Perjanjian Pengebilan eBay

>> Lihat semua perjanjian undang-undang

Perjanjian Pengebilan Ebay

Kemas Kini Terakhir: 08 Mac 2007

 

 1. PIHAK DALAM PERJANJIAN INI

  Perjanjian Pengebilan eBay ini ("Perjanjian Pengebilan") adalah di antara PayPal, Inc., PayPal CA Limited, dan PayPal Pte. Ltd. (secara kolektif "PayPal"), eBay Inc. ("eBay") dan anda.

   

 2. KEBENARAN UNTUK MENGECAJ AKAUN PAYPAL ANDA UNTUK YURAN EBAY

  Dengan bersetuju kepada terma ini, anda memberi eBay kebenaran untuk mengecaj akaun PayPal anda secara satu kali, sesekali atau berulang untuk mengutip yuran yang anda perlu bayar kepada eBay, melainkan dan sehingga anda membatalkan Perjanjian Pengebilan anda. Anda membenarkan PayPal untuk membayar dari akaun PayPal anda amaun penuh yuran yang dihantar oleh eBay. PayPal tidak akan memulakan bayaran sendiri di bawah Perjanjian Pengebilan ini; ia hanya akan membayar caj yang dimulakan oleh eBay. eBay akan menghantar invois kepada anda sekurang-kurangnya 10 hari lebih awal untuk mengecaj akaun PayPal anda.

  PayPal akan menjadi kaedah bayaran berdaftar anda dengan eBay untuk bayaran automatik bagi yuran jualan eBay anda. Jika sebelum ini anda mempunyai satu lagi kaedah bayaran pada fail untuk bayaran automatik yuran, PayPal akan menggantikan kaedah itu.

  Jika anda menukar laman web pendaftaran akaun eBay anda (sebagai contoh, anda menukar pendaftaran dari eBay.com ke eBay.ca), Perjanjian Pengebilan ini akan dibatalkan. Jika anda menukar mata wang akaun eBay anda, anda perlu menetapkan semula PayPal sebagai kaedah bayaran automatik untuk akaun anda dalam mata wang baharu. Jika Perjanjian Pengebilan ini dibatalkan, atau jika bayaran yuran eBay anda melalui PayPal tidak dapat dilengkapkan atas apa jua sebab, anda tetap diwajibkan untuk membayar eBay bagi semua yuran yang belum dibayar, dan eBay mungkin mengecaj kaedah bayaran sebelum ini pada fail dengan eBay untuk bayaran yuran jualan anda, seperti kad kredit atau akaun semasa.

   

 3. PENGGUNAAN SUMBER PENDANAAN

  Apabila eBay mengecaj akaun PayPal anda, PayPal akan sentiasa mencuba untuk mengeluarkan dana dari baki PayPal anda terlebih dahulu. Jika dana dalam baki anda tidak mencukupi, PayPal akan mencari dan cuba untuk mengecaj Sumber Pendanaan Pilihan yang anda sediakan untuk Perjanjian Pengebilan ini. Jika Sumber Pendanaan Pilihan gagal (sebagai contoh, kad kredit tamat tempoh), maka PayPal akan menggunakan sumber pendanaan lain yang tersedia dalam akaun PayPal anda. Anda akan mempunyai keupayaan untuk melumpuhkan sumber pendanaan untuk digunakan dengan Perjanjian Pengebilan ini, dengan pengecualian bahawa jika anda mempunyai satu atau lebih kad kredit atau debit yang dipautkan ke akaun PayPal anda, maka sekurang-kurangnya satu daripada kad tersebut mesti dibolehkan untuk pengebilan.

  Anda akan boleh memilih atau menyahpilih Sumber Pendanaan Pilihan, dan untuk membolehkan atau melumpuhkan sumber pendanaan lain, kedua-duanya dalam aliran pendaftaran, dan pada bila-bila masa melalui pautan Bayaran Terus di bawah tab Profil Akaun apabila anda log masuk ke laman web PayPal.