Dasar Kedai PayPal

>> Lihat semua perjanjian undang-undang

Dasar Kedai PayPal

Kemas Kini Terakhir: 08 Mac 2007

 

Terma di bawah terpakai khusus untuk penggunaan ciri Kedai PayPal yang membolehkan pengguna memaparkan maklumat tentang laman web mereka kepada Pengguna lain melalui laman web www.paypal.com.

 1. Ketepatan maklumat pendaftaran laman web. Semua maklumat yang anda berikan semasa pendaftaran Kedai PayPal mestilah benar, termasuk tajuk laman web, huraian, kategori, dan semua maklumat lain yang diminta. Jika apa-apa perubahan berlaku dalam maklumat pendaftaran Kedai PayPal anda, anda perlu segera mengemas kini maklumat melalui laman web PayPal. Kegagalan untuk mematuhi akan menyebabkan penghapusan apa-apa sebutan laman web anda daripada laman web PayPal, dan boleh menyebabkan anda tidak layak secara kekal untuk mendaftar laman web dengan PayPal. Penyediaan maklumat yang mengelirukan boleh mengakibatkan akaun PayPal anda dikunci atau ditutup. Anda memberikan PayPal hak untuk mengakses laman anda melalui pemerhatian manual atau "spidering" automatik atau teknik carian automatik lain bagi mengesahkan ketepatan maklumat pendaftaran anda. PayPal tidak bertanggungjawab untuk memantau ketepatan laman web anda.

 2. Kelayakan.

  1. Pengguna A.S. Pengguna A.S. yang memenuhi syarat-syarat berikut layak untuk mendaftar laman web di Kedai PayPal:
   1. Pengguna mempunyai akaun Premier atau Perniagaan yang Disahkan
   2. Pengguna mengekalkan kad kredit berdaftar dengan akaun PayPal mereka.
   3. Pengguna telah membuka akaun Dana Pasaran Wang PayPal.
   Jika pada bila-bila masa pemilik Kedai berdaftar tidak lagi memenuhi satu atau lebih syarat yang disenaraikan di atas, laman web tersebut tidak akan disenaraikan lagi dalam direktori Kedai PayPal.

  2. Pengguna Kanada. Pengguna Kanada yang memenuhi syarat-syarat berikut layak untuk mendaftar laman web di Kedai PayPal:
   1. Pengguna mempunyai akaun Premier atau Perniagaan yang Disahkan.
   2. Pengguna telah berada dalam sistem PayPal tidak kurang daripada 90 hari.
   3. Pengguna mempunyai sekurang-kurangnya 10 Nombor Reputasi Penjual.
   Jika pada bila-bila masa pemilik Kedai berdaftar tidak lagi memenuhi satu atau lebih syarat yang disenaraikan di atas, pendaftaran laman web itu dengan PayPal akan dihentikan dan tidak lagi disenaraikan dalam direktori Kedai PayPal.

  3. Pengguna Bukan A.S. atau Kanada. Pengguna di luar A.S. dan Kanada tidak boleh mendaftar Kedai baharu untuk Kedai PayPal. Pengguna dengan Kedai sedia ada boleh terus disenaraikan dan perlu menghubungi perkhidmatan pelanggan untuk membuat pengubahsuaian kepada Kedai mereka.

  4. Laman web mestilah menerima bayaran PayPal. Laman web ini mestilah menerima bayaran PayPal. Jika siasatan laman web anda menunjukkan bahawa ia tidak menerima bayaran PayPal, ia boleh dikeluarkan daripada direktori Kedai PayPal. Anda boleh mendaftar semula laman web anda untuk Kedai PayPal apabila ia menerima bayaran PayPal.

  5. Lain-lain. Dengan mendaftar Kedai PayPal, anda memberikan PayPal hak untuk menjalankan semakan kredit terhadap anda atau perniagaan anda pada bila-bila masa. PayPal berhak untuk membuang senarai mana-mana laman web daripada direktori Kedai PayPal pada bila-bila masa, atas sebarang sebab.
 3. Lesen untuk Menggunakan Maklumat Anda. Anda kekal sebagai pemilik maklumat pendaftaran Laman Web yang anda berikan kepada PayPal, tetapi dengan memberikan maklumat tersebut kepada PayPal, anda memberi kebenaran kepada PayPal untuk menggunakan maklumat berkenaan berhubung dengan perkhidmatan Kedai PayPal. Secara khususnya, anda memberikan PayPal lesen yang tidak eksklusif, di seluruh dunia, berterusan, tanpa royalti untuk menyalin, menyiarkan dan memaparkan maklumat pendaftaran Laman Web anda di laman web PayPal atau dalam mesej e-mel yang berkaitan dengan transaksi PayPal anda, tertakluk kepada pematuhan Dasar Privasi PayPal. Lesen ini akan berakhir selepas penamatan keahlian anda di Kedai PayPal, sama ada penamatan tersebut disebabkan oleh anda atau PayPal.

 4. Tiada Pengendorsan. Pengemukaan maklumat pendaftaran laman web PayPal bukan merupakan pengendorsan laman web atau mana-mana barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan di laman web. Sebarang percubaan untuk menyatakan atau menggambarkan pengendorsan PayPal bagi barangan atau perkhidmatan anda membentuk alasan untuk penamatan serta-merta penyertaan anda di Kedai PayPal.

 5. Tiada Laman Web Tidak Sah atau Laman Web yang melanggar Polisi Guna Boleh Terima PayPal. Anda tidak boleh mendaftar laman web yang mempromosikan atau memudahkan tindakan tidak sah, termasuk tetapi tidak terhad kepada jualan barangan atau perkhidmatan yang melanggar harta intelek pihak ketiga. Anda juga tidak boleh mendaftar laman web yang melanggar peraturan-peraturan yang digariskan dalam Polisi Guna Boleh Terima PayPal. Sebarang pendaftaran sedemikian membentuk alasan untuk penamatan serta-merta penyertaan anda di Kedai PayPal dan penutupan serta-merta akaun PayPal anda. Semua tindakan sedemikian juga boleh melanggar syarat-syarat Wells Fargo dan/atau peraturan MasterCard/VISA atau polisi anda, dan oleh itu membentuk alasan untuk penamatan akaun kad anda dengan organisasi ini. Penamatan tersebut boleh menyebabkan anda dilarang untuk mendaftar akaun baharu dengan mana-mana Bank pemerolehan MasterCard atau VISA.

 6. Membeli-belah di Laman Web yang Berdaftar dengan PayPal. Maklumat pendaftaran laman web disediakan oleh pemilik laman web, dan PayPal tidak bertanggungjawab untuk apa-apa kesilapan atau salah nyata dalam maklumat tersebut. PayPal menafikan secara khusus semua jaminan yang berkaitan dengan maklumat pendaftaran laman web, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan kebolehdagangan dan jaminan ketepatan kandungan maklumat. PayPal tidak menjamin sebarang tahap keselamatan dalam membeli-belah di laman web pihak ketiga yang berdaftar dengan PayPal, dan juga tidak menjamin kualiti barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan di laman web ini. Untuk maklumat lanjut mengenai keselamatan beli-belah Web, sila layari halaman Tip Keselamatan kami.

 7. Yuran. Penempatan di Kedai PayPal pada masa ini adalah percuma. Yuran mungkin diperkenalkan pada masa akan datang, tetapi tiada perubahan akan dibuat tanpa memaklumkan anda terlebih dahulu.