkan medan yang dikenali sebagai "Jenis Bayaran" dan menyenaraikan medan ini sebagai "Berulang", selaras dengan Perjanjian Pengguna yang anda berikan kuasa berterusan kepada kami apabila memautkan akaun bank sebagai sumber pendanaan akaun PayPal anda. Kami juga akan mengemas kini Mandat Debit Terus SEPA anda dengan memasukkan alamat anda.
  • Anda akan terus menikmati manfaat penggunaan mandat Debit Terus SEPA seperti biasa. Sila ambil maklum bahawa kemas kini ini tidak akan mempengaruhi perkhidmatan yang anda terima dalam apa-apa juga cara.