Списък с трети страни

>> Преглед на всички правни споразумения

Списък с трети страни (различни от клиенти на PayPal), с които може да се споделя личната информация

В сила от 1 октомври 2021 г.

Предишният „Списък с трети страни (различни от клиенти на PayPal), с които може да се споделя лична информация“, е наличен тук.

Защо PayPal предоставя този списък?

Банковият лиценз на PayPal е издаден в Люксембург. Това означава, че в допълнение към други европейски закони, PayPal трябва да спазва банковите закони на Люксембург, включително тези относно банковата тайна.

PayPal публикува този списък, както се изисква, за да гарантира, че клиентите на PayPal в ЕС, ЕИЗ и Швейцария, които са обхванати от банковите закони на Люксембург, са уведомени за това кои други компании („трети страни“) могат да получат техните данни, ако поискат услуги от PayPal.

Защо са включени толкова много компании?

PayPal има значителен брой клиенти в ЕС, ЕИЗ и Швейцария, които разчитат на PayPal да обработва техните плащания по сигурен и безопасен начин. Предоставянето на тези услуги ефективно понякога изисква PayPal да използвате услугите, предоставяни от други компании.

Този списък включва още компании, които са използвани от други членове на групата на PayPal, включително Hyperwallet, Zettle и Xoom.

Забележка относно услуги, които са възложени на подизпълнители. Определени трети страни и групата компании на PayPal предоставят услуги на PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (PayPal), за да може PayPal да Ви предлага услугите си. Може да споделим данните с трети страни, което може да включва информация за акаунта, например лични и/или фирмени данни, както и данни за Вашите трансакции. Тези трети страни са базирани в различни места в Европейския съюз (включително Франция, Германия, Ирландия, Испания, Нидерландия, България, Италия, Полша, Кипър, Швеция, Австрия и Обединеното кралство), Тунис, Египет, Салвадор, Филипините и САЩ. Съгласно законодателството на Люксембург относно финансовия сектор, сме изменили този списък така, че да отразява нужните за такива трансфери данни.

Категория

Име на страната и юрисдикция (в скоби)

Цел

Разкрити данни

1. Обработчици на плащания

Ratepay GmbH, Германия

Обработка на трансакции с отворена фактура

Име на купувач, дата на раждане, имейл, телефон, адрес, детайли на трансакцията, подробности за търговец, доказателство за изпращане, детайли за казуса за решаване на спорове

Barclays Bank Plc (Обединеното кралство), HSBC Bank Plc (Обединеното кралство, Ирландия), HSBC Merchant Services LLP (Обединеното кралство), Bank of America N.A. (ЕБИА, САЩ), Discover Financial Services (САЩ), JPMorgan Chase Bank (Обединеното кралство, САЩ), BNP Paribas (Франция), Netgiro (Швеция), Wells Fargo (Ирландия, САЩ), American Express (САЩ), National Westminster Bank PLC (Обединеното кралство), OmniPay Limited (Ирландия), Australia and New Zealand Banking Group Limited (Австралия), ANZ National Bank Limited (Нова Зеландия), Transaction Network Services UK Limited (Обединеното кралство).

За да се позволят услугите за уреждане на обработването на плащането, както и за проверки за измами.

Име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, подробности за инструментите за финансиране на потребителя и подробности за платежните трансакции, идентификационния номер на документа.

BNP Paribas (Франция)

За позволяване обработката на плащания, проверка на измами и манипулиране на спорове за трансакции на потребители на PayPal, когато тези потребители сключват сделки с търговец, който използва услугата на PayPal чрез услугата BNPP.

Име, имейл адрес, телефонен номер, физически адрес, IP адрес, дата на раждане, номер на акаунта на PayPal, подробности за инструментите за финансиране на потребителя и подробности за платежните трансакции.

VTB24 (Русия)

За позволяване обработката на плащания, проверка на измами и манипулиране на спорове за трансакции на потребители на PayPal, когато тези потребители сключват сделки с търговец, който използва услугата на PayPal чрез услугата VTB 24.

Име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, подробности за инструментите за финансиране на потребителя и подробности за платежните трансакции.

Deutsche Bank AG (Германия, Нидерландия, Франция, Испания)

За разрешаване на обработката на директни дебити в Единната европейска платежна зона.

Име, дата на трансакцията, сума, валута и информация за банковата сметка на потребителя.

Royal Bank of Scotland plc (Обединеното кралство) („RBS“)

За позволяване на обработката на плащания и разрешаване на спорове за трансакции на потребители на PayPal, когато тези потребители сключват сделки с търговец, който използва услугата на PayPal чрез услугата RBS.

Цялата информация за акаунта, с изключение на данните за потребителските финансови инструменти.

Visa Europe Ltd (Обединеното кралство), включително системата на Visa VMAS; Mastercard Europe (Master Card International Incorporated. (САЩ), включително системата MATCH на Mastercard

За споделяне на информация за рискове и измами в задължителната база данни на компанията за кредитни карти относно поведението на търговски акаунт, като така се намалят възможностите за измами и пробиви в правилата и стандартите за схемите.

Всички подробности за акаунта на търговеца и обстоятелствата и поведението на акаунта.

Global Payments UK LLP (Обединеното кралство)

За позволяване обработката на плащания, проверка на измами и манипулиране на спорове за трансакции на потребители на PayPal, когато тези потребители сключват сделки с търговец, който използва услугата на PayPal чрез глобалната услуга за плащания.

Име, адрес, подробности за инструментите за финансиране на потребителя и подробности за платежните трансакции.

WorldPay (UK) Limited, Worldpay AP Limited, (UK) Worldpay. (Нидерландия)

За позволяване обработката на плащания, проверка на измами и манипулиране на спорове за трансакции на потребители на PayPal, когато тези потребители сключват сделки с търговец, който използва услугата на PayPal чрез услугата Worldpay.

Цялата информация за акаунта, с изключение на данните за потребителските финансови инструменти.

American Express Travel Related Services Company, Inc.

За да се позволят услугите за уреждане на обработването на плащането, както и за проверки за измами.

Уникален ИД на продавача

МСС на продавача

DBA на продавача

Упълномощено подписващо лице

Адрес на продавача, пощенски код и държава

Телефонен номер на продавача.

Имейл адрес на продавача

URL адрес на продавача

Дата на раждане (само за еднолични търговци)

За непублично търгувани спонсорирани търговци (напр. частно дружество, едноличен търговец), следната информация за значителен притежател (както е дефинирано по-долу):

  • Собствено и фамилно име
  • Домашен адрес, пощенски код и код на държава
  • SSN или дата на раждане

Под „значителен собственик“ се разбира лице, което има 25% или повече собственост върху даден бизнес.

Уникален ИД на продавач*

Спонсориран търговец МСС

Спонсориран търговец DBA

Местоположение на спонсориран търговец (град, улица, пощенски код и код на държава)

Телефонен номер на спонсориран търговец.

JPMorgan Chase Bank, N.A. Клон Лондон

Борба с прането на пари, проверка в списък със санкции и проверки за съответствие.

Име на търговеца, държава на местопребиваване и бизнес дейност.

Adyen B.V. (Нидерландия), Coinbase Inc. (САЩ), WorldPay, Inc. (САЩ); WorldPay Ltd. (Обединеното кралство)

За да се позволят услуги по обработка на плащания и уреждане в световен мащаб.

Име, адрес, подробности за инструментите за финансиране и подробности за платежните трансакции.

Allied Irish Bank PLC (Обединеното кралство)

За позволяване на услуги по обработка на плащания и уреждане в Европа.

Име, адрес, подробности за инструментите за финансиране и подробности за платежните трансакции.

Heartland Payment Systems, Inc. (САЩ), Merchant e-Solutions, Inc. (САЩ)

За позволяване на услуги по обработка на плащания и уреждане в САЩ.

Име, адрес, подробности за инструментите за финансиране и подробности за платежните трансакции.

Moneris Solutions Corporation (Канада)

За позволяване на услуги по обработка на плащания и уреждане в Канада.

Име, адрес, подробности за инструментите за финансиране и подробности за платежните трансакции.

National Australia Bank Ltd. (Австралия)

За позволяване на услуги по обработка на плащания и уреждане в Австралия.

Име, адрес, подробности за инструментите за финансиране и подробности за платежните трансакции.

Network Merchants, LLC. (САЩ); Network Merchants Inc. (САЩ)

За позволяване на услуги по обработка на плащания и уреждане в САЩ.

Име, адрес, подробности за инструментите за финансиране и подробности за платежните трансакции.

Stockholms Enskilda Bank AB (Швеция), PPRO

За позволяване на услуги по обработка на плащания и уреждане в Европа.

Име, адрес, подробности за инструментите за финансиране и подробности за платежните трансакции.

Nostrum Group Limited (Обединеното кралство)

За обработване на заявленията на клиенти на PayPal за кредитни продукти.

Име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, дата на раждане, продължителност на местопребиваването на дадения адрес, доказателство за самоличност, юридическа форма, продължителност в сферата на дадения бизнес, регистрационен номер на фирма, номер по ДДС, инструмент за финансиране, включително банкова сметка и данни за кредитни/дебитни карти (ако е необходимо) и съответна информация за трансакцията (ако е необходимо). Цялата информация, предоставена при кандидатстване за продукт или функционалност за акаунт (включително информация, получена от акаунти в социални мрежи или данни за онлайн репутация).

TSYS (Обединеното кралство), TSYS (Германия)

Система за записване на револвираща кредитна линия (Обединеното кралство) и продукт за вноски (Германия).

Име на клиента, дата на раждане, домашен адрес, имейл адрес, телефонни номера, приходи.

Amex Multi-Currency (чрез Digital River)

За да се даде възможност за достъп и използване на PayPal при използване на френски акционерни дружества, Amex International, Maestro, Cielo, Redecard, Bancomer.

Пълномощно и данни за уреждания.

Sofort GmbH (Германия)

За да се позволят услугите за уреждане на обработването на плащането, както и за проверки за измами.

Име, телефонен номер.

Currence (Нидерландия)

За да се позволят услугите за уреждане на обработването на плащането, както и за проверки за измами.

Име, адрес, подробности за инструментите за финансиране на потребителя и подробности за платежните трансакции.

J.P. Morgan AG. (Германия)

За разрешаване на обработката на директни дебити в Единната европейска платежна зона.

Име, дата на трансакцията, сума, валута и информация за банковата сметка на потребителя.

Scotiabank (Канада), Westpac (САЩ)

За да се позволят услугите за уреждане на обработването на плащането, както и за проверки за измами.

Име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, номер на сметка, дата на раждане, национален идентификационен номер и цел на трансакцията.

Swish (Швеция)

За разрешаване на услуги за обработка на плащания

Телефонен номер

Klarna (Швеция),

За разрешаване на услуги за обработка на плащания и контрол на измами

Име, адрес, номер на социална осигуровка, IP номер

Access Payments System (Гърция), AFEX Transferencias Y Cambios LTDA (CHL), Agente de Cambio Caribe Express (DOM), Allied Bank Limited (PAK), Axis Bank Ltd (IND), Banco Agricola S.A. (SLV), Banco America Central SA (GTM), Banco Azteca de El Salvador (SLV), Banco Azteca de Guatemala S.A. (GTM), Banco Azteca de Honduras S.A. (HND), Banco BHD, S.A. - Banco Multiple (DOM),

За да се позволят услугите за уреждане на обработването на плащането, както и за проверки за измами.

Име, адрес, подробности за инструментите за финансиране на потребителя и подробности за платежните трансакции.

Banco Davivienda S.A. (COL), Banco De Credito Del Peru (PER), Banco de Guayaquil S.A. (ECU), Banco de la Producción (NIC), Banco de Oro a.k.a. BDO Unibank, Inc (PHL), Banco de Reservas de la

За да се позволят услугите за уреждане на обработването на плащането, както и за проверки за измами.

Име, адрес, подробности за инструментите за финансиране на потребителя и подробности за платежните трансакции.

Republica Dominicana Banco de Servicios Multiples S.A. (DOM), Banco Industrial S.A. (GTM), Banco Internacional Del Peru S.A. (PER), Banco Pichincha C.A. (ECU), Banco Popular Dominicano, S. A. - Banco Multiple (DOM), Banco Rendimento (BR), Bancolombia S.A. (CO), Bancomer Transfer Services Inc. (Боливия, Колумбия, Доминиканска република, Еквадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Перу, Салвадор, Уругвай)

За да се позволят услугите за уреждане на обработването на плащането, както и за проверки за измами.

Име, адрес, подробности за инструментите за финансиране на потребителя и подробности за платежните трансакции.

Bank Alfalah Limited (Пакистан), Bank Negara Indonesia (BNI) (Индонезия), Bank of the Philippine Islands (Филипини), Barclays Wealth Intermediaries (Австрия, Белгия, Кипър, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Монако, Нидерландия, Португалия, Сан Марино, Словакия, Словения, Испания, Обединеното кралство)

За да се позволят услугите за уреждане на обработването на плащането, както и за проверки за измами.

Име, адрес, подробности за инструментите за финансиране на потребителя и подробности за платежните трансакции.

Cebuana Lhuillier Services Corporation, "Continental Exchange Solutions, Inc, ""RIA"" (САЩ)", Dutch Bangla Bank Ltd (Бангладеш), Earthport (Франция, Хонконг, Ирландия, Италия, Нидерландия, Сингапур, Виетнам, Румъния, Швеция, Унгария, България, Чехия, Дания, Хърватия, Норвегия)

За да се позволят услугите за уреждане на обработването на плащането, както и за проверки за измами.

Име, адрес, подробности за инструментите за финансиране на потребителя и подробности за платежните трансакции.

Envoy Services Limited a.k.a. Worldpay (Канада, Федерална република Германия, Испания, Полша, Нова Зеландия, Швейцария), eTranzact International PLC (Нигерия), Everest Bank (Непал), Exchange4Free (Южна Африка), Extole (САЩ), Financiera Pagos Internacionales S.A. Compania de Financiamiento Comercial (Колумбия), First Global Money (Гвиана) Inc., GCS Systems, Ltd. (Доминиканска република), Globalenvios S.A. (Еквадор), G-Xchange Inc.(Филипини)

За да се позволят услугите за уреждане на обработването на плащането, както и за проверки за измами.

Име, адрес, подробности за инструментите за финансиране на потребителя и подробности за платежните трансакции.

Hatton National Bank PLC (Шри Ланка), HDFC Bank Limited (NEFT) (Индия), JMMB Capital and Credit (CCRL) (Ямайка), Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam "Vietcombank" (Виетнам), Landbank of the Philippines (Филипини), LBC Express, Inc. (Филипини), Metropolitan Bank and Trust Company (Филипини), Michel J. Lhuillier Financial Services Inc. (Филипини),

За да се позволят услугите за уреждане на обработването на плащането, както и за проверки за измами.

Име, адрес, подробности за инструментите за финансиране на потребителя и подробности за платежните трансакции.

Money Swap Exchange Limited (Китай), More Money Transfer S.A. f.k.a. Gamerly S.A. (Аржентина, Боливия, Чили, Уругвай), MSBB Money Ltd (Бразилия) , Muslim Commercial Bank Limited, Национална банка на Пакистан, Nepal Investment Bank Ltd. (Непал), Nueva Elektra del Milenio S.A. de C.V. (MX),

За да се позволят услугите за уреждане на обработването на плащането, както и за проверки за измами.

Име, адрес, подробности за инструментите за финансиране на потребителя и подробности за платежните трансакции.

Pagos Intermex S.A. De C.V. (Мексико), PayKii Inc. (Мексико), Национална банка на Филипините, Pozcta Polska (Полша), Prabhu Group (Бангладеш, Непал), Pronet S.A. (Гватемала), Punjab National Bank (Индия)

За да се позволят услугите за уреждане на обработването на плащането, както и за проверки за измами.

Име, адрес, подробности за инструментите за финансиране на потребителя и подробности за платежните трансакции.

Punto Express S.A. de C.V. (Салвадор), Punto Facil S.A. (Никарагуа), Queen Bee Capital Co., Ltd., Rizal Commercial Banking Corporations (RCBC) , Red Efectiva S.A. de C.V. (Мексико), Remesas Teledolar S.A. (Коста Рика), Royal Exchange (САЩ) Inc "Muthoot" (Индия), Rupali Bank Limited (Бангладеш), Sai Gon Thuong Tin Commercial Join Stock Bank (Виетнам), Sampath (Шри Ланка)

За да се позволят услугите за уреждане на обработването на плащането, както и за проверки за измами.

Име, адрес, подробности за инструментите за финансиране на потребителя и подробности за платежните трансакции.

SBM Bank Limited (Кения) , Social Islamic Bank Limited (Бангладеш), Sonali Bank Limited (Сомалия) , TENGO a.k.a. Astra Honduras S.A. de C.V., TransferTo Inc. (САЩ)

За да се позволят услугите за уреждане на обработването на плащането, както и за проверки за измами.

Име, адрес, подробности за инструментите за финансиране на потребителя и подробности за платежните трансакции.

TransNetwork Corporation (Колумбия, Еквадор, Мексико, Коста Рика, Гватемала, Хондурас, Никарагуа, Панама, Салвадор)", Ultra Chile Sociedad Anonima (Аржентина), United Bank Limited (Пакистан), Uniteller Financial Services, Inc. a.k.a. Banorte (Гватемала, Мексико, Хондурас), Unitransfer S.A. (Хаити), Vietnam Payment Solution Joint Stock Company, VMBS Money Transfer Services Limited (Ямайка), Westpac Banking Corporation (Австралия), Yes Bank Limited (Индия)

За да се позволят услугите за уреждане на обработването на плащането, както и за проверки за измами.

Име, адрес, подробности за инструментите за финансиране на потребителя и подробности за платежните трансакции.

Bank of Montreal (Канада), Cardpro (FIS) (САЩ), Citibank (САЩ), D-Local (Обединеното кралство), Danske Bank (Дания), Earthport PLC (Обединеното кралство), Fidor Bank AG (Германия), FIS (САЩ), GoCardless (Обединеното кралство), Meta Payment Systems (САЩ), Moneygram (САЩ), The Bancorp Inc. (САЩ), Transact Payments Limited (Гибралтар), Valitor (Исландия), VFX Financial (Обединеното кралство), Western Union (САЩ), Western Union Business Solutions (WUBS) (САЩ), Skandinaviska Enskilda Banken (Швеция), Adyen B.V, (Швеция), Elavon Financial Services Limited, клон Обединеното кралство, Bambora AB (Швеция)

За да се позволят услугите за уреждане на обработването на плащането, както и за проверки за измами.

Име, адрес, подробности за инструментите за финансиране на потребителя и подробности за платежните трансакции

Chargebee (Индия)

За администриране на плащания за продукти и/или услуги и на взаимоотношенията с клиента, т. е. за да изпълняваме нашите задължения, произтичащи от каквито и да е договори, сключени между нас и търговеца, и за да Ви предоставим информацията, продуктите и услугите, които поискате от нас.

Име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, детайли за маскирани плащания

Stripe (САЩ)

За администриране на поръчки и/или покупки

Име, имейл адрес и данни за картата (само последните четири цифри, срок на изтичане и вид на картата)

Modulr Finance Ltd (Обединеното кралство)

За разрешаване обработката на плащания

Име, номер на сметка, код за сортиране

PPRO Financial Ltd (Обединеното кралство)

За да се позволи обработване на плащания за местни платежни методи

Име на търговец, данни за акаунта и информация

2. Агенции за кредитни референции и борба с измамите

Имайте предвид, че в допълнение към долупосочените цели, PayPal използва Вашата лична информация, за да открива, предотвратява и/или отстранява измами или други незаконни действия, или за да открива, предотвратява или отстранява нарушения на политиките или приложимите потребителски споразумения.

OCR Labs Global Ltd. (Обединеното кралство)

За проверка на самоличността; автоматично извличане на данни от изображения на документи, сравнение на селфи снимка на потребителя с изображение на документ и проверка на документи/разпознаване на фалшификати. Обучение за разпознаване на документи.

Име, адрес, имейл адрес, дата на раждане, юридическа форма, единен идентификационен код, номер по ДДС, информация за експедиране, документи, доказващи самоличност и адрес, данъчен номер, документи за самоличност (ако са предоставени), изображения с доказателство за адрес, собствеността върху инструмент за финансиране или други документи, поискани от PayPal, и съдържащите се в тях данни за целите на риска/спазването/кредитирането. Изображения на клиент от документ за самоличност и изображение на селфи (когато са доставени.)

BigDataCorp. (Бразилия, Мексико)

За потвърждаване на идентичността на компании и лица в Бразилия и Мексико, за да се отговаря на изискванията на KYC.

Единен идентификационен код, личен регистрационен номер

Buro de Credito (Мексико)

За потвърждаване на самоличността на компаниите в Мексико, за да се отговаря на изискванията на KYC.

Единен идентификационен код

Explorium Inc., САЩ

Идентичност на фирмата и потребителите

Име/Име на фирмата, адрес, имейл, телефонен номер

Zignsec AB (Швеция)

За проверка на самоличността, извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, дата на раждане, адрес, телефонен номер, данъчен номер, национален идентификационен номер, място на раждане, информация за документ за самоличност и друга информация за самоличността.

Avantia Marketing Solutions, S.L.(Испания), ZinkDirect SL (Испания),

За проверка на самоличността, извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане и телефонен номер.

Rank One Computing Corporation (САЩ), iProov Limited (Обединеното кралство)

За проверка на самоличността, извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари. Сравнение на селфи на клиента със снимка от документ.

Изображения на клиента от документ за самоличност и селфи снимка (когато има предоставена).

Socure, Inc. (САЩ), White Pages, Inc. (САЩ)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, дата на раждане и IP адрес

Pipl, Inc. (САЩ)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и дата на раждане

Full Contact, Inc. (САЩ)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Имейл адрес

CRIF S.p.A (Италия), Synectics Solutions Limited (Обединеното кралство), GB Group plc (Обединеното кралство), Graydon (Обединеното кралство), Capita Plc (Обединеното кралство), UK Data Limited (Обединеното кралство), ICC Information Limited (Обединеното кралство), Payment Trust Limited (Обединеното кралство), 192.com (Обединеното кралство), 192.com Limited (Обединеното кралство), i-CD Publishing (UK) Limited (Обединеното кралство), Experian Netherlands BV (Нидерландия), Experian Bureau de Credito SA (Испания), Informa D&B SA (Испания) и CRIBIS D&B S.r.l. (Италия), Ellispvision (Франция), La Banque de France (Франция), LexisNexis Risk Solutions Ltd (Обединеното кралство)

За проверка на самоличността, потвърждаване на връзката между клиента и банковата му сметка или кредитната/дебитната карта, асистиране при вземането на решения относно кредитоспособността на клиента (включително, но не само, по отношение на кредитните продукти, които са предлагани от PayPal), извършване на проверки за предотвратяване и откриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари, асистиране за възстановяването на дългове, управление на акаунти в PayPal и изпълняване на статистически анализи.

За проверка на самоличността; автоматично извличане на данни от изображения на документи и валидиране на документи/разпознаване на фалшификати. .

Имайте предвид, че данните, които бъдат разкрити пред тези агенции, могат да се запазват от приложимата агенция за кредитни референции и борба с измамите за целите на одити и предотвратяването на измами.

Име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, дата на раждане, продължителност на местопребиваването на адреса, доказателство за самоличност, юридическа форма, продължителност в сферата на дадения бизнес, място на раждане, регистрационен номер на компанията, номер по ДДС, уникален справочен бизнес идентификатор, подробности за инструмент за финансиране, включително банкова сметка и кредитни/дебитни карти (ако е необходимо), и съответна информация за трансакцията (ако е приложимо), и данъчен номер или национален идентификационен номер (ако е приложимо).

Callcredit plc. (Обединеното кралство) включително базата данни SHARE, която се администрира от Callcredit, Experian Limited (Обединеното кралство), включително бази данни, които се администрират от Experian, използвани за потребителски и търговски референции, включително кредитни търсения CAPS и данни за ефективността на кредитен акаунт CAIS, Equifax Ltd (Обединеното кралство), включително базата данни Insight, администрирана от Equifax, Dun & Bradstreet Limited (Обединеното кралство), Equifax Ibérica S.L. (Испания), Transunion LLC

За да се провери самоличността, да се потвърди връзката между клиента и неговата банкова сметка или кредитна/дебитна карта, да се вземат решения относно кредитоспособността на клиента (включително, но не само, по отношение на кредитните продукти, които са предлагани от PayPal), да се извършват проверки за предотвратяване и откриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари, да се подпомогне възстановяването на дългове, за управление на акаунти в PayPal и за извършване на статистически анализи, за предприемане на изследвания и тестване по отношение на целесъобразността на новите продукти и услуги и за проверка на системата.

За да се потвърди самоличността и да се осигури постоянна комплексна проверка на клиентските данни (юридически лица и директори, принципали, упълномощени потребители и бенефициарни собственици).

  • Предоставяне на данни за бизнес регистър и информация за включване на нови субекти.
  • Предоставяне на данни за трети страни за скрининга и валидирането на нови и съществуващи субекти.

За провеждане на оценка на риска по отношение на субекта – проверки за предотвратяване и откриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари

Име на клиента, адрес, телефонен номер, име на упълномощен потребител, имейл адрес, национален идентификационен номер (ако е приложимо), дата на раждане, продължителност на местопребиваване на адреса, доказателство за самоличност, юридическа форма, продължителност в сферата на дадения бизнес, регистрационен номер на компанията, номер по ДДС, подробности за инструмент за финансиране, включително банкова сметка и кредитни/дебитни карти (ако е приложимо), номер на сметка, съответна информация за трансакцията (ако е приложимо), баланс на сметката, цялата информация, предоставена и използвана за Вашето заявление за продуктите в Обединеното кралство „Website Payments Pro“, „Virtual Terminal“ и „PayPal Here“, както и финансовия инструмент, използван за плащане за Вашето устройство с поддръжка на PayPal Here.

DueDil Limited (Обединеното кралство)

За получаване на бизнес информация за оценка на риска и за спазване на изискванията за борба с прането на пари, като например установяването на корпоративната структура и бенефициарния собственик.

Регистрационен номер на компанията, име и адрес на фирмата, име, адрес, дата на раждане на директорите.

Deltavista GmbH (Германия, Австрия, Полша)

Установяване на риска, свързан с адреса, самоличността; съдействие при вземане на решения относно кредитоспособността на клиента; извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане, имейл адрес и телефонен номер.

CRIF Bürgel GmbH (Германия), Informa Solutions GmbH (Германия)

За проверка на самоличността, адреса и телефонния номер и за получаване на телефонните номера и адресите на контактите,

За съдействие при вземане на решения относно кредитоспособността на потребителите.

Име, адрес, дата на раждане, телефонен номер, имейл адрес, статус на акаунта, баланс по сметката и в случай че прехвърлянето на такава информация е законно обосновано, също така известна информация за отрицателното представяне на акаунта на клиента, за който PayPal е поискала проверка на кредитоспособността от съответната база данни, уеб адрес, номер по ДДС и референтен номер на доставчика на данни (ако е приложимо).

SCHUFA Holding AG (Германия), Infoscore Consumer Data GmbH (Германия)(Нидерландия)

За проверка на самоличността и адреса, за извършване на проверки за предотвратяване и откриване на неуспешни плащания с директен дебит. проверки на връзката на клиента и банковата сметка и за определяне на кредитоспособността.

За откриване на престъпна дейност, включително измами и/или пране на пари,

Име, адрес, имейл адрес, дата на раждане, пол, данни за банковата сметка (включително IBAN и BIC), информация за неуспешни плащания с директен дебит от банкова сметка, информация за отрицателно представяне на акаунта.

Creditreform Berlin Wolfram KG (Германия), Verband der Vereine Creditreform e.V. (Германия), Axesor (Испания), Ignios (Португалия). UC AB (Швеция), Dynamic Business Information Limited (Обединеното кралство), Trillium (САЩ),

За определяне на кредитоспособността на търговците. За провеждане на проверки за предотвратяване и откриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари, както и за оценка на подобренията на процеса на проверяване.

Име (включително търговски имена), адрес, имейл адрес, телефонен номер, уникален референтен фирмен идентификатор.

World-Check (Обединеното кралство)

За проверка на самоличността.

Цялата информация за акаунта.

Global Data Corporation (САЩ)

За проверка на самоличността, за извършване на проверки за предотвратяване и откриване на престъпления, включително измами.

Име, адрес, дата на раждане, телефонен номер, имейл адрес.

RSA Security Inc. (САЩ) and RSA Security Ireland Limited (Ирландия)

За проверка на самоличността.

Цялата информация за акаунта.

Mitek Systems B.V. (преди ID CHECKER.NL B.V.) (Нидерландия) (Ирландия)

За проверка на самоличността; автоматично извличане на данни от изображения на документи и валидиране на документи/разпознаване на фалшификати. Изследвания и тестване относно целесъобразността на нови продукти и услуги; обучение за разпознаване на документи

Име, адрес, имейл адрес, дата на раждане, юридическа форма, регистрационен номер на фирма, номер по ДДС, доказателство за самоличност, адрес, собственост върху инструмент за финансиране или други документи, поискани от PayPal, и съдържащите се в него данни за целите на риска/спазването/кредитирането.

Aristotle International, Inc. (САЩ)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане и телефонен номер.

Acxiom Ltd (Обединеното кралство), Acxiom Deutschland GmbH (Германия) и Acxiom France SAS (Франция)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, номер на акаунт в PayPal, дата на откриване на акаунта и пол.

Creditinfo Decision (Чехия) и DecisionMetrics Limited (Обединеното кралство)

За асистиране на PayPal при оценяването на свързания с търговеца риск.

Цялата информация за акаунта на търговеца.

ThreatMetrix Inc. (САЩ)

За получаване на информация за риска по отношение на IP адреса и устройството, от което клиентите имат достъп до PayPal.

Информация за IP адреса и хардуера относно устройството (ИД на устройство, IP адрес на потребителя и бисквитки). Имейл адрес и друга информация, събрана по време на регистрацията.

TeleSign Corporation (САЩ, Белгия), Telesign UK Ltd. (Обединеното кралство), Telesign d.o.o. (Сърбия)

Базирана на телефония услуга за удостоверяване. За валидиране на телефонни номера, проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, телефонен номер, имейл адрес,

AddressDoctor GmbH (Германия),

За преструктуриране на адресните данни в нормализиран формат.

Име, адрес, имейл адрес.

Deutsche Post Direkt GmbH (Германия), AZ Direct GmbH (Германия), Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG (Германия)

За валидиране и преструктуриране на адресните данни в нормализиран формат и за потвърждаване на името и адреса.

Име, адрес, имейл адрес.

Mitek Systems Inc. (САЩ)

За проверка на изображенията на документи за самоличност, сравнение на селфи снимка на клиента с изображение на документ и обучение за разпознаване на документи.

Име, адрес, имейл адрес, дата на раждане, юридическа форма, единен идентификационен код, номер по ДДС, информация за експедиране, доказващи самоличността и адреса документи, данъчен номер (SSN), документи и изображения за самоличност (ако са предоставени), собственост върху инструмент за финансиране или други документи, поискани от PayPal, и съдържащите се в тях данни за целите на риска/спазването/кредитирането. Изображения на клиент от документ за самоличност и изображение на селфи (когато са доставени.)

Jumio Inc (САЩ)

За заснемане и проверка на документи за самоличност и адрес; сравнение на селфи снимка на клиента със снимка на документ; обучение за разпознаване на документи.

Всички данни, записани в документите за самоличност и адрес на клиента. Изображения на клиента от документ за самоличност и селфи снимка (когато има предоставена).

Au10tix Limited (Кипър),

За проверка на самоличността; автоматично извличане на данни от изображения на документи, сравнение на селфи снимка на потребителя с изображение на документ и проверка на документи/разпознаване на фалшификати. Обучение за разпознаване на документи.

Име, адрес, имейл адрес, дата на раждане, юридическа форма, единен идентификационен код, номер по ДДС, информация за експедиране, документи, доказващи самоличност и адрес, данъчен номер, документи за самоличност (ако са предоставени), доказващи адреса изображения, собствеността върху инструмент за финансиране или други документи, поискани от PayPal, и съдържащите се в тях данни за целите на риска/спазването/кредитирането. Изображения на клиент от документ за самоличност и изображение на селфи (когато са доставени.)

Telovia SA (Люксембург)

За валидиране на самоличността и за контроли за разпознаване на клиента (KYC), провеждани с цел борба с прането на пари.

Име, адрес, дата на раждане, доказателство за самоличност и адрес.

Syniverse Technologies, LLC (САЩ)

За валидиране и прилагане на проверки на качеството на данните за телефонните номера. За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, имейл адрес, телефонен номер.

Signicat AS (Норвегия)

За потвърждаване и удостоверяване на самоличността.

Име, адрес, дата на раждане и идентификационен номер.

ArkOwl LLC (САЩ)

За проверка на имейл адреса.

Имейл адрес.

Fraudscreen Ltd (Обединеното кралство)

За оценка на нивото на риска от измами.

Име и адрес, ИД на клиент, дата на раждане, адрес, пощенски код, имейл адрес, телефонни номера, всички подробности за акаунта и обстоятелствата по поведението на акаунта, съответна информация за трансакцията, информация за вземане на решения и всички данни, които са предоставени и използвани за Вашето заявление за продукти в Обединеното кралство.

Trustev Ltd (Ирландия)

За установяване на самоличността чрез данните от социалните мрежи, връзки и идентификационни данни на клиента.

Име, адрес, дата на раждане, имейл адрес и номер на акаунт.

Tracesmart Ltd (Обединеното кралство)

За идентифициране на клиентите и съдействие при разкриването, предотвратяването и отстраняването на измами или други незаконни действия или за разкриване, предотвратяване или отстраняване на нарушения на политиките или приложимите потребителски споразумения. За оценка на подобренията по процеса на проверка.

Длъжност, име, адрес, дата на раждане и телефонен номер.

MaxMind, Inc. (САЩ)

За откриване на измами.

Цялата информация за акаунта и IP адреса, информацията за кредитната карта.

Future Route Ltd (Обединеното кралство)

За анализиране на счетоводните данни на нашите търговски потребители за оценка на кредитния риск в реално време.

Име, адрес, имейл адрес и дата на раждане.

Kount, Inc. (САЩ)

За улесняване на проверката за измами при обработването на плащания в световен мащаб.

Име, адрес, данни за дактилоскопични отпечатъци на устройство, данни за платежните инструменти и данни за платежните трансакции.

Artefacts Solutions LLC (САЩ)

За откриване на измами и намаляване на риска, свързан с обработката на трансакциите.

Скъсен номер на картата, сума на трансакцията, съотношение на обратно начисление, кредитно съотношение и съотношение на спад.

Experian Information Solutions, Inc. (САЩ)

За проверка на самоличността, съдействие при вземане на решения относно кредитоспособността на клиента, извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Имайте предвид, че данните, които бъдат разкрити пред тези агенции, могат да се запазват от приложимата агенция за кредитни референции и борба с измамите за целите на одити и предотвратяването на измами.

Име, адрес, номер на социална осигуровка, дата на раждане, име на фирма, юридическо име на фирма, данъчен номер, служебен телефонен номер.

Trulioo Information Services, Inc. (САЩ), EDM BV (Нидерландия)

За проверка на самоличността, извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, дата на раждане, адрес, телефонен номер, данъчен номер, национален идентификационен номер, място на раждане, информация за документ за самоличност и друга информация за самоличността.

Aire Labs Limited (Обединеното кралство), , DueDil Limited (Обединеното кралство), Creditsafe (Обединеното кралство), Creditsafe Business Solutions Limited (Обединеното кралство), Creditsafe USA Inc. (САЩ), Creditsafe Deutschland GMBH (Германия), Solvabilite Enterprise (Франция), Creditsafe I Sverige AB (Швеция), Creditsafe Ireland Limited (Ирландия), Creditsafe (Швеция) Safe Information Group NV (Нидерландия), Yodlee Inc. (САЩ), Imagini Europe Limited (действаща под името VisualDNA) (Обединеното кралство); Bureau Van Dijk Electronic Publishing Ltd (Обединеното кралство), Company Watch Limited (Обединеното кралство), The Sage Group plc (Обединеното кралство), Xero (Обединеното кралство), Ethoca Limited (Canada Limited, Xero Inc. (САЩ), Ethoca Limited (Канада)

За проверка на самоличността, проверка на връзката между клиент и банковата му сметка или кредитна/дебитна карта, за вземане на решения относно кредитоспособността на клиента

За да се потвърди самоличността и да се осигури постоянна комплексна проверка на клиентските данни (юридически лица и директори, принципали, упълномощени потребители и бенефициарни собственици).

Предоставяне на данни за бизнес регистър и информация за включване на нови субекти.

Предоставяне на данни за трети страни за скрининга и валидирането на нови и съществуващи субекти.

•За провеждане на оценка на риска по отношение на субекта – проверки за предотвратяване и откриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари

Име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, дата на раждане, място на раждане, данъчен номер, ИД на паспорт или друг издаден от правителството идентификационен номер. Продължителност на местопребиваване на дадения адрес, доказателство за самоличност, юридическа форма, продължителност в сферата на дадения бизнес, име на компанията, включително имена от вида „действаща като“ или „действаща под името“, фирмен адрес, корпоративен данък или друг правителствен идентификатор, например регистрационен номер на компанията, собственици на компания, управляващи мениджъри и бенефициарни собственици. Име, адрес, дата на раждане на директорите. Инструмент за финансиране, включително данни за банкова сметка и данни за кредитни/дебитни карти (ако е уместно) и съответна информация за трансакцията (ако е уместно). Цялата информация, предоставена при кандидатстване за продукт или функционалност за акаунт (включително информация, получена от акаунти в социални мрежи или данни за онлайн репутация).

National Credit Bureau (Русия)

За получаване на бизнес информация за оценка на риска и за спазване на изискванията за борба с прането на пари, като например установяването на корпоративната структура и бенефициарния собственик. За съдействие при вземане на решения относно кредитоспособността на клиента.

Регистрационен номер на компанията, име и адрес на фирмата, име, адрес, дата на раждане на директорите, всякакви имена от вида на „действаща под името“, списък на компаниите, в които участват директорите, дата на учредяване/регистрация на компанията.

Focum Solutions B.V. (Нидерландия)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане, номер на документ за самоличност, вид документ за самоличност и телефонен номер.

ID Scan Biometrics Ltd (Обединеното кралство), ID Scan Research Bilisim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi (Турция); GB Group Plc (Обединеното кралство); Idology, Inc (САЩ)

За проверка на самоличността; автоматично извличане на данни от изображения на документи, проверка на документи, сравнение на селфи снимка на потребителя с изображение на документ и разпознаване на фалшификати. Обучение за разпознаване на документи.

Име, адрес, имейл адрес, дата на раждане, юридическа форма, единен идентификационен код, номер по ДДС, информация за експедиране, доказващи самоличността и адреса документи, данъчен номер, документи за самоличност, собственост върху инструмент за финансиране или други документи, поискани от PayPal, и съдържащите се в тях данни за целите на риска/спазването/кредитирането. Изображения на клиента от документ за самоличност и селфи снимка (когато има предоставена).

Paycasso Verify Limited (Обединеното кралство)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Снимка на изображения на клиенти и документи, предоставени от клиента, включително цялата информация, която те съдържат. Информация от вградения RF чип на документа (когато е приложимо).

LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited (Обединеното кралство), LexisNexis Risk Solutions (САЩ)

За проверка на самоличността и за проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари; за съдействие при удостоверяването на клиента.

Име, адрес, дата на раждане и телефонен номер. Снимка на изображения на клиенти и документи, предоставени от клиента, включително цялата информация, която те съдържат. Данъчен номер, национален идентификационен номер, място на раждане, информация за документ за самоличност и всякаква друга информация за самоличност, поискана от PayPal за целите на риска/спазването/кредитирането

QGen Limited (Малта)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Снимка на изображения на клиенти и документи, предоставени от клиента, включително цялата информация, която те съдържат.

SmartKYC Ltd (Обединеното кралство)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес и дата на раждане.

Dun & Bradstreet Limited (Обединеното кралство), Dun & Bradstreet, Inc. (САЩ)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане и телефонен номер.

Global Data Consortium, Inc. (САЩ)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане и телефонен номер. Данъчен номер, национален идентификационен номер, място на раждане, информация за документ за самоличност и всякаква друга информация за самоличност, поискана от PayPal за целите на риска/спазването/кредитирането

CRIF GmbH (Австрия), CRIF Ltd (Швейцария), CRIF AG (Швейцария), CRIF SO. Z O.O (Полша)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане и телефонен номер.

UPC BVK (Белгия)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане и телефонен номер.

Regulatory Data Corporation (САЩ), Livingston International (Канада), LSSI Europe Ltd (Обединеното кралство)

За проверка на самоличността и за проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари; за скрининг за списъците за наблюдение и нежеланите носители

Корпоративно название или индивидуално име, адрес, телефонен номер

Soliditet AB (Швеция)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане и телефонен номер.

Blue Shape SRL (Италия)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане, телефонен номер, данъчен номер, място на раждане, информация за документ за самоличност и друга информация за самоличност, поискана от PayPal за целите на риска/спазването/кредитирането.

PostNL (Нидерландия)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане и телефонен номер.

Compta S.A. (Португалия)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане и телефонен номер.

Global Business Register Limited, T/A Kyckr (Ирландия)

За проверка на самоличността и за осигуряване на постоянна комплексна проверка на клиентските данни.

Предоставяне на данни за бизнес регистър и информация за включване на нови клиенти.

Предоставяне на данни за трети страни за скрининга и валидирането на нови и съществуващи клиенти.

За провеждане на оценка на риска за клиента. За извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, имейл адрес, дата на раждане, юридическа форма, регистрационен номер на компанията, номер по ДДС, данъчен номер или друг издаден от правителството идентификационен номер, доказателство за самоличност, адрес, правен статут, име на компанията, известни псевдоними, търговско наименование, телефонен номер, собственици на компанията, управляващи мениджъри и бенефициарни собственици. Име, адрес, дата на раждане на директорите.

.

Simunix Ltd (Обединеното кралство)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане и телефонен номер.

Royal Mail Group Ltd (Обединеното кралство)

За валидиране и преструктуриране на адресните данни в нормализиран формат и за потвърждаване на името и адреса.

Име, адрес, имейл адрес, телефонни номера

Credit Kudos Limited (Обединеното кралство)

За оценка на нивото на риска от измами и кредитния риск, проверка на доходите и разходите.

Име и адрес, ИД на клиент, дата на раждане, адрес, пощенски код, имейл адрес, телефонни номера, всички подробности за акаунта и обстоятелствата по поведението на акаунта, съответна информация за трансакцията, информация за вземане на решения и всички данни, които са предоставени и използвани за Вашето заявление за продукти в Обединеното кралство.

Acton International Ltd (САЩ)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане и телефонен номер. Данъчен номер, национален идентификационен номер, място на раждане, информация за документ за самоличност и всякаква друга информация за самоличност, поискана от PayPal за целите на риска/спазването/кредитирането

Bisnode Norge AS (Норвегия), Bisnode Finland Oy (Финландия), Infobel (Франция), B&C Technologies (Франция), Bisnode Belgium NV/SA (Белгия), Bisnode Deutschland GmbH (Германия), Deltavista International AG (Швейцария), ‘CDDN’ - Communicatie Data Diensten Nederland (Холандия)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане, телефонен номер.

Bisnode Danmark A/S (Дания)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане, телефонен номер и граждански регистрационен номер.

Bisnode Sverige AB (Швеция)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане, телефонен номер и шведски идентификационен номер.

KAPITOL S.A. / NV (Белгия), Orange Espagne S.A.U, SDS (Холандия)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес и телефонен номер.

Dataxcel Ltd. (Ирландия)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес и дата на раждане. Данъчен номер и национален идентификационен номер (ако е приложимо)

Telefónica SA (Испания)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане, номер на IMEI на мобилното устройство, дата на откриване на акаунта и телефонен номер.

FrescoData LLC (САЩ), Opplysningen 1881 AS (Норвегия)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане и телефонен номер.

Precision Marketing Information Ltd. (Ирландия)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име и адрес.

Liteshell Holdings Ltd (Русия)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане и национален идентификационен номер.

Infocore, Inc. (САЩ)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес и дата на раждане.

LexisNexis Risk Solutions FL Inc. (САЩ)

Поддръжка на идентифициране и кредитни проверки на клиенти и потенциални клиенти.

Име, адрес, дата на раждане, национален идентификационен номер, телефонен номер, изображения на издадени от правителството идентификационни документи: паспорти, национални идентификационни документи и шофьорски книжки.

Neustar Inc. (САЩ)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари; За установяване на най-подходящото време за обаждания на клиентите с цел събирания.

Име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, IP адрес и идентификационен номер на документа.

Tradle Inc (САЩ)

За получаване на клиентска информация за оценка на риска и за спазване на изискванията за борба с прането на пари, като например установяването на корпоративната структура и бенефициарния собственик. За проверка на самоличността; автоматично извличане на данни от изображения на документи и валидиране на документи/разпознаване на фалшификати.

Име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, дата на раждане, продължителност на местопребиваването на адреса, доказателство за самоличност, юридическа форма, продължителност в сферата на дадения бизнес, регистрационен номер на компанията, номер по ДДС, уникален справочен бизнес идентификатор, подробности за инструмент за финансиране, включително банкова сметка и кредитни/дебитни карти (ако е необходимо), и съответна информация за трансакцията (ако е приложимо), и данъчен код (ако е приложимо). Документи, доказващи самоличност и адрес, собственост на инструмент за финансиране

BankID (Швеция), Zetes SA (Белгия), SK ID Solutions AS (Естония), iDIN B.V. (Нидерландия), Nets DanID AS (Дания), BankID Norge AS (Норвегия), D-Trust GmbH (Германия), Verimi GmbH (Германия), Yes.com (Германия), Electronic Identification S.L. (Испания), iTSME Belgian Mobile ID SA/NV (Белгия), Evry AS (Норвегия)

За се позволи потвърждаването на самоличността

Име, адрес, дата на раждане и национален идентификационен номер.

Synnex-Concentrix Limited (Обединеното кралство)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, имейл адрес, дата на раждане, юридическа форма, регистрационен номер на фирма, номер по ДДС, доказващи самоличността и адреса документи, собственост върху инструмент за финансиране или други документи, поискани от PayPal, и съдържащите се в тях данни за целите на риска и спазването.

BBB.org (САЩ)

Предоставяне на бизнес данни и информация за включване на нови клиенти.

Предоставяне на данни за трети страни за скрининга и валидирането на нови и съществуващи клиенти.

За провеждане на оценка на риска за клиента. За извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари, и в съответствие с изискванията за борба с прането на пари, като например установяването на корпоративната структура и бенефициарния собственик.

Име на фирма, адрес, телефонен номер, имейл, URL адрес и друга подкрепяща информация за фирмата, като например (без ограничение) име на лице за контакт, бизнес категория, ВВВ рейтингова оценка

AgFe LLP (Обединеното кралство)

Извършване на статистически анализ, изследване и тестване по отношение на целесъобразността на новите продукти и услуги и проверката на системата. Услуги за подкрепа на финансови консултации, по-специално по отношение на вземането на решения относно кредитоспособността на клиента (включително, но не само, по отношение на кредитните продукти, предлагани от PayPal); извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари, и подпомагане на възстановяването на дълговете.

Име на компанията, включително имена от вида „действаща като“ или „действаща под името“, фирмен адрес, корпоративен данък или друг държавен идентификатор, например регистрационен номер на компанията, собственици на компанията, фирмени директори, бенефициарни собственици. Име, адрес, дата на раждане на директорите. Име, адрес и дата на раждане на заявителя на акаунта в PayPal. Цялата информация, предоставена при кандидатстване за функционалност на продукт или акаунт.

Orange S.A. (Франция), Free Mobile (Франция), Bouygues Telecom (Франция), T-Mobile Polska S.A.(Полша), Orange Espagne SAU (Испания), Orange Polska S.A. (Полша), Vodafone España, S.A.U and Vodafone Ono, S.A.U (Испания), Swisscom (Schweiz) AG (Китай), Telefónica UK Limited (Обединеното кралство), Hutchison 3G UK Ltd (Обединеното кралство), JT (Jersey) Limited (Джърси), Voxbone (Белгия)

За проверка на телефонната информация за целите на предотвратяване на измами, както и изходящ контакт с клиенти (телефон и SMS)

Име, адрес, дата на раждане, IMEI номер на мобилно устройство и телефонен номер.

Societe Francaise du Radiotelephone (Франция)

За потвърждаване на телефонна информация за целите на предотвратяване на измами, както и изходящ контакт с клиенти (телефон и SMS).

Име, адрес, дата на раждане, номер на IMEI на мобилно устройство, дата на отваряне на акаунта и телефонен номер.

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Германия)

За проверка на телефонната информация за целите на предотвратяване на измами, както и изходящ контакт с клиенти (телефон и SMS)

Име, адрес, дата на раждане, IMEI номер на мобилно устройство и телефонен номер.

Vodafone (Обединеното кралство)

За валидиране на телефонни номера, проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, дата на раждане, адрес, телефонен номер, имейл адрес, номер на IMEI на мобилно устройство, дата на откриване на акаунта, IP адрес, данъчен номер, национален идентификационен номер, място на раждане, информация за документ за самоличност и всякаква друга информация за самоличност, поискана от PayPal за целите на проверката на риска/съответствието/идентификацията.

Jersey Telecom (Джърси)

За валидиране на телефонни номера, проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, дата на раждане, адрес, IMEI номер на мобилното устройство, телефонен номер, имейл адрес, IP адрес, данъчен номер, национален идентификационен номер, място на раждане, информация за документ за самоличност и друга информация за самоличността, поискана от PayPal за целите на проверката на риска/съответствието/идентификацията.

iConectiv (САЩ)

За валидиране на телефонни номера, проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, дата на раждане, адрес, IMEI номер на мобилното устройство, телефонен номер, имейл адрес, IP адрес, данъчен номер, национален идентификационен номер, място на раждане, информация за документ за самоличност и друга информация за самоличността, поискана от PayPal за целите на проверката на риска/съответствието/идентификацията.

DNB ID Solutions AS (Норвегия)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Информация за документ за самоличност, включително електронна информация, съхранявана в паспорти с чип (ако е доставена от клиента).

IdentityMind Global, Inc. (САЩ)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане, телефонен номер, имейл адрес, IP адрес, дата на откриване на акаунта, документ за самоличност (ако е предоставен от клиента).

EZMCOM, Inc (САЩ)

За проверка на самоличността; извличане на данни от изображения на документи и валидиране на документи/разпознаване на фалшификати.

Име, адрес, имейл адрес, дата на раждане, юридическа форма, регистрационен номер на компанията, номер по ДДС, информация за експедиране, документи, доказващи самоличност и адрес, данъчен номер, документи за самоличност (ако са предоставени), доказващи адреса изображения, собствеността върху инструмент за финансиране или други документи, поискани от PayPal, и съдържащите се в тях данни за целите на риска/спазването/кредитирането.

Ocrolus, Inc. (САЩ)

Оценка на финансовото състояние и превенция на измамите

Изображения на банкови извлечения и документи за самоличност, предоставени от клиентите.

Scanovate Ltd (Израел), OriginID (Нова Зеландия), Idenfy (Литва), IDnow GmbH (Германия), Bluink Ltd. (Канада)

Acuant, Inc. (САЩ), IDMerit (САЩ), Cambridge Blockchain, Inc. (САЩ), Trusona, Inc. (САЩ); Element, Inc. (САЩ), IDEMIA (САЩ, Франция), FaceTec, Inc. (САЩ), Data Zoo Limited (Австралия), Yoti Ltd. (Обединеното кралство); Veriff OU (Естония); TruePic, Inc. (САЩ)

За удостоверяване на изображенията на документи за самоличност; разпознаване на документи; сравнение на селфи снимка на потребителя със снимка на документ; тестване на функции за удостоверяване; проверка на инструменти за финансиране; събиране на данни. Обучение за разпознаване на документи.

Име, адрес, дата на раждане, документи за самоличност, изображения на документи с адрес, данъчен номер или други документи, изисквани от PayPal и съдържаните в тях данни за цели, свързани с риск/съответствие/кредит. Изображения на клиента от документ за самоличност и селфи снимка (когато има предоставена).

TransUnion International UK Limited (преди Callcredit), включително базата данни SHARE, която е администрирана от TransUnion, Experian Limited (Обединеното кралство), включително бази данни, администрирани от Experian, които се използват за потребителски и търговски справки, в т.ч. кредитни търсения CAPS и данни за ефективността на кредитен акаунт CAIS, Equifax Ltd (Обединеното кралство), включително базата данни Insight, администрирана от Equifax, Dun & Bradstreet Limited (Обединеното кралство), Equifax Ibérica S.L. (Испания), Transunion LLC, Transworld Services (Чили), Fidelitas (Аржентина), World Box (UK Limited), Assessbr Ltd, Risk Consult Limited, Cristal Credit International, Cheers Interactive, Eurocredit,

За да се провери самоличността, да се потвърди връзката между клиента и неговата банкова сметка или кредитна/дебитна карта, да се вземат решения относно кредитоспособността на клиента (включително, но не само, по отношение на кредитните продукти, които са предлагани от PayPal), да се извършват проверки за предотвратяване и откриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари, да се подпомогне възстановяването на дългове, за управление на акаунти в PayPal и за извършване на статистически анализи, за предприемане на изследвания и тестване по отношение на целесъобразността на новите продукти и услуги и за проверка на системата.

Име на клиента, адрес, телефонен номер, име на упълномощен потребител, имейл адрес, национален идентификационен номер (ако е приложимо), дата на раждане, продължителност на местопребиваване на адреса, доказателство за самоличност, юридическа форма, продължителност в сферата на дадения бизнес, регистрационен номер на компанията, номер по ДДС, подробности за инструмент за финансиране, включително банкова сметка и кредитни/дебитни карти (ако е приложимо), номер на сметка, съответна информация за трансакцията (ако е приложимо), баланс на сметката, цялата информация, предоставена и използвана за Вашето заявление за продуктите в Обединеното кралство „Website Payments Pro“, „Virtual Terminal“ и „PayPal Here“, както и финансовия инструмент, използван за плащане за Вашето устройство с поддръжка на PayPal Here.

IDology Inc.(САЩ), iovation Inc (САЩ), Whitepages, Inc (САЩ)

Проверка на самоличността, удостоверяване, предотвратяване на измами

Име, адрес, имейл адрес, дата на раждане, юридическа форма, регистрационен номер на компанията, IP адрес, номер по ДДС, информация за експедиране, доказващи самоличността и адреса документи, както и всякакви други данни за целите на риска/спазването/кредитирането.

Capita Identity (Обединеното кралство)

За анализиране на риска, предотвратяване на измами и управление на риска.

Име, дата на раждане, адрес, телефонен номер, данъчен номер, национален идентификационен номер, място на раждане, информация за документ за самоличност и всякаква друга информация за самоличност, поискана от PayPal за целите на риска/спазването/кредитирането

DUO Security (Обединеното кралство)

За анализиране на риска, предотвратяване на измами и управление на риска.

Име, имейл и телефон

IDM Global Inc.

За анализиране на риска, предотвратяване на измами и управление на риска.

Име, дата на раждане, адрес, телефонен номер, данъчен номер, национален идентификационен номер, място на раждане, информация за документ за самоличност и всякаква друга информация за самоличност, поискана от PayPal за целите на риска/спазването/кредитирането

KYC SiteScan

За анализиране на риска, предотвратяване на измами и управление на риска.

Име и адрес

PhishMe (САЩ)

За анализиране на риска, предотвратяване на измами и управление на риска.

Име, адрес, имейл

Sift Science (САЩ)

За анализиране на риска, предотвратяване на измами и управление на риска.

Име, адрес, телефонен номер, УУИД на организацията, информация за картодържателя (номер на картата), CNP данни за трансакциите (местоположение, час, сума, референция)

Xero (Обединеното кралство)

За съдействие на счетоводното администриране

Име на търговец, имейл. Адрес

Deltavista GmbH (Германия, Австрия, Полша)

Установяване на риска, свързан с адреса, самоличността; съдействие при вземане на решения относно кредитоспособността на клиента; извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане, имейл адрес и телефонен номер.

UC (Швеция)

Кредитни проверки

Име, търговско име, адрес

Skatteverket SPAR (Швеция), Skattekontoret Folkeregiste (Норвегия)

CPR-kontoret (Дания), Finnish Transport and Communications Agency (Финландия), The Finnish Digital Population Data Services Agency (Финландия)

За проверка на самоличността

Име, адрес, дата на раждане и идентификационен номер

Credify Informationsdienstleistungen Gmbh (Австрия), Geomatic A/s (Дания), Cartegie (Франция), MediaPost (Франция), Smart Data Services BV (Нидерландия), Iper Direkte AS (Норвегия), Optimia Data Enrichment, S.L. (Испания), Cedar Rose Int. Services Ltd. (Кипър)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане и телефонен номер.

SFR - Société française du radiotelephone (Франция), PN Data S.A.S. (Франция), Solocal S.A. (Франция)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане и телефонен номер.

WindTre Mobile (Италия)

За проверка на телефонната информация за целите на предотвратяване на измами, както и изходящ контакт с клиенти (телефон и SMS)

Име, адрес, IMEI номер на мобилно устройство и телефонен номер.

Adroiti Technologies (Литва, САЩ), Equinix (Нидерландия, Обединеното кралство, САЩ)

За валидиране на телефонни номера, проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес и телефонен номер.

Microsoft Ireland Operations Ltd. (Ирландия), Amazon Web Services EMEA SarL (Литва), Basefarm AS (Норвегия)

За идентифициране на проверка и удостоверяване.

Име, адрес, дата на раждане и национален идентификационен номер

3. Финансови продукти

Argus Information and Advisory Services (САЩ), FIS Avantguard LLC (САЩ)

Предоставяне на финансови анализи, оценяване на решения и консултантски услуги.

Име, сума на плащане и номер на чек

La Poste (Франция)

За разрешаване на технически проблеми и претенции на потребители (когато PayPal се предлага от търговеца чрез решението за плащания на La Poste).

Всяка информация за акаунта, необходима за разрешаване на проблема или претенцията.

Santander UK Cards Limited (Обединеното кралство)

За провеждане на съвместни маркетингови кампании за PayPal Credit и PayPal Mastercard, моделиране на риска, прилагане на правилата и условията за PayPal Credit и PayPal Mastercard.

Име, адрес, имейл адрес и информация за акаунта (включително, без ограничение, състояние на акаунта).

PrePay Technologies Limited (действаща като PrePay Solutions) (Обединеното кралство)

За провеждане на съвместни маркетингови кампании за предплатени карти на PayPal и моделиране на рискове и измами, както и за прилагане на правилата и условията за предплатени карти на PayPal.

Име, адрес, имейл адрес, дата на раждане и информация за акаунта.

Société Générale (Франция), La Banque Postale (Франция), BNP Paribas (Франция) и Crédit Mutuel (Франция)

Цели на фактурирането.

Само за търговци, които използват PayPal чрез партньорски решения за плащания: идентификатор на търговец, брой на трансакции в PayPal, обем на трансакциите с PayPal и според случая прекратяване на акаунт в PayPal.

Findomestic Banca (Италия), Cetelem S.A., Cofidis (Франция) и Cofinoga S.A. (Франция)

Регистрация на кредитната карта, издадена от кредитната компания за акаунта в PayPal на потребителя, и обработването на заявките за финансиране, направени от същия потребител.

Име, имейл адрес, дата на раждане (според случая), номер на кредитна карта, дата на изтичане, трицифрен код за защита на картата (според случая) и размер на искането за финансиране, както и всяка информация за акаунта, необходима за предотвратяване на измами или разрешаване на спорове.

Cofidis (Франция)

За да се позволи обработването на плащанията, проверка за измами и разглеждане на спорове за трансакции, извършени с Cofidis

Име, имейл адрес, адрес за доставка и адреса за фактуриране, телефонен номер, дата на регистрация, брой плащания, получени от потвърдени потребители на PayPal, независимо дали е проверено дали клиентът има банкова сметка, данни за трансакциите и данни за неуспешни плащания

Deloitte Consulting Inc. (САЩ)

Услуги в подкрепа на финансови консултации.

Име на клиент или име на фирма, адрес на клиента или фирмата, идентификационен номер на данъкоплатеца, имейл адрес, телефонен номер, номер на акаунт, баланс по сметката, дата на създаване на акаунта, вид юридическо лице, статут на гражданство.

Paga más Tarde (Испания)

За позволяване на обработването на плащанията, проверка за измами и обработване на спорове за трансакции, извършени с Paga más Tarde.

Пълно име, дата на раждане, възрастов диапазон, имейл адрес

адрес на улицата, град, щат, държава, състояние на акаунта, тип акаунт, дата на създаване на акаунта, часова зона, езикова променлива, език

Oney (Italy) (Франция)

За да се позволи обработването на плащанията, проверка за измами и разглеждане на спорове за трансакции, извършени с Oney

Име, имейл адрес, адрес за доставка и адрес за фактуриране, телефонен номер, дата на регистрация, броя на плащанията, получени от потвърден потребител на PayPal, проверка и информация за трансакцията.

Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) (Франция)

За да се позволи уведомяването за свръхзадлъжнялост

Име и съответна информация за акаунта и кредитната история.

4. Търговски партньорства

Good Hood GmbH

За да може да се управлява програма за общи препратки.

Имейл адрес

Royal Mail Group Plc. (Обединеното кралство) и Pitney Bowes Inc. (САЩ)

За осигуряване на автоматизирано отпечатване на етикети за продавачи, използващи PayPal и eBay, с цел улесняване на пощенските и доставните услуги, услугите за свързани с плащанията спогодби и за оценка на риска, или за съдействие при засичане, предотвратяване и/или адресиране на измами или други потенциално незаконни действия и нарушения на политиките

Име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, сума на пощенски разноски, подробности за акаунта, IP адрес, информация за отпечатване на етикети за експедиране, хронология на продажбите и хронология на покупките

Packlink Shipping S.L.(Испания)

Да се позволи на продавачите да закупуват етикети за експедиране

Име, имейл адрес, телефонен номер, адрес на купувача, телефонен номер на купувача, списък на готови за експедиране трансакции, стойност на готови да бъдат експедирани трансакции, информация за артикула,

Trustwave (USA) (Обединеното кралство)

За осигуряване на персонализирани услуги и помощ на търговците, използващи PayPal, и за улесняване на процеса за PCI DSS съвместимост.

Име, имейл адрес и номер на акаунт в PayPal.

Stubhub Services S.à.r.l. (Люксембург)

За целите на изискванията за AML и KYC.

Собствено и фамилно име, дата на раждане, адрес по местоживеене, националност, номер на национален идентификатор/паспорт.

Harrow Council (Обединеното кралство)

Изплащане на средства в полза на получателите чрез PayPal.

Цялата информация за акаунта.

Cloud IQ (Обединеното кралство)

Телепродажби и поддръжка на клиенти за бизнес клиенти

Име на клиента, име на фирмата, телефонни номера, имейл адреси за контакт, уеб сайт, бизнес отрасъл, брой трансакции в PayPal, обем на трансакцията с PayPal, разделение на обема на вътрешни/международни трансакции, данни за експедиране, данни за картата за плащането.

Borderlinx (Обединеното кралство)

За осигуряване на персонализирани услуги и помощ на бизнес клиенти, които използват PayPal.

Име на клиента, име на фирмата, телефонни номера, имейл адреси за контакт, уеб сайт, бизнес отрасъл, брой трансакции в PayPal, обем на трансакцията с PayPal, разделение на обема на вътрешни/международни трансакции, данни за експедиране, данни за картата за плащането.

WebInterpret (Франция)

Осигуряване на съдействие с услуги на PayPal за бизнес клиенти.

Име на клиента, име на фирмата, телефонни номера, имейл адреси за контакт, уеб сайт, бизнес отрасъл, брой трансакции в PayPal, обем на трансакцията с PayPal, разделение на обема на вътрешни/международни трансакции, данни за експедиране, данни за картата за плащането.

Apple Inc. (САЩ)

За проверка на самоличността и проверки за управление на риска, предотвратяването и разкриването на престъпления, включително измами.

Собствено име, фамилно име, имейл, дали имейлът е потвърден, телефонен номер, адрес, статус на акаунта, тип акаунт, дата на откриване на акаунта, дали клиентът е купил нещо чрез PayPal в рамките на последните 30 дни (да или не), дали информацията за фактуриране е променяна в рамките на последните тридесет дни (да или не),

Schenker (Швеция)

За улесняване на доставките и улесняване на изпращането на продадени/закупени артикули през сайта

Име, адрес, имейл адрес, телефонен номер

DHL (Швеция)

За улесняване на доставките и улесняване на изпращането на продадени/закупени артикули през сайта

Име, адрес, имейл адрес, телефонен номер

Sello (Швеция)

За обслужване на по-големи продавачи, позволяване на пазаруване на артикули, позволяване на групово изброяване и управление на поръчки

Име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, псевдоним

Twilio Inc (САЩ)

За потвърждаване на самоличността на клиента и за установяване на контакт по телефон, SMS или алтернативна услуга за съобщения.

Име, адрес, дата на раждане, IMEI номер на мобилно устройство, телефонен номер и имейл адрес.

Sutherland Global Services Inc. (САЩ и Филипините)

За позволяване на услуги за поддръжка и маркетинг на клиенти по телефон и електронна поща.

Име, адрес, телефонен номер, имейл адреси, съкратена и ограничена или пълна информация за източника на финансиране (според случая), дати на изтичане на източника на финансиране, тип акаунт в PayPal, доказателство за самоличност, баланс по сметката и информация за трансакцията, клиентски извлечения и отчети, кореспонденция по акаунта, информация за доставка и информация за промоции.

Nuance Communications Inc. (САЩ)

За калибриране и оптимизиране на ефективността при речево разпознаването за услуги за поддръжка на клиенти по телефона.

Записи на извадка от клиентски обаждания по телефона, които могат да включват всякаква или цялата информация за акаунта, предадена по време на обаждането.

ICT Group Inc. (САЩ)

За извършване и улесняване на поддръжката на клиентите по телефона.

Име, адрес, телефонен номер и номер на акаунт в PayPal.

Lithium Technologies Inc. (САЩ)

За осигуряване на обслужване на клиенти, произтичащо от контактите на клиентите с PayPal в каналите на социални мрежи.

Информация, предоставена от клиента чрез канали в социални мрежи, което може да включва име, адрес, телефонен номер, имейл адреси, потребителски имена в социални мрежи, съкратена и ограничена или пълна информация за източника на финансиране (според случая), дати на изтичане на източника на финансиране, тип акаунт в PayPal, доказателство за самоличност, баланс по сметката и информация за трансакцията, клиентски извлечения и отчети, кореспонденция за акаунта, информация за доставки и информация за промоции.

Attensity Europe GmbH

За осигуряване на обслужване на клиенти, произтичащо от контактите на клиентите с PayPal в каналите на социални мрежи.

Информация, предоставена от клиента чрез канали в социални мрежи, което може да включва име, адрес, телефонен номер, имейл адреси, потребителски имена в социални мрежи, съкратена и ограничена или пълна информация за източника на финансиране (според случая), дати на изтичане на източника на финансиране, тип акаунт в PayPal, доказателство за самоличност, баланс по сметката и информация за трансакцията, клиентски извлечения и отчети, кореспонденция за акаунта, информация за доставки и информация за промоции.

ILinc Communications, Inc. (САЩ)

За осигуряване на уебинари (онлайн семинари) на търговците в платформата на ILinc.

Име, имейл адрес на търговците.

ePerformax Contact Centers & BPO (САЩ),

За осигуряване на обслужване на клиентите по отношение на плащания в глобален мащаб.

Име, адрес, телефонен номер, имейл адреси, съкратена и ограничена или пълна информация за източника на финансиране (според случая), дати на изтичане на източника на финансиране, тип акаунт в PayPal, доказателство за самоличност, баланс по сметката и информация за трансакцията, клиентски извлечения и отчети, кореспонденция по акаунта, информация за доставка и информация за промоции.

CallPoint New Europe AD dba TELUS International Europe (България)

За опериране на услуга за връщания с възстановени суми.

Име, имейл адрес, идентификатор на трансакцията в PayPal, информация за връщане (категория на върнатия артикул, причина за връщане, сума на връщането, валута, страна на връщане, вид рекламация) и документално доказателство за пратката.

Key Performance Group SAS, Франция

Администриране на програма за препоръки на членове в PayPal.

Собствено име, фамилно име, имейл, идентификатор на клиент, информация за трансакцията, свързана с наградите за препоръчване.

New Relic, Inc. (САЩ)

За осигуряване на анализи, които ни позволяват да отстраняваме грешки в услугата в глобален мащаб.

Регистърни данни и съвкупни данни за ефективността на услугата.

PagerDuty, Inc. (САЩ)

За уведомяване на дежурните техници, че има пристигнал глобален имейл.

Тема на конкретния имейл.

Sumologic, Inc. (САЩ)

За осигуряване на анализи, които ни позволяват да отстраняваме грешки в услугата в глобален мащаб.

Регистърни данни и съвкупни данни за ефективността на услугата.

IPSA International

За подкрепа при разследването на подозрителни дейности, свързани с пране на пари, финансиране на тероризъм и/или нарушаване на глобални санкции и съответните доклади пред регулаторни агенции.

Име, псевдоними, адрес, имейл адрес, телефонни номера, часова зона по местоположение, паспортен идентификатор, националност, дата на раждане, място на раждане, пол, семейно положение, идентификатор на шофьорска книжка, номер на социална осигуровка или други правителствени идентификатори, данни за трансакции и дейност на акаунта, инструмент за финансиране (банкова сметка, номер на кредитна карта).

CCC Leipzig (Германия)

CCC GmbH (Германия)

Аутсорсинг за немския пазар на глобално оперативно обслужване на клиенти.

Пълно име, дата на раждане, имейл адрес, физически адрес, телефонен номер, финанси – банка, дебит и кредит, хронология на трансакциите, данни за фирмата, включително URL адреси, SSN/TIN/EIN, IP адрес

Данни за контрагента.

Telus international Europe

Център за контакт и обслужване на клиенти за проверка на причините за неактивност и разследване на всякакви технически проблеми или проблеми

Име, телефонен номер, вид на потребителя (въз основа на броя трансакции), имейл адрес, хронологични технически данни за потребителя.

24/7 (Филипини)

Чат на живо и генериране на следи

Информация, предоставена от клиента, която може да включва име, адрес, телефонен номер, имейл адреси, предишни чат хронологии.

Teleperformance (Швеция) (Германия) (Малайзия)

За обслужване на нашите клиенти с въпроси по телефона, чат и имейл

всички подробности за акаунта

Kundo (Швеция)

За позволяване на обслужването на клиенти чрез имейл

име, имейл адрес, IP номера и съдържание на имейл

Servit (Швеция)

За позволяване на обслужването на клиенти чрез имейл

име, имейл адрес, IP номера и съдържание на имейл

Livechat (Полша)

Чат на живо и генериране на следи

Информация, предоставена от клиента, която може да включва име, адрес, телефонен номер, имейл адреси, предишни чат хронологии.

Giesecke+Devrient Mobile Security GB Ltd (Обединеното кралство, Германия, Австрия, Франция, Испания, Италия, Иран); Giesecke+Devrient Mobile Security America, Inc (Обединеното кралство, Германия, Австрия, Франция, Испания, Италия, Иран), Giesecke+Devrient Mobile Security Iberia S.A. (Обединеното кралство, Германия, Австрия, Франция, Испания, Италия, Иран)

Производство и изпращане по пощата на дебитни карти

Име, адрес на доставка, номер на картата, дата на изтичане на картата, CVV код, шифрован ПИН код на картата.

Aplazame SL. (Испания)

Кредитни услуги

Име, имейл адрес, тип акаунт, съответна информация за трансакцията.

Notive B.V. (Нидерландия)

За улесняване на въвеждане на търговци и трансакции.

Име, дата на раждане, адрес, имейл адрес, IP адрес, телефонен номер, идентификатор на устройство.

Facebook Inc (САЩ)

За улесняване на обработването на плащания във Facebook за съвместните клиенти на Facebook и PayPal.

Име на клиента, имейл адрес, хронология на акаунта и трансакциите

Matrix Global Services EAD (България), Matrix Global Services EAD (България)

За осигуряване на услуги за поемане за клиенти на PayPal, които кандидатстват за бизнес финанси. Услуги за управление, рискове и изследвания и разработки (R&D), услуги по внедряване и техническа поддръжка за предоставянето на услугите за поемане.

Име на търговец, адрес на търговец, регистрационен номер на фирмата, данни за директорите, финансови данни за фирмата, име на фирмата, телефонен номер, пощенски код, имейл адрес и идентификатор в PayPal.

Land Registry Office (Обединеното кралство)

За потвърждаване на физически адрес

Адрес

AccountScore Limited (Обединеното кралство) Consents Online (Обединеното кралство)

За позволяване на решения за открито банкиране в платформата Ezbob

Данните за трансакцията по банковата сметка и номера на акаунта/кода за сортиране се съхраняват в отделно хранилище на данни.

SendGrid Inc (САЩ)

За позволяване на комуникация с клиенти за трансакции и маркетингови имейли.

Име, имейл адрес, референтен номер на заем, име на фирма, фактура на брокер, име на брокер, номер на банкова сметка, код за сортиране, сума на комисионна, метод на плащане и последните четири цифри.

Interactions Inc (САЩ)

За изпращане на автоматизирани имейли и текстови съобщения до клиенти.

Пълно име, дата на раждане, пол, адрес, телефонен номер, информация за компанията.

Logical Glue Limited (Обединеното кралство)

За позволяване на изграждането на модели и система за решения с критерии за отхвърляне и препоръки за финансиране

Референтен номер на компанията, собствено и фамилно име, дата на раждане, адрес, месечна сума на плащане.

Impetus Technologies Inc (САЩ), Parkar Consulting Services (САЩ), Blue Ally (САЩ),

Увеличаване на ресурса за партньори на PayPal

Подробности за акаунта

Mitto (Швейцария), Tyntec (Обединеното кралство), Infobip (Обединеното кралство)

За позволяване предоставянето на код за мобилна мрежа на МНО, свързан с предоставения от компанията MSISDN

Телефонен номер

5. Маркетинг и връзки с обществеността

Northstar Research Partners (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти.

Име, имейл адрес, тип акаунт, вид и характер на предлаганите или използваните услуги на PayPal, както и съответна информация за трансакцията.

Ipsos Mori UK Limited (Обединеното кралство), Ipsos GmbH (Германия), Ipsos SAS (Франция) и FactWorks GmbH (Германия), TNS Deutschland GmbH (Германия), The Tryst Market Research Limited (Обединеното кралство), The Modellers LLC (САЩ), Hall and Partners Europe Ltd. (Обединеното кралство), Hall and Partners LLC (САЩ), Factworks LLC (САЩ).

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Име, имейл адрес, телефонен номер, държава на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Lieberman Research Worldwide LLC (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Име, имейл адрес, телефонен номер, държава на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Forrester Research, Inc. (САЩ), Forrester Switzerland GmbH/Forrester Research BV (Швейцария)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Име, имейл адрес, телефонен номер, държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Opinion Labs Inc. (САЩ), Sky Consulting (Франция), Acuity ETS Ltd. (Обединеното кралство), I + E Research (Германия)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Име, имейл адрес, телефонен номер, държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Adwise (Франция) и Axance (Франция)

За провеждане на маркетингови проучвания.

Име, имейл адрес, телефонен номер, тип акаунт, вид и характер на предлаганите или използвани услуги на PayPal и съответна информация за трансакцията.

BD Network Limited (Обединеното кралство), Tullo Marshall Warren Limited (Обединеното кралство), MyCash (Франция), Crowd Guru (Германия),

За разработване и изпълнение на промоции за клиенти.

Име, адрес и имейл адрес.

Salesforce.com,Inc. (САЩ)

За съхранение на информация за контакт с търговеца, както и друга подкрепяща информация за бизнес взаимоотношенията.

Име, адрес, телефонен номер и имейл адрес, име на фирма, URL адрес, идентификатор на акаунт в PayPal и друга подкрепяща информация за бизнес взаимоотношенията, като например (без ограничение) име на лицето за контакт и информация за контакт с търговеца и/или партньора, чрез който търговецът е бил включен, описание на продуктите, които се продават чрез PayPal, комуникационни бележки и информация за включване, вътрешни решения за търговеца, изчисления на приходите и друга информация за бизнеса на търговеца, която е предоставена от търговеца, както и информация, свързана със специалните интеграции на търговците, име и адрес на банка.

Clue PR (Полша), Daniel J Edelman Ltd (Обединеното кралство), Edelman.ergo GmbH (Германия, Австрия, Швейцария), Edelman Spain, S.A. (Испания), Edelman S.A. (Франция), Edelman S.r.l. (Италия), Edelman Public Relations Worldwide B.V. (Нидерландия), Southpaw Productions, s.r.o. (Чехия), Clue PR (Унгария), Georgia-Niki Christoula, Public Relations Consultant (Гърция) Comit Communications & Marketing Limited (Ирландия), Spotlight PR AB (Швеция, Норвегия, Дания)

За отговаряне на медийни запитвания относно клиентските заявки и съдействие на PayPal при дейности в социалните мрежи.

Име, адрес и цялата информация за акаунта на клиента, свързана с клиентските заявки.

Alchemy Worx Ltd (Обединеното кралство)

За позволяване на управлението на отчети за маркетингови кампании.

Име, имейл адрес и данни за взаимодействието с клиентската кампания.

Carrenza Limited (Обединеното кралство)

За попълване на маркетингова база данни

Име, адрес, имейл адрес, име на фирма, име на домейн, статус на акаунта, предпочитания за акаунта, вид и характер на предлаганите или използваните услуги на PayPal, както и съответна информация за трансакцията.

Dataprovider B.V (Нидерландия)

За получаване на маркетингова и бизнес информация за продажби и маркетингови цели чрез придобиване и обогатяване на бизнес информация и профили за данни на нови и съществуващи клиенти

Идентификатор на заявката, URL адрес, домейн, име на компанията

1000Mercis SA (Франция) и 1000Mercis Ltd (Обединеното кралство)

За съхраняване на потребителски данни за провеждане на маркетингови кампании от името на PayPal.

Име, имейл адрес, телефонен номер, тип акаунт, вид и характер на предлаганите или използвани услуги на PayPal и съответна информация за трансакцията.

A McLay & Company Limited (Обединеното кралство), TNT Post Italia (Италия)

За съдействие при изпълнението на офлайн директни пощенски и маркетингови кампании.

Име, адрес, имейл адрес, име на фирма, име на домейн, статус на акаунта, предпочитания за акаунта, вид и характер на предлаганите или използваните услуги на PayPal, както и съответна информация за трансакцията.

Datacolor Dialog-Medien GmbH (Германия), MEILLERGHP GmbH (Германия) и W & J Linney Ltd (Обединеното кралство)

За съдействие при изпълнението на офлайн директни пощенски и маркетингови кампании.

Име, имейл адрес, адрес, име на фирма, име на домейн, статус на акаунта, предпочитания за акаунта, вид и характер на предлаганите или използваните услуги на PayPal.

Medallia, Inc. (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти.

Име, имейл адрес, тип акаунт, вид и характер на предлаганите или използваните услуги на PayPal, както и съответна информация за трансакцията.

Endlichsommer- werbung in bester gesellschaft mbh (Германия) и Crossover Communication GmbH (Германия)

За съдействие при изпълнението на офлайн директни пощенски и маркетингови кампании.

Име, адрес, име на фирмата, вид и характер на предлаганите или използваните услуги на PayPal.

optivo GmbH (Германия)

За изпращане на имейли; имейл маркетинг.

Име на търговеца, име на лицето за контакт, имейл адрес, адрес, статус, идентификационен номер на клиента и магазинна система.

Rapp (Франция), Rapp (Обединеното кралство), Antics (САЩ), Partner Path

За разработване, измерване и изпълнение на маркетингови кампании.

Име, име на фирма, адрес и регистрационен номер на търговец/партньор, име, позиция, длъжност, имейл адрес, телефонен номер на лицето за контакт с търговеца, URL адрес на уеб сайта на търговеца, номер на акаунт в PayPal, използвани от търговеца приложения на трети страни, поведение в уеб сайта за услуги на PayPal.

DemandGen AG (Германия)

За изпълнение на маркетингови кампании по електронна поща.

Име, имейл адрес, телефонен номер, тип акаунт, вид и характер на предлаганите или използвани услуги на PayPal и съответна информация за трансакцията.

Business support services - b2s, SAS (Франция), Foule Access SAS (Франция)

За съхранение на информация за контакт с търговците за маркетингови комуникации с тези търговци.

Име на търговеца, име на лицето за контакт, адрес, имейл адрес, телефонен номер, URL адрес на уеб сайта на търговеца.

Consultix (Франция и Испания) и Quadro Srl (Италия)

За хостване на информация, предоставена от търговците, и за показване на част от тази информация на страниците на уеб сайта на PayPal, посочващ уеб сайтове, които приемат PayPal, както и за предлагане на специални оферти на потребителите на PayPal.

Цялата информация, предоставена от търговците във връзка с използването на тези страници на уеб сайта на PayPal (включително по-конкретно име на търговеца, име на лицето за контакт, имейл адрес, лого и информация, свързана с предлаганите на потребителите на PayPal промоции).

Appnexus, Inc. (САЩ), BlueKai, Inc. (САЩ), Adobe Systems Incorporated (САЩ), Mediamath Inc. (САЩ), Criteo SA (Франция)(Швеция), TubeMogul Inc (САЩ), AdaptTV

За изпълнение на кампании за претаргетиране, за да предостави персонализирана реклама.

Анонимен идентификатор, генериран от бисквитки, пикселни маркери или подобни технологии, вградени в уеб страници, реклами и имейли, доставяни на потребителите. Шифрован имейл адрес, асоцииран с потребителите на PayPal (без да се посочва връзката с акаунта).

Google Inc., Google Ireland, Ltd. (Ирландия), Google (Швеция), DoubleClick Europe Ltd (Обединеното кралство), DoubleClick, подразделение на Google, Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd. (Сингапур)

За изпълнение на кампании за претаргетиране, за да предостави персонализирана реклама.

Анонимен идентификатор, генериран от бисквитки, пикселни маркери или подобни технологии, вградени в уеб страници, реклами и имейли, доставяни на потребителите. Рекламен идентификатор и идентификатор на устройството, шифрован имейл адрес, шифрован идентификатор на клиента, шифрован идентификатор на търговеца, стойност на транзакцията.

Conversant Inc. (САЩ), Commission Junction (САЩ), Conversant GmbH (Германия), Conversant International Ltd. (Ирландия)

За изпълнение и измерване на кампании за претаргетиране, за да се идентифицират посетителите и за да бъдат те пренасочени чрез персонализирани рекламни кампании.

Хеширан идентификатор на акаунт в PayPal (както е уместно), както и идентификатор на използваното от конкретното лице устройство, съдържание на рекламите, които ще бъдат доставени, и сегментиране в потребителска група за рекламни цели.

LinkedIn Ireland Unlimited Company (Ирландия), LinkedIn Corporation (САЩ), LinkedIn Singapore Pte. Ltd. (Сингапур)

За изпълнение на кампании за претаргетиране, за да предостави персонализирана реклама.

Име на фирма, шифрован имейл адрес, асоцииран с потребителите на PayPal (без да се посочва връзката с акаунта)

StrikeAd UK Ltd. (Обединеното кралство), Criteo Ltd. (Обединеното кралство), Criteo Singapore Pte. Ltd (Сингапур), Tapjoy Inc (САЩ)., Supersonic Ltd., StrikeAd Inc. (САЩ), Exponential Interactive Inc (САЩ), InMobi (САЩ), MoPub Inc. (САЩ), AdMob Inc (САЩ), Millenial Media Inc (САЩ), Tapad Inc, Drawbridge Inc, Mobkoi, (Обединеното кралство) Fiksu, Inc. (САЩ), Nanigans, Inc. (САЩ), Eloqua, a division of Oracle Inc.,Criteo SA (Франция), Rocket Fuel,

За изпълнение и измерване на претаргетиращи кампании, за да се сегментират потребителите за маркетингови кампании.

Анонимен идентификатор от вид „бисквитка“, рекламен идентификатор и/или идентификатор на устройството за сегментиране на потребителски групи за маркетингови цели.

Fiksu, Inc. (САЩ)

За изпълняване и измерване на кампании за претаргетиране, за да се сегментират потребителите за маркетингови кампании, включващи мобилни приложения на PayPal.

Идентификатор на устройството, използван за операционната система iOS на Apple, когато потребителят инсталира приложение, регистрира се за услугите на PayPal, влезе в системата, регистрира адрес или зададе картина на профила.

Heaven SAS (Франция)

За извършване на маркетингови кампании за търговци.

Име на търговец, URL адрес на уеб сайт на търговеца, описание на закупения артикул и цена на артикула.

Wire Stone LLC (САЩ)

За избор на спечелили, уведомяването им и предаване на наградите на победителите в състезанията. За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Име, имейл адрес, шифрован идентификатор, държава/град на местопребиваване/дейност, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Sotiaf Telematiques Associes SAS (Франция)

За съхранение на потребителски данни за маркетингови кампании и за изпълнение на директни маркетингови кампании.

Име, имейл адрес и телефонен номер.

2engage (Германия) и Quo Vadis (Германия)

За провеждане на маркетингови проучвания.

Име, име на компания, адрес, телефонен номер, име на домейн, имейл адрес, вид и характер на използване на услугите на PayPal, пазарен сегмент и обобщена категоризация на размера на компанията и информация за участие в предишни проучвания.

Facebook, Inc (САЩ), Facebook Ireland Limited (Ирландия), Twitter, Inc. (САЩ),(Ирландия) AdRoll, Yahoo, Facebook Business Manager (Швеция).

За изпълнение на кампании за претаргетиране, за да предостави персонализирана реклама.

Рекламен идентификатор и идентификатор на устройството за сегментиране на потребителските групи въз основа на поведението в приложението, шифрован имейл адрес, свързан с потребителите на PayPal (без да се посочва връзката с акаунта), IP адрес, генериран от бисквитки анонимен идентификатор, пикселни маркери или подобни технологии, вградени в уеб страници, реклами и имейли, доставяни на потребителите. Идентификатор на мобилен рекламодател, IP адрес и други метаданни чрез SDK на Facebook в мобилни приложения.

SurveyMonkey(Швеция), (Испания),(САЩ) (Португалия)

За подпомагане на провеждането на потребителски проучвания, анализи на риска, предотвратяване на измами и управление на риска.

Име, имейл адрес и данни за взаимодействието с клиентската кампания, име на търговец, дата на регистрация, дата на включване, уеб сайт, текущи и очаквани CPV, цел и характер на бизнеса, анализ на риска за търговеца, лимити на исканата трансакция

.

Marketing and Planning Systems, LLC. USA (САЩ), Dynamic Logic, Inc. (САЩ), GfK Custom Research LLC (САЩ), GfK Polonia Sp. z o.o. (Полша), Millward Brown, Inc. (САЩ) и Radius Global Market Research, LLC (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Име, имейл адрес, телефонен номер, държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Oracle America Inc. (САЩ),

Oracle Corporation UK Ltd

За разработване, измерване и изпълнение на маркетингови кампании.

Име, име на фирма, адрес и регистрационен номер на търговец, име, позиция, имейл адрес, телефонен номер на лицето за контакт с търговеца, URL адрес на уеб сайта на търговеца, номер на акаунт в PayPal, използвани от търговеца приложения на трети страни, поведение в уеб сайта на PayPal.

Nanigans, Inc. (САЩ), Fiksu, Inc. (САЩ), Ad- X Limited (Обединеното кралство); Criteo Ltd. (Обединеното кралство), Criteo Singapore Pte. Ltd

Съдействие за идентифициране на поведението в мобилното приложение, за да се насочи решението относно целевия маркетинг; подпомагане на ефективното боравене и оптимизиране на мобилните кампании в социалните мрежи и на други места в интернет.

Анонимен идентификатор от вид „бисквитка“, рекламен идентификатор и идентификатор на устройството, използван от конкретно лице, събития в мобилното приложение относно използването на мобилното приложение от конкретен потребител (включително, без ограничение, влизане в системата, успешно приключване на транзакцията), но без информация за плащания и финансови данни.

Съдържание на рекламите, които ще се доставят до конкретни потребители, и ако е подходящо сегментната група, към която принадлежи това лице, за целите на рекламата.

Zeuner S.p.A. (Италия), Accueil Srl (Италия) и CallCenterNet Italy s.r.l. (Италия)

За съхранение на информация за контакт с търговците за маркетингови комуникации с тези търговци.

Име на търговеца, име на лицето за контакт, адрес, имейл адрес, телефонен номер, URL адрес на уеб сайта на търговеца.

Purepromoter Ltd t/a Pure360

За изпращане на свързани услуги и (в зависимост от настройките за включване) промоционални SMS съобщения до потребители на PayPal.

Номер на мобилен телефон, име, адрес, имейл адрес, име на фирма, данни за контакт с фирмата, име на домейн, състояние на акаунта, тип акаунт, предпочитания за акаунта, вид и характер на предлаганите или използвани услуги на PayPal и съответната информация за трансакции и акаунта.

Iris (Германия)

За разработване, измерване и изпълнение на маркетингови кампании.

Име, име на фирма, адрес и регистрационен номер на търговец/партньор, име, позиция, имейл адрес, телефонен номер на лицето за контакт с търговеца, URL адрес на уеб сайта на търговеца, номер на акаунт в PayPal, използвани от търговеца приложения на трети страни, поведение в уеб сайта на PayPal.

OC&C Strategy Consultants Limited (Обединеното кралство)

За провеждане на пазарни проучвания и получаване на информация.

Анонимна информация за акаунта и трансакциите.

PaketPLUS Marketing GmbH (Германия)

Управление на маркетингови кампании, разпространение на листовки за търговци и проследяване на кампаниите.

Име на потребителя, местоположение, естество и мащаб на свързана с акаунта измама, име на фирма.

Eye square GmbH (Германия)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Alliance Data FHC, Inc., действаща като Epsilon International и/или Epsilon Communication Solutions, S.L

За изпълнение на изходящи комуникационни кампании, включително, но не само, имейл и насочени известия.

Информация за контакт, включително, но не само, име, имейл, телефонен номер. Анонимен идентификатор от вид „бисквитка“, рекламен идентификатор. Съдържание на комуникациите, които ще се доставят на конкретни потребители, и ако е уместно сегментната група, към която принадлежи съответното лице за комуникационни цели.

Visual IQ, Inc (САЩ), Visual IQ (Канада)

Измерване между различни устройства/канали.

Рекламен идентификатор и идентификатор на устройството за сегментиране на групите потребители въз основа на поведението в приложението, шифрован имейл адрес, свързан с потребители на PayPal (без да се посочва връзката с акаунта). Анонимен идентификатор, генериран от бисквитки, пикселни маркери или подобни технологии, вградени в уеб страници, реклами и имейли, доставяни на потребителите.

aklamio GmbH (Германия, Обединеното кралство, Испания, Франция)

aklamio внедрява насочващи маркетингови програми и програми за връщане на пари, за да спечели нови активни потребители на PayPal.

шифрован потребителски идентификатор, времето на извършване на регистрацията и първата трансакция.

Rakuten (глобално)

За изпълнение на кампании за претаргетиране, за да предостави персонализирана реклама.

Анонимен идентификатор, генериран от бисквитки, пикселни маркери или подобни технологии, вградени в уеб страници и имейли, доставяни на потребителите.

Realzeit GmbH (Германия)

За изпълнение и измерване на претаргетиращи кампании, за да се сегментират потребителите за маркетингови кампании, доставяне на персонализирани реклами.

Анонимен идентификатор от вид „бисквитка“, рекламен идентификатор и/или идентификатор на устройството.

Trademob GmbH (Германия)

За изпълнение и измерване на претаргетиращи кампании, за да се сегментират потребителите за маркетингови кампании, доставяне на персонализирани реклами.

Анонимен идентификатор от вид „бисквитка“, рекламен идентификатор и/или идентификатор на устройството.

Maple Team Limited (Израел), Unique Digital Marketing Limited (Обединеното кралство), Havas Media (Франция), Havas Media Limited, Webguerillas GmbH (Германия), Spark Foundry GmbH (Германия)

Онлайн медийни агенции за купуване на цифрова мултимедия за рекламиране на продукти и услуги на PayPal.

Имейл адрес, идентификатори на устройството

Affiperf Conversion Tag (Havas Trading Desk) – ЕБИА

За изпълнение на кампании за претаргетиране, за да предостави персонализирана реклама.

Анонимен идентификатор, генериран от бисквитки, пикселни маркери или подобни технологии, вградени в уеб страници и имейли, доставяни на потребителите.

Pandora

За изпълнение на кампании за претаргетиране, за да предостави персонализирана реклама.

Анонимен идентификатор, генериран от бисквитки, пикселни маркери или подобни технологии, вградени в уеб страници и имейли, доставяни на потребителите.

Affilio

За изпълнение на кампании за претаргетиране, за да предостави персонализирана реклама.

Анонимен идентификатор, генериран от бисквитки, пикселни маркери или подобни технологии, вградени в уеб страници и имейли, доставяни на потребителите.

Resultados Digitais

За изпълнение на кампании за претаргетиране, за да предостави персонализирана реклама.

Анонимен идентификатор, генериран от бисквитки, пикселни маркери или подобни технологии, вградени в уеб страници и имейли, доставяни на потребителите.

Netfluential Ltd. (Обединеното кралство), LatentView Analytics Corporation (САЩ, Обединеното кралство, Индия), Firefish Ltd. (Обединеното кралство), FocusVision Worldwide Inc. (САЩ), Focus Vision Inc (Обединеното кралство)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Име, имейл адрес, телефонен номер, държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Greenberg Inc. (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Име, имейл адрес, телефонен номер, тип акаунт, вид и характер на предлаганите или използвани услуги на PayPal и съответна информация за трансакцията.

Hall & Partners Europe Ltd. (Обединеното кралство)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Име, имейл адрес, телефонен номер, тип акаунт, вид и характер на предлаганите или използвани услуги на PayPal и съответна информация за трансакцията.

Clear Score Technology Ltd. (Обединеното кралство)

За изпълнение на таргетиращи кампании, за да предостави персонализирана реклама.

Анонимен идентификатор, генериран от бисквитки, пикселни маркери или подобни технологии, вградени в уеб страници, реклами и имейли, доставяни на потребителите.

VivaKi GmbH (Германия)

За събиране на анонимна потребителска информация за ефективно оптимизиране на маркетинговите кампании. Помощ при идентифицирането на поведението в уеб сайтовете на PayPal, за да се насочат решенията относно насочен маркетинг и персонализирана реклама.

Анонимен идентификатор, генериран от бисквитки, пикселни маркери или подобни технологии, вградени в уеб страници, реклами, приложения и имейли, доставяни на потребителите. Информация за устройството, браузъра, посетените уеб сайтове на PayPal.

Adjust GmbH (Германия)

Съдействие за идентифициране на поведението в мобилното приложение, за да се насочи решението относно целевия маркетинг; подпомагане на ефективното боравене и оптимизиране на мобилните кампании в социалните мрежи и на други места в интернет.

Анонимен идентификатор от вид „бисквитка“, рекламен идентификатор, шифрован идентификатор на клиента и идентификатор на устройството, използвано от конкретно лице, събития в мобилното приложение относно използването на мобилното приложение от конкретен потребител (включително, без ограничение, влизане, успешно приключване на транзакцията), но без информация за плащанията и финансова информация.

Съдържание на рекламите, които ще се доставят до конкретни потребители, и ако е подходящо сегментната група, към която принадлежи това лице, за целите на рекламата.

Quiller Consultants (Обединеното кралство)

Оказване на подкрепа при работа с държавните институции на Обединеното кралство.

Маркетингови материали на PayPal и прегледи на продукти. Нередовно казусно проучване на търговец. Всички останали споделени данни ще бъдат публични записи, напр. отговори при консултация. Няма да се споделят данни, които са специфични за клиента или търговеца.

iProspect

Оптимизация на търсачките в подкрепа на маркетинговите екипи на PayPal и предоставяне на отзиви относно уеб дизайна и проблеми със сайта.

Идентификатор от вид „бисквитка“, идентификатор на клиента, държава, тип акаунт, IP адрес.

Mozoo UK LTD, LoopMe Ltd., 4th Screen Advertising Ltd

За изпълнение и измерване на претаргетиращи кампании, за да се сегментират потребителите за маркетингови кампании, за доставяне на персонализирани реклами.

Анонимни идентификатори от вид „бисквитка“, рекламни идентификатори, съвкупни данни за инсталации, регистрации и конверсии

Crispin Porter Bogusky CP+B (Обединеното кралство)

За изпълнение и измерване на рекламни кампании

Стойност на транзакцията (само дарение), идентификатор на търговец

Altares D&B (ЕБИА), Informa (ЕБИА), Cerved (ЕБИА), Cribis D&B (ЕБИА), Dun & Bradstreet (ЕБИА).

Маркетингова и бизнес информация за целите на продажбите, придобиване и обогатяване на бизнес информация на нови и съществуващи клиенти.

Външни следи (информация за потенциален бизнес).

Fiksu Inc (САЩ)

За изпълняване и измерване на кампании за претаргетиране, за да се сегментират потребителите за маркетингови кампании, включващи мобилни приложения на PayPal.

Идентификатор на устройството, използван за операционната система iOS на Apple, когато потребителят инсталира приложение, регистрира се за услугите на PayPal, влезе в системата, регистрира адрес или зададе картина на профила.

Market Bridge (САЩ)

За сегментиране на клиентите, за да се даде възможност за подобрено обслужване

Идентификатор на акаунт, адрес, пощенски код, хронология на акаунта, данни за растежа, включително използване на продуктите и всички данни за трансакциите.

Select Media Ltd (Обединеното кралство), AdCompass Ltd (Обединеното кралство), Cheetah Mobile Inc. (Китай), Fyber GmbH (Германия)

За изпълнение и измерване на претаргетиращи кампании, за да се сегментират потребителите за маркетингови кампании.

Анонимен идентификатор от вид „бисквитка“, рекламен идентификатор и/или идентификатор на устройството за сегментиране на потребителски групи за маркетингови цели.

Debby and Ron digital LTD (Италия)

LLC Havas Digital (Хавас Русия)

Онлайн медийна агенция за закупуване на цифрови мултимедии за рекламиране на услуги и продукти на PayPal.

Тези агенции често обработват анонимни бисквитки, идентификатори на устройства, списъци за насочване, хеширани списъци с имейли, за да достигнат до потребителите ни чрез мултимедийни мрежи.

Ogury Ltd (Обединеното кралство), Adara, Inc (САЩ), RadiumOne, Inc (САЩ),

Microsoft Online Inc, Commission Junction (САЩ)

За изпълнение и измерване на претаргетиращи кампании, за да се сегментират потребителите за маркетингови кампании, доставяне на персонализирани реклами.

Анонимен идентификатор от вид „бисквитка“, генериран от бисквитки, пикселни маркери или подобни технологии, вградени в уеб страници и имейли, доставяни на потребителите, рекламен идентификатор и/или идентификатор на устройството.

Integral Ad Science, Inc. (САЩ), Moat, Inc (САЩ)

Услуги за проверка на реклами от трети страни

Не-PII поведенчески сигнали по отношение на онлайн рекламната дейност

Hypothesis Inc.

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Име, имейл адрес, телефонен номер, държава на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Borek media GmbH (Германия)

За съдействие при изпълнението на офлайн директни пощенски и маркетингови кампании.

Име, идентификатор на клиента имейл адрес, пощенски адрес, име на фирма, име на домейн, статус на акаунта, предпочитания за акаунта, вид и характер на предлаганите или използваните услуги на PayPal.

LookBookHQ (Канада)

За доставяне на услуги, свързани с продуктите за съдържание на LookbookHQ

IP адрес на клиента и потенциалния клиент, имейл адрес на клиента

Purestone TFM Limited (Обединеното кралство)

За провеждане интервюта и проучвания с клиенти и потенциални клиенти като принос към създаването на активи за маркетингова комуникация, като отзиви и истории за успех

Име на фирмата на клиента, име на лицето за контакт, телефонен номер за контакт

Snap Inc. (САЩ), Teads SA (Франция), Spotify AB (Швеция)

За изпълнение на кампании за претаргетиране, за да предостави персонализирана реклама.

Рекламен идентификатор и идентификатор на устройството, използвано от конкретно лице, данни за инсталацията и използването в приложението въз основа на тези идентификатори

Mobext (Обединеното кралство)

За изпълнение на кампании за претаргетиране, за да предостави персонализирана реклама.

Рекламен идентификатор и идентификатор на устройството, използвано от конкретно лице

Apple Search Ads (САЩ) (Обединеното кралство)

За настройка, изпълнение и измерване на рекламни кампании в платформата Apple Search Ads. Apple ще доставя рекламно съдържание на потребителите на софтуерни приложения на Apple и устройства на Apple.

Рекламен идентификатор и идентификатор на устройството, използвано от конкретно лице, данни за инсталацията и използването в приложението въз основа на тези идентификатори

Batch Media GmbH (Германия)

За проверка на рекламите и измерване на видимостта

Базирани на кампанията данни (време, информация за кампанията, местоположение, географска информация, информация за браузъра), както и четени с JavaScript данни за творчество и IP адрес.

Qualtrics (САЩ)

Събиране на отзиви от потребителите на уеб сайта paypal.com, за да се получат оценки на удовлетвореността им и конкретни препоръки за подобряване на сайта, да се докладват проблеми на сайта директно от посетителите на сайта.

IP адрес; потребителски агент; браузър; вид устройство; разделителна способност на екрана; размер на браузъра, URL адрес на страницата; препратка на страница; препратка на сайт; брой страници; прекарано в сайта време; фокусирано върху сайта време, дата; ден; час, статус на проучването (дадено, стартирано, завършено) и заведено съдържание, ако е завършено, шифрован идентификатор на клиент, име на страницата

RadiumOne (САЩ)

За изпълнение и измерване на поведението на потребителите (регистрации и трансакции) и претаргетиращи кампании с цел идентифициране на посетители и пренасочване чрез персонализирани рекламни кампании.

Анонимен идентификатор, генериран от бисквитки, пикселни маркери или подобни технологии, вградени в уеб страници, реклами и имейли, доставяни на потребителите. Рекламен идентификатор и идентификатор на устройството, шифрован имейл адрес, идентификатор на клиента, идентификатор на търговеца, стойност на трансакцията, идентификатор на трансакцията, сума за одобрение на заема.

XING AG (Германия)

За изпълнение на кампании за претаргетиране, за да предостави персонализирана реклама.

Имената на компаниите на съществуващи търговци за тяхното съпоставяне с потребителската база на платформата

Cosine (Обединеното кралство)

Маркетинг на PayPal Here

Име, фамилия, име на фирма, TPV, брой трансакции, адрес, имейл адрес

Blueshift (САЩ)

За да се позволи автоматизиране и персонализиране на маркетинга

Име, фамилия, имейл, телефонен номер, пол, дата на раждане, идентификатор на член, град, държава, посетена страница и хронология на покупките

Smartly (Швеция), (Финландия)

За да се даде възможност за реклама в конкретни сегменти и за да се намерят нови потенциални клиенти. Маркетинг, анализ на продукти и клиенти.

Имейл адрес, анонимен идентификатор, генериран от бисквитки, пикселни маркери или подобни технологии, вградени в уеб страници, реклами и имейли, доставяни на потребителите. Рекламен идентификатор и идентификатор на устройството, шифрован имейл адрес, шифровано име, шифрован телефонен номер, шифрован идентификатор на клиента, шифрован идентификатор на търговеца, стойност на трансакцията.

Precis Digital (Швеция)

За да се позволи персонализирана реклама чрез AdWords

Имейл адрес

Pipedrive (Швеция)

За да се даде възможност за директни продажби

Идентификатор на клиента, име на фирмата, имейл адрес на фирмата

Wunderman (Германия)

Анализи на данни и CRM стратегия.

Информация за контакт и информация за акаунта, включително, но не само; име, адрес, имейл, телефонен номер, идентификатор на клиента, дата на раждане, анонимен идентификатор от вид „бисквитка“, рекламен идентификатор, сегментна група, към която принадлежи даденото лице, идентификатор на трансакцията, брой трансакции в PayPal, разделяне на обема на вътрешните/международните трансакции, честота на трансакциите, актуалност и обем, тип акаунт, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използвани продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговеца/потребителя, брой търговски сделки, брой активни месеци, друга информация за акаунта/трансакциите.

Marketbridge Corporation (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Decipher Inc. (САЩ), Maru Group Llc (USСАЩ), Comscore (САЩ), The Nielsen Company (САЩ), Factsworks (САЩ), Business Insider (САЩ), Aite Group, Llc (САЩ), Meadowlands Consumer Center Inc (САЩ), Chadwick Martin Bailey (САЩ), 360I Llc (САЩ), Mmr Research Associates (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Tw Lrw Holdings, Llc (САЩ), Galileo Kaleidoscope Pty Ltd (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Първични изследвания: не се споделя PII. Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Първични изследвания: не се споделя PII. Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Euromonitor International (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Първични изследвания: не се споделя PII. Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Statista (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Zpo_Ac Nielson (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

IDC (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Aditi Consulting (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

The Tryst Market Research Limited (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Първични изследвания: не се споделя PII. Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Mercator Advisory Group (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Първични изследвания: не се споделя PII. Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Decision Point Research Inc (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Първични изследвания: не се споделя PII. Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Highgate Research Ltd (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Първични изследвания: не се споделя PII. Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Nepa Ab (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Първични изследвания: не се споделя PII. Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Siriusdecisions Inc. (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Първични изследвания: не се споделя PII. Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Pr Uk Ltd (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Consumer Search Hong Kong Ltd. (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Launchbox, Llc. (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Wire Stone (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Kae:Marketing Intelligence Ltd (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Macromill,Inc. (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Wavelengths Consulting (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Dialogue Research, Inc. (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Statista Gmbh (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Adcreasians, Inc. (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Първични изследвания: не се споделя PII. Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Sic Em Advertising Inc (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

KPMG

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Access Markets Int'L (Ami) Partners (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Ecommerce Europe (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Първични изследвания: не се споделя PII. Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Tenthwave Digital Ll (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Juniper Research Limited (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Reflect Foretagsutveckling Ab (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Market Resonance (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Duepuntozero Research Srl (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Ivc Research Center (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Lonergan Research (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Delphi Consumer Insights (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Първични изследвания: не се споделя PII. Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Aquent (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Markmonitor Inc. (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

TRC (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Име, имейл адрес и телефонен номер. Също така, наличие на достъп до държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

InSites (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

Getfeedback Inc. (САЩ)

Предоставяне на проучвания за клиенти с цел получаване на клиентски отзиви от името на PayPal.

Име на клиента, име на фирмата, телефонни номера, имейл адреси за контакт, уеб сайт, предоставени от клиента данни.

Accuity Inc. (САЩ),AdCreasians (САЩ),Admerasia, Inc. (САЩ),Madad Marketing LLC (САЩ),Mixpanel Inc. (САЩ),Pierry Inc (САЩ),SixthSense Communications LLC (Сингапур),Stewardship Marketing Services (САЩ)

Творческа стратегия и развитие, включително изследвания, творчески услуги, маркетингови проучвания, маркетинг.

Както е нужно: име, имейл адрес, име на фирма, адрес, държава на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

CallRail Inc (САЩ)

За предоставяне на маркетингови услуги

Телефон и местоположение

Chili Piper (САЩ)

За предоставяне на маркетингови услуги

Име, имейл, телефон и име на компания

Marketo (САЩ)

За предоставяне на маркетингови услуги

Електронни идентификационни данни

Zapier (САЩ)

За предоставяне на маркетингови услуги

Телефон и местоположение

Mixpanel (САЩ)

Маркетинг, анализ на продукти и клиенти. Това обработване представлява основата за разработване на маркетинг, процеси и системи, включително тестване. Целта е да се подобри продуктовата ни гама и да се оптимизират предложенията за нашите клиенти.

Потребителско име, град, държава, регион

Appointed (Обединеното кралство)

За съдействие при администриране и маркетинг на клиенти

Име на следа или клиент и имейл адрес за уговаряне на срещи с екипа по продажбите. Имейл адрес и име на служителя.

Eventbrite

За администриране на състезания и събития

Име, имейл адрес

HotJar

Маркетинг, анализ на продукти и клиенти.

IP адрес на устройството (записан и съхраняван в анонимизиран формат); разделителна способност на екрана на устройството, вид на устройството, операционна система и вид браузър; географско местоположение (само държава); предпочитан използван за показване език

Die Botschaft Communication GmbH
(Германия)

За разработване, измерване и изпълнение на маркетингови кампании.

Име, име на фирма, адрес и регистрационен номер на търговец/партньор, име, позиция, длъжност, имейл адрес, телефонен номер на лицето за контакт с търговеца, URL адрес на уеб сайта на търговеца, номер на акаунт в PayPal, използвани от търговеца приложения на трети страни, поведение в уеб сайта за услуги на PayPal.

Scholz & Friends Group GmbH (Германия)

За разработване, измерване и изпълнение на маркетингови кампании в социални мрежи.

Име, име на фирма, адрес и регистрационен номер на търговец/партньор, име, позиция, длъжност, имейл адрес, телефонен номер на лицето за контакт с търговеца, URL адрес на уеб сайта на търговеца, номер на акаунт в PayPal, използвани от търговеца приложения на трети страни, поведение в уеб сайта за услуги на PayPal.

Satrix Solutions, LLC (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Име, имейл адрес, телефонен номер, тип акаунт, вид и характер на предлаганите или използвани услуги на PayPal и съответна информация за трансакцията.

Prophet Brand Strategy, Inc. (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Име, имейл адрес, телефонен номер, тип акаунт, вид и характер на предлаганите или използвани услуги на PayPal и съответна информация за трансакцията.

SensorTower, Inc. (САЩ)

За провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и маркетингови проучвания.

Държава/град на местопребиваване/дейност, шифрован идентификатор, честота на трансакциите, актуалност и обем, вид на сметката, получаване на маркетингови материали, достъп до продуктови потоци, вид и характер на предлаганите или използваните продукти/услуги на PayPal, контакт за обслужване на клиенти, класификация на търговец/потребител, брой търговски трансакции, брой активни месеци, друга релевантна информация за акаунта/трансакциите, както и цялата информация, получена от проучванията.

6. Оперативни услуги

Unbabel

Преводачески услуги

Име, имейл адрес

Risk.Ident GmbH

Предотвратяване на измами като част от трансакциите с отворена фактура

Информация за браузъра

Rackspace Inc (САЩ)

За осигуряване на услуги за хостинг и съхранение, за да се съдейства и/или позволи на PayPal да предоставя услуги на клиентите.

Име, адрес и имейл адрес.

Netherlands Infoscore B.V (Нидерландия и Белгия), KSP Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (Германия), Australian Receivables Limited (Австралия), Tesch mediafinanz GmbH, Arvato Polska (Полша), Transcom (Италия)Akinika Debt Recovery Limited (Обединеното кралство), Capita Plc (Обединеното кралство), Compagnie Francaise du Recouvrement (Франция), Wescot Credit Services Limited (Обединеното кралство), Hugh J. Ward & Co. Solicitors (Ирландия).

За събиране на дългове.

Име, адрес, телефонен номер, номер на акаунт, дата на раждане, имейл адрес, тип акаунт, състояние на акаунта, последните четири цифри от акаунта на финансовия инструмент, код за сортиране, баланс по сметката, данни за трансакциите и задълженията по акаунта, име на доставчика на източник на финансиране и копия на цялата кореспонденция във всеки случай, който е свързан със сумите, които ни дължите (или които друго лице ни дължи).

Team 4 Collection and Consulting (Испания), S.C. Fire Credit S.R.L. (Румъния), Gothia Financial Group AB (Швеция), Gothia AS (Норвегия), Gothia A/S (Дания), Gothia Oy (Финландия), Credit Solutions Ltd (Обединеното кралство).

За съдействие при процесите за събиране на дългове, включително изпращане на кореспонденция; и докладване пред референтните кредитни агенции за неизправни клиенти.

Име, адрес, телефонен номер, номер на акаунт, дата на раждане, имейл адрес, тип акаунт, състояние на акаунта, последните четири цифри от акаунта на финансовия инструмент, код за сортиране, баланс по сметката, данни за трансакциите и задълженията на акаунта, име на доставчика на източник на финансиране, приложими данни за поведението на акаунта и копия на цялата кореспонденция (включително, без ограничение, цялата кореспонденция, свързана с докладване пред референтни кредитни агенции) във всички случаи, която е свързана със сумите, които ни дължите (или които друго лице ни дължи).

Begbies Traynor Group plc (Обединеното кралство), Moore Stephens LLP (Обединеното кралство), Moore Stephens Ltd (Обединеното кралство), Moore Stephens International Ltd (Обединеното кралство), Moorhead James LLP (Обединеното кралство), Comas Srl (Италия), RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (Германия), LLC Elitaudit (Русия), National Recovery Service (Русия), TDX Group Limited (Обединеното кралство)

За проучване (включително, без ограничение, за проверки на активи и/или инспекции на място и/или бизнес оценки) и/или за събиране (и/или съдействане при събирането) на дълг от потенциално и действително неплатежоспособни клиенти.

Име, адрес, телефонен номер, номер на акаунт, дата на раждане, имейл адрес, тип акаунт, състояние на акаунта, последните четири цифри от акаунта на финансовия инструмент, код за сортиране, баланс по сметката, данни за трансакциите и задълженията по акаунта, име на доставчика на източник на финансиране и копия на цялата кореспонденция във всеки случай, който е свързан със сумите, които ни дължите (или които друго лице ни дължи).

Webbank (САЩ)

Само за клиенти, които също са клиенти на Bill Me Later, Inc. За съдействие при счетоводни и възстановителни услуги.

Име, адрес, телефонен номер, номер на акаунта, дата на раждане, имейл адрес, тип акаунт, статус на акаунта, последните четири цифри на акаунта на финансовия инструмент, код за сортиране, баланс по сметката, данни за трансакциите и задълженията по акаунта и име на доставчика на източник на финансиране.

Research in Motion Limited (САЩ)

За да можете да получите достъп и използвате PayPal чрез мобилно устройство (например мобилен телефон или PDA).

Приложими данни от информацията за Вашия акаунт, които се предават като част от използването на PayPal чрез мобилно устройство.

Digital River Inc. (САЩ)

За да можете да получите достъп и използвате PayPal, когато използвате френски акционерни дружества, Amex International, Maestro, Cielo, Redecard, Bancomer.

Достъп до данните за упълномощаване и уреждания.

mediafinanz AG (Германия)

За събиране на дългове, за поискване и получаване на информация от и до Schufa, Buergel и други агенции за кредитни справки и измами за PayPal.

Име, адрес, телефонен номер, номер на акаунт, дата на раждане, име на фирмата, имейл адрес, тип акаунт, статус на акаунта, последните четири цифри от акаунта за финансовия инструмент, баланс по сметката, подробности за трансакции и задължения по акаунта, име на доставчика на източник на финансиране, получен от агенция кредитен рейтинг, данни за ефективността на акаунта.

Zyklop Inkasso Deutschland GmbH (Германия), PNO inkasso AG (Германия), Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH (Германия)

За събиране и управление на дългове, за съдействие на екипи за събиране в случай на неплатежоспособни клиенти.

Име, адрес, телефонен номер, номер на акаунт, имейл адрес, тип акаунт, статус на акаунта, последните четири цифри от акаунта за финансовия инструмент, код за сортиране и име на доставчика на източник на финансиране, баланс по сметката, дата и сума на последното плащане, резултати от проверки на кредитоспособността.

Informa Solutions GmbH (Германия)

За поискване и получаване на информация от и до Schufa, Buergel и други агенции за кредитни справки и измами във, от и до инструмента за проверка на идентификатора.

Име, дата на раждане, име на фирмата, правна форма, адрес, имейл адрес, регистрационен номер на компанията, номер по ДДС, телефонен номер, продължителност на местопребиваване на адреса, продължителност в сферата на бизнеса, продължителност на времето на ползване на PayPal, инструмент за финансиране, включително данни за банкова сметка и кредитна/дебитна карта и съответна информация за трансакциите, кредитен рейтинг, получен от името на PayPal от агенция за кредитни справки, номер на акаунта, тип акаунт, статус на акаунта, баланс по сметката, данни за трансакциите и задълженията по акаунта, данни за отрицателни резултати на акаунта.

Също с цел проверката на самоличността: друга информация, съдържаща се в документите, поискани от PayPal за целите на риска/спазването.

P K Consultancy Limited (Обединеното кралство)

За да се оцени рискът и да се помогне за откриване и предотвратяване на потенциално незаконни действия и нарушения на политиките.

Име, адрес, телефонен номер, номер на акаунт, имейл адрес, тип акаунт, последните четири цифри от акаунта на финансовия инструмент, баланс по сметката, данни за трансакциите и задълженията по акаунта, статус на акаунта и информация за ефективността на акаунта, както се изисква за целта.

Robertson Taylor Insurance Brokers Limited (Обединеното кралство)

Консултации по отношение на оценката на риска за конкретни търговци и търговски сделки.

Име, адрес, телефонен номер, номер на акаунта, данни за бизнес контакти, име на домейн, имейл адрес, тип акаунт, баланс по сметката, данни за трансакциите и задълженията по акаунта, статус на акаунта и информация за ефективността на акаунта, както се изисква за целта.

Accenture (Обединеното кралство)

Консултации и преглеждане/анализиране на данни по отношение на данни KPI данни за глобално оперативно обслужване на клиенти, отзиви и оплаквания на клиенти за разходи, екипна ефективност, тъй като са свързани с показатели като CSAT, скорост на трансфер, повторени контакти.

Име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, номер на акаунт, данни за контакт, тип акаунт, баланс по сметката, данни за трансакциите и задълженията по акаунта, статус на акаунта и информация за ефективността на акаунта, както се изисква за целта.

Yesmail Inc. (САЩ), Responsys (САЩ), Silverpop Systems Inc. (САЩ) и e-Dialog, Inc. (САЩ), Oracle America Inc. (САЩ), Adobe Systems Incorporated (САЩ), Teradata Corporation

За изпълнение на електронни операции по отношение на услугите на PayPal (включително, но не само, операции, обслужване на клиенти, събирания, маркетингови програми и промоции).

Име, адрес, имейл адрес, име на фирма, данни за контакт с фирмата, име на домейн, състояние на акаунта, тип акаунт, предпочитания за акаунта, вид и характер на предлаганите или използвани услуги на PayPal и съответната информация за трансакции и акаунта.

Salesforce, Inc. (САЩ)

За изпълнение на електронни операции по отношение на услугите на PayPal (включително, но не само, операции, обслужване на клиенти, събирания, маркетингови програми и промоции).

Име, адрес, имейл адрес, име на фирма, данни за контакт с фирмата, име на домейн, състояние на акаунта, тип акаунт, предпочитания за акаунта, вид и характер на предлаганите или използвани услуги на PayPal и съответната информация за трансакции и акаунта. Zettle клиент и се свържете с UUID и друга подкрепяща информация за бизнес отношенията

Blue Media S.A. (Полша)

За проверка на самоличността и гарантиране, че потребителят е притежател на акаунт в PayPal. За обработване на заявки за незабавно финансиране, отправени от потребител чрез услугите на Blue Media.

Име и имейл адрес

Consultix GmbH (Германия)

За съдействие при създаването на бизнес акаунти в PayPal за включване на търговци чрез услугите за плащания на неговата банка или друг договорен партньор, или шлюз за обслужване.

Цялата информация, предоставена от търговеца (директно или чрез неговата банка или друг договорен партньор) с цел създаване на неговия бизнес акаунт в PayPal (включително, но не само, имейл адрес, адрес, име на фирмата, данни за контакт с фирмата и данни за банковата сметка).

azionare GmbH (Германия)

За разпределяне на награди в наградни промоции във Facebook.

Име, имейл адрес

ITELLIUM mobile Solutions GmbH (Германия); CartaSi S.p.A - Gruppo ICBPI (Италия)

За подпомагане при съставянето на иновативни методи за плащане (напр. приложения) и обработване на плащания чрез такива иновативни методи за плащане.

Цялата информация за акаунта.

Trustwave Holdings Inc. (САЩ)

За предоставяне на услуги за проверка на PCI съответствие за търговски акаунти и търговски интеграции.

Име на фирма, адрес, номер на акаунт, вид на търговеца, използвана програма за съответствие, PCI ниво, PCI статус, изтичане на PCI, име, имейл адрес, телефонен номер на лицето за контакт на търговеца

RR Donnelley and Sons Company (САЩ)

Предоставяне на печатни услуги като изявления и други печатни материали.

Име, адрес, имейл адрес и информация за акаунта.

Scorex (UK) Limited (Обединеното кралство)

За предоставяне на технологични решения, които да позволят на PayPal да обработва, изпраща и получава кредитна информация на потребителите чрез агенции за кредитни справки, с които е сключила договор.

Име, адрес, имейл адрес, дата на раждане, продължителност на местопребиваване на адреса, телефонен номер, юридическа форма, продължителност в сферата на бизнеса, регистрационен номер на компанията, номер по ДДС (ако е подходящо).

OXID eSales AG (Германия)

Услуги във връзка с разработването и функционирането на платежна система за стационарна търговия (точка на продажба).

Цялата информация за профила и информация за трансакциите (ако е подходящо).

Ordermotion, Inc. (САЩ)

За събиране на данни и създаване/доставяне (директно на клиента) на поръчки за продукта PayPal Here (включително, без ограничение, поддържащо PayPal Here устройство).

Име, адрес, имейл, телефонен номер, информация за кредитна карта и идентификатор на платец в PayPal.

Ingram Micro, Inc. (САЩ) и Ingram Micro (UK) Limited (Обединеното кралство)

За действие като дистрибутор на PayPal за продукта PayPal Here (включително, без ограничение, поддържащо PayPal Here устройство).

Име и адрес.

Interxion Datacenters B.V.

За осигуряване на оперативна поддръжка на центрове за данни за кредитния продукт Bill Safe.

Цялата подходяща информация за акаунта и информация за трансакциите (според случая).

Lattice Engines, Inc. (САЩ)

За разработване и оптимизиране на прогнозни модели.

Име на търговеца, име на лицето за контакт, адрес, имейл адрес, URL адрес на уеб сайта на търговеца.

Interact CC Ltd (Обединеното кралство)

Осигуряване на съдействие с услуги на PayPal за клиенти.

Име на клиента, име на фирма, телефонни номера, имейл за контакт, уеб сайт, бизнес отрасъл, данни за доставка, данни за картата на плащането.

D+S communication center management GmbH (Германия)

Осигуряване на съдействие с услуги на PayPal за бизнес клиенти.

Име на клиента, име на фирмата, телефонни номера, имейл адреси за контакт, уеб сайт, бизнес отрасъл, брой трансакции в PayPal, обем на трансакцията с PayPal, разделение на обема на вътрешни/международни трансакции, данни за експедиране, данни за картата за плащането.

The unbelievable Machine Company GmbH

Хостване на BillSafe приложение на сървъри.

Цялата информация за акаунта.

eBay Enterprise (GSI Commerce) (САЩ)

Обработване на плащания чрез PayPal и предоставяне на поддръжка на клиенти от името на търговците.

Име, адрес, телефонен номер, имейл адреси, съкратени и ограничени, дати на изтичане на източника на финансиране, вид на акаунт в PayPal, състояние на акаунта, последните четири цифри от акаунта за финансовия инструмент, код за сортиране, баланс по сметката, данни за трансакциите по акаунта.

Globalcollect (Нидерландия)

Обработване на трансакции в PayPal; улесняване на уреждането на средства извън системата на PayPal и отчитането.

Име, адрес, телефонен номер, имейл адреси, съкратена и ограничена или пълна информация за източника на финансиране, дати на изтичане на източника на финансиране, вид на акаунт в PayPal, състояние на акаунта, последните четири цифри от акаунта за финансовия инструмент, код за сортиране, баланс по сметката, данни за трансакциите по акаунта,

Zevas Communications Ltd (Ирландия)

Осигуряване на съдействие с услуги на PayPal за бизнес клиенти.

Име на клиента, име на фирмата, телефонни номера, имейл адреси за контакт, уеб сайт, бизнес отрасъл, брой трансакции в PayPal, обем на трансакцията с PayPal, разделение на обема на вътрешни/международни трансакции, данни за експедиране, данни за картата за плащането.

VoiceSage UK (Обединеното кралство)

За позволяване на услуги за поддръжка на контакти чрез SMS.

Име, телефонен номер.

Trustly Group AB

За да се позволи на клиентите незабавно да прехвърлят пари от своята банкова сметка към техния акаунт в PayPal, да се проверява самоличността и да се гарантира, че потребителят е притежател на акаунт в PayPal, да се обработват искания за незабавно финансиране, направени от потребител чрез услугата за незабавно допълване, предоставена от партньора.

Име, имейл адрес, IP адрес, KYC/KYB статус, информация за дейността на акаунта, код на държавата, идентификатор на акаунт в Paypal, ограничение на акаунта

Mediamedics BV

За да се позволи на клиентите незабавно да превеждат пари от своята банкова сметка към техния акаунт в PayPal.

Име, имейл и IP адрес.

Applause App Quality, Inc. (САЩ)

За осигуряване на възможност за изтегляне на приложения на PayPal за бета тестване

Имейл адрес и държава на местоположение

Google, Inc. (САЩ)

За предоставяне на облачно базирани услуги за хостинг, съхранение и обработка, за подпомагане и/или позволяване на PayPal да управлява информацията за акаунтите на потребителите, както и данни, генерирани чрез използването на услуги на Paypal, и доставяне, анализиране и подобряване на услугите на PayPal.

Цялата информация за акаунта, данни, генерирани чрез използването и/или необходими за предоставянето на услуги на Paypal и по-конкретно цялата информация, посочена в политиката за поверителност (във всеки случай посочена в настоящия (Раздел 8), в редактиран или шифрован формат).

Accenture (Ирландия)

Оптимизиране на технологии и процеси за маршрутизиране на обажданията.

Държава на клиента, екипи, които са получили достъп до клиента, уникален клиентски идентификатор на крайния клиент на PayPal.

Deloitte Tax LLP (САЩ, Обединеното кралство, Люксембург)

Deloitte Tax LLP е явяващ се трета страна партньор на PayPal по въпросите за спазването. Deloitte ще прегледа информацията за клиентите и търговските акаунти на PayPal, за да се определи дали притежателят на акаунта трябва да бъде докладван на властите на Люксембург за целите на FATCA, и за да улесни подаването на отчети пред властите на Люксембург.

Клиентски и търговски акаунт в PayPal, банкова информация, име, адрес, имейл адрес. Име на клиент или име на фирма, адрес на клиента или фирмата, идентификационен номер на данъкоплатец, клиентски акаунт и данъчни документи (W-9, W8-BEN-E), имейл адрес, телефонен номер, номер на акаунт, баланс по сметката, дата на създаване на акаунта, вид юридическо лице, статут на гражданство.

iManage LLC (САЩ)

Съхранение на документи за правния отдел

Съхраняваните в системата документи също ще съдържат информация за клиента, каквато може например да бъде включена в оплакване на клиента.

Syniverse ICX Corporation (САЩ)

За доставяне на текстови съобщения до клиентите

Мобилни телефонни номера на клиента, международна идентичност на мобилни абонати (IMSI) и съдържание на текстови съобщения

McKinsey & Company, Inc. (САЩ)

Мониторинг на обслужването на клиенти, преглед на операциите

Име, адрес, имейл, телефон

VXI Global Holdings BV (Обединеното кралство)

За получаване на информация с цел възможност за отговаряне на запитвания за обслужване на клиенти

Пълно име

Дата на раждане

Имейл адрес

Физически адрес

Телефонен номер

Финанси: банка, дебит и кредит

Хронология на трансакциите

Данни за фирмата, включително URL адреси

SSN/TIN/EIN

IP адрес

Данни за контрагента

BeRuby (Испания)

За поддържане и поддръжка на платформа за ангажиране

(Същата информация, както е разкрита пред търговец) Пълно име, дата на раждане, възрастов диапазон, имейл адрес, адрес на улица, град, държава, пощенски код на държавата, състояние на акаунта (проверено), тип акаунт, създаване на акаунт, дата, часова зона, езикова променлива, език

Gevekom GmbH (Германия)

Осигуряване на съдействие с услуги на PayPal за бизнес клиенти.

Име на компанията, име и фамилия, имейл адрес, URL адрес на магазина, магазинна система, отрасъл, телефонен номер, дата на регистриране за PP PLUS, право на ПУИ, идентификатор на акаунт в PP

US Direct E-Commerce Limited (Ирландия)

Осигурява на търговците на PayPal възможността да купуват етикети за доставка на стоки както на вътрешен, така и на трансграничен пазар. Осигурява търговците на PayPal и техните купувачи възможността да проследяват пратките в реално време.

Име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, списък на данните за готовите за изпращане трансакции, стойност на готовите за изпращане трансакции, информация за артикула,

Genesys Telecommunications Laboratories Inc (САЩ), Performance Technology Partners LLC (САЩ)

За асистиране на техническите екипи на PayPal за разрешаване на проблеми, свързани с маршрутизацията/телефонията.

Име на клиента, телефонен номер, номер на акаунт

Fire Spa Consulting & Debt Management (Италия)

Lowell Investment GmbH (Германия)

Simon Bidco Limited (Обединеното кралство)


За събиране на дългове, за поискване и получаване на информация от и до Schufa, Buergel и други агенции за кредитни справки и измами за PayPal.

Име, адрес, телефонен номер, номер на акаунт, дата на раждане, име на фирмата, имейл адрес, тип акаунт, статус на акаунта, последните четири цифри от акаунта за финансовия инструмент, баланс по сметката, подробности за трансакции и задължения по акаунта, име на доставчика на източник на финансиране, получен от агенция кредитен рейтинг, данни за ефективността на акаунта.

figo GmbH (Германия), Tink AB (Швеция)

За проверка на самоличността, проверка на връзката между клиент и банкова сметка, вземане на решения относно кредитоспособността на клиента, определяне на рисковия профил на клиента; извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари, управляване на акаунти в PayPal и изпълняване на статистически анализи; за активиране на връзки с акаунт и информационна услуга и/или услуга за иницииране на плащания.

Данни за вход в банката, име и фамилия, хронология на трансакциите на акаунта, наличен баланс, валута на съществуващия акаунт.

Amazon.com Inc - Alexa Web Information Service (САЩ)

Оценка на надеждността на уеб сайта на продавача

Име, имейл адрес, физически адрес.

Optima Legal Services Limited (Обединеното кралство)

За събиране на дългове, за поискване и получаване на информация от и до Schufa, Buergel и други агенции за кредитни справки и измами за PayPal.

Име, адрес, телефонен номер, номер на акаунт, дата на раждане, име на фирмата, имейл адрес, тип акаунт, статус на акаунта, последните четири цифри от акаунта за финансовия инструмент, баланс по сметката, подробности за трансакции и задължения по акаунта, име на доставчика на източник на финансиране, получен от агенция кредитен рейтинг, данни за ефективността на акаунта.

Behaviometrics AB t/a BehavioSec (Швеция)

За оценка на риска от измами. Откриване на присвояване на акаунт чрез измами.

Имейл адрес, онлайн поведение на клиента

Onfido Ltd. (Обединеното кралство)

Microsoft Inc. (САЩ)

За проверка на самоличността; сравнение на селфи снимка на клиента с изображение на документа; обучение за разпознаване на документи.

Име, адрес, имейл адрес, дата на раждане, юридическа форма, единен идентификационен код, номер по ДДС, доказващи самоличността и адреса документи, собственост върху инструмент за финансиране или други документи, поискани от PayPal, и съдържащите се в тях данни за целите на риска/спазването/кредитирането. Изображения на клиента от документ за самоличност и селфи снимка (когато има предоставена).

WNS Global Services Limited (Обединеното кралство)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, имейл адрес, дата на раждане, юридическа форма, регистрационен номер на фирма, номер по ДДС, доказващи самоличността и адреса документи, собственост върху инструмент за финансиране или други документи, поискани от PayPal, и съдържащите се в тях данни за целите на риска и спазването.

Gigya, Inc. (САЩ)

За проверка на самоличността и за извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари; изследвания и тестове относно целесъобразността на новите продукти

Име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, изречени думи на клиента, поведение на персонална клавиатура и курсор при използване на уеб сайта или приложението на PayPal, маркери за влизане или идентификация в социални мрежи (по усмотрение на клиента).

Boku Inc (САЩ), Danal Inc. (САЩ)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане, IMEI номер на мобилно устройство, телефонен номер, имейл адрес.

Early Warning Services LLC

Базирана на телефония услуга за удостоверяване. За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, телефонен номер, имейл адрес,

Intrum (Швеция)

Събиране на дългове по неплатени фактури

Име, адрес, номер на социална осигуровка, данни за фактурата

Crashlytics (САЩ)

За активиране на приложението анализи, отчети за сривове и статистика

ИД на член, псевдоним, имейл адрес

LynkMobility (Германия)

За доставяне на текстови съобщения до клиентите

Номера на мобилни телефони на клиента

Datanomers (САЩ)

Оценка на риска на търговеца. Изследване на социални настроения.

Име, регистрирано име на компанията, дата на раждане, адрес, телефонен номер, данъчен идентификатор, национален идентификационен номер, имейл адрес, бизнес сайт, собственик на фирмата/взаимоотношения, бизнес оценка и социални настроения.

Booyami, Inc (dba Finagraph) (САЩ)

Оценка на риска на търговеца. Изследване на финансови отчети.

Име на фирма, финансови отчети.

BESS Software Solutions GmbH (Германия)

Осигуряване на софтуер за PayPal с цел изпълнение на регулаторните задължения за докладване

Име, цялата информация за акаунта, кредитна информация за търговците

Lowell Group (Обединеното кралство), Moorcroft Debt Recovery (Обединеното кралство), Robinson Way Limited (Обединеното кралство), Moreton Smith Receivables (Обединеното кралство), Fire Spa Consulting & Debt Management (Италия), HFG Inkasso GmbH (Германия)

За събиране на дългове

Име, адрес, телефонен номер, номер на акаунт, дата на раждане, имейл адрес, тип акаунт, състояние на акаунта, последните четири цифри от акаунта на финансовия инструмент, код за сортиране, баланс по сметката, данни за трансакциите и задълженията по акаунта, име на доставчика на източник на финансиране и копия на цялата кореспонденция във всеки случай, който е свързан със сумите, които ни дължите (или които друго лице ни дължи).

Credit Management Outsource Solutions (CMOS) Ltd. (Ирландия), Lucas Credit Services Ltd (Обединеното кралство), Bridgewood Financial Solutions Limited (Обединеното кралство), ARC (Europe) Ltd (Обединеното кралство)

За събиране на дългове

Име, адрес, телефонен номер, номер на акаунта, дата на раждане, имейл адрес, тип акаунт, статус на акаунта, последните четири цифри на акаунта на финансовия инструмент, код за сортиране, баланс по сметката, данни за трансакциите и задълженията по акаунта, име на доставчика на източник на финансиране и копия на кореспонденцията.

Lowell Financial Ltd (Обединеното кралство)

Lowell Portfolio Ltd (Обединеното кралство)

За получаване на информация за дългове и акаунти за целите на събирането

Име, адрес, телефонен номер, номер на акаунта, дата на раждане, имейл адрес, тип акаунт, състояние на акаунта, данни за задълженията по сметката, копия на цялата кореспонденция във връзка с дължимите суми.

Thomson Reuters GRC In. dba.

Refinitiv (САЩ)

Оценка на наказателноправните и регулаторните рискове. KYC скрининг и мониторинг (санкции, PEP). Ключово за международни разследвания.

Собствено име, фамилия, пол, дата на раждане, местоположение на държавата, място на раждане и националност

Sitel Group

Осигуряване на съдействие с услуги на PayPal за клиенти.

Име на клиента, име на фирмата, телефонни номера, имейл адреси за контакт, уеб сайт

Cedar Rose Int. Services Ltd (Кипър)(Румъния)

Потвърждаване на самоличността на клиента по електронен път.

Име, адрес и дата на раждане

Emailage Corp (САЩ)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, дата на откриване на акаунта и IP адрес

Amazon Web Services (САЩ), Apptimize, Inc. (САЩ), Atlassian Corporation Plc (САЩ), Bodega Technologies, LLC (САЩ), Call Copy/Uptivity (САЩ), Caribbean Airmail (САЩ), Contentful (САЩ), DataSafe, Inc (САЩ), Dropbox (САЩ), Duo Security (САЩ), Elasticsearch, Inc. (САЩ)

За осигуряване на хостинг и архивиране, консултации и свързани с потребителя услуги, включително управление и анализи на обаждания, управление на API, задържане на данни, споделяне на документи, удостоверяване, корпоративно управление, куриерски услуги, мобилни решения, насочени съобщения, имейл и общо тестване.

Име на клиента, име на фирмата, телефонни номера, имейл адреси за контакт, цялата информация за акаунта и всички свързани данни

ePlus Technology, Inc.(САЩ), F5 NETWORKS, Inc, Genpact International Inc.(САЩ), Golden Gate BBB, Internap Corporation, JAMF Software, LLC (САЩ), JetBrains Americas, Inc.(САЩ) , Level 3 Communications, Inc (US) Microsoft Corporation (САЩ), NCC Group Security Services Inc.(Обединеното кралство), Nutanix, Optimizely, Inc., Packet Fusion (ShoreTel), PayKii, Inc., Quality Technology Services, Quantum Corporation, Segment.io, Inc, Signed & Delivered (Филипини), Soluciones BK SA (Гватемала), Splunk Inc., Sykes Enterprises Incorporated (Салвадор), SynapsIndia (Индия), TWILIO, Inc. (САЩ), Urban Airship, Inc., Usable Net, VXI Global Solutions, LLC (Филипини), VXI Global Solutions,LLC (Филипини)

За осигуряване на хостинг и архивиране, консултации и свързани с потребителя услуги, включително управление и анализи на обаждания, управление на API, задържане на данни, споделяне на документи, удостоверяване, корпоративно управление, куриерски услуги, мобилни решения, насочени съобщения, имейл и общо тестване.

Име на клиента, име на фирмата, телефонни номера, имейл адреси за контакт, цялата информация за акаунта и всички свързани данни

1099 Pro, Inc. (САЩ)

Услуги, свързани с данъчното облагане

Име, адрес, подробни данни за инструментите за финансиране на потребителя и правителствена идентификация

Agreement Express (САЩ)

Обслужване на клиенти

Име, дата на раждане, адрес, имейл, телефон, данъчен номер, информация за платежна карта и банкова сметка, както и държавни идентификационни документи

Arroweye (САЩ)

Производство и разпространение на карти

Име, адрес, подробности за инструмента на потребителската карта

BC Records Management Services (Канада)

Управление на записи

Име и информация за акаунта

Blackline (САЩ)

Счетоводни услуги

Име и подробности за инструментите за финансиране

Caseware (Канада)

AML решения

Име, адрес, имейл, идентификационни данни, подробности за потребителските инструменти за финансиране и подробности за платежните трансакции

Citrix Sharefile, LLC (САЩ)

Счетоводни услуги

Име, адрес, имейл, идентификационни данни, подробности за потребителските инструменти за финансиране и подробности за платежните трансакции

IRS Compliance (САЩ)

Услуги, свързани с данъчното облагане

Име, адрес, подробни данни за инструментите за финансиране на потребителя и правителствена идентификация

Kyriba Corp (САЩ)

Управление на хазна

Информация за акаунта

Logmein (САЩ)

Софтуер за отдалечен достъп

Име, адрес, имейл

Netsuite, Inc. (САЩ)

Счетоводни услуги

Име, адрес, имейл, телефон и номер на банкова сметка

Peer 1 Network Enterprises, Inc. (Канада), Switch Ltd. (САЩ)

Съоръжения за центрове за данни,

Име, имейл, телефон, идентификационна информация, подробности за инструментите за финансиране и подробности за платежните трансакции

Thames Card Technology Limited (Обединеното кралство)

Име, адрес, подробности за инструмента на потребителската карта

TransPerfect (САЩ)

Преводачески услуги

Име, адрес, имейл, идентификационна информация, данни за инструментите за финансиране на потребителя и данни за платежните трансакции

Venio LLC (САЩ)

Услуги за непредявена собственост

Име, адрес, информация за акаунта и баланс по сметката

WalkMe (САЩ)

Отчитане и анализ

Потребителско име

Textalk (Швеция)

За администриране на поръчки и/или покупки.

Име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, номер по ДДС, информация за карти/плащане

Tableau (САЩ)

Отчитане и анализ

Uuid на организацията, трансакции, стойност на трансакцията

Smartling (US)

Съдействие относно потребителския опит

Име на компания, име на търговец, каквото и да е съдържание на публични уеб сайтове, имейл, информация за местоположение

Sinch (Глобално)

За предоставяне на нашите услуги и продукти, за изпълнение на съответните споразумения с нашите търговци и за управление по друг начин на нашите бизнес взаимоотношения с търговците.

DBA име на търговеца, телефонен номер на крайния потребител

Sentry.io (САЩ), Papertrail (САЩ), Fabric Inc (САЩ), AppSignal (Нидерландия)

За анализ на клиента, за администриране на услугите на Zettle и за вътрешни операции, включително отстраняване на проблеми, анализ на данни, тестване, изследвания и статистически цели.

Регистрационни файлове на търговец

Mandrill (САЩ)

За предоставяне на нашите услуги и продукти, за изпълнение на съответните споразумения с нашите търговци и за управление по друг начин на нашите бизнес взаимоотношения с търговците.

Име, имейл

Mailchimp

Комуникация с търговеца

Име, имейл

Webbhuset (Швеция) Magento (САЩ)

Платформа за електронна търговия – администриране на онлайн поръчки на клиента, както и вътрешни администраторски потребителски поръчки

Име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, номер по ДДС, информация за карти/плащане

Grafana

За подобряване на нашите услуги и за общи цели за бизнес развитие, като подобряване на моделите за кредитен риск, напр. за свеждане на измамите до минимум, за разработване на нови продукти и функции и за проучване на нови бизнес възможности.

Информация за търговеца и хронология на акаунта

Google Cloud Platform (САЩ)

Базирани на облак услуги за хостинг и обработване

Информация за акаунта, както и данни, генерирани чрез използването на услугите на Zettle, и предоставяне, анализиране и подобряване на услугите на Zettle.

InfluxData

За подобряване на нашите услуги и за общи цели за бизнес развитие, като подобряване на моделите за кредитен риск, напр. за свеждане на измамите до минимум, за разработване на нови продукти и функции и за проучване на нови бизнес възможности.

Информация за търговеца и хронология на акаунта

Google Firebase (САЩ)

За анализ на клиента, за администриране на услугите на Zettle и за вътрешни операции, включително отстраняване на проблеми, анализ на данни, тестване, изследвания и статистически цели.

Информация за търговеца и хронология на акаунта

Online Partner AB - G Suite (САЩ)

За спазване на вътрешните процедури.

Цялата информация за акаунта, данните, генерирани чрез използването и/или необходими за предоставянето на услугите на Zettle, и по-общо цялата информация, посочена в политиката за поверителност.

Hunter.io, Vitamina

За общуване с нашите търговци във връзка с услугите ни.

Име, имейл адрес, телефонен номер, информация за браузъра, IP адрес

Infrasec Sweden AB (Швеция)

За спазване на приложимите закони, като законите за борба с прането на пари, счетоводните закони и регулаторните изисквания за капитална адекватност и правилата, издадени от упълномощените ни банки и съответните мрежи за карти. Това означава, че обработваме лични данни във връзка с изискванията за познаване на клиента („KYC“), за да предотвратим, открием и разследваме пране на пари, финансиране на тероризъм и измами. Също така извършваме скрининг за санкции и изпращаме доклади на данъчните органи, полицейските правоприлагащи органи, правоприлагащите органи, надзорните органи.

Номер на търговска организация, име на търговска фирма, служебен адрес, финансови трансакции, свързана с фактурите информация

Jeeves Information Systems AB (Швеция)

За спазване на приложимите закони, като законите за борба с прането на пари, счетоводните закони и регулаторните изисквания за капитална адекватност и правилата, издадени от упълномощените ни банки и съответните мрежи за карти. Това означава, че обработваме лични данни във връзка с изискванията за познаване на клиента („KYC“), за да предотвратим, открием и разследваме пране на пари, финансиране на тероризъм и измами. Също така извършваме скрининг за санкции и изпращаме доклади на данъчните органи, полицейските правоприлагащи органи, правоприлагащите органи, надзорните органи.

Клиенти на Zettle с лични акаунти, съдържащи пълно име, потребителско име, имейл адрес и телефонен номер

Atlassian (Австралия)

За спазване на вътрешните процедури.

Име, имейл

Looker (САЩ)

Вътрешно вземане на решения/отчитане.

Uuid на организацията, трансакции, стойност на трансакцията

FreeIPA

Система за управление на самоличността

Име на търговец, имейл адрес, подробности за акаунта

Amplitude Inc. (САЩ), RStudio

Анализ на клиенти

Поведения на приложения, събития с уеб портал

24 Solutions AB (Швеция)

За спазване на приложимите закони, като законите за борба с прането на пари, счетоводните закони и регулаторните изисквания за капитална адекватност и правилата, издадени от упълномощените ни банки и съответните мрежи за карти. Това означава, че обработваме лични данни във връзка с изискванията за познаване на клиента („KYC“), за да предотвратим, открием и разследваме пране на пари, финансиране на тероризъм и измами. Също така извършваме скрининг за санкции и изпращаме доклади на данъчните органи, полицейските правоприлагащи органи, правоприлагащите органи, надзорните органи.

Клиенти на Zettle с лични акаунти, съдържащи пълно име, потребителско име, имейл адрес и телефонен номер

Skopenow Inc. (САЩ)

За проверка на самоличността, извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, местоположение, телефонен номер, имейл адрес, потребителско име, дата на раждане, длъжности, училища.

Daon, Inc. (САЩ)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари. Обучение за разпознаване на документи.

Телефонен номер, снимка (ако е предоставена от клиента), аудиозаписи, проследено поведение чрез уеб сайта или приложението на PayPal. Име, адрес, имейл адрес, дата на раждане, юридическа форма, единен идентификационен код, номер по ДДС, информация за експедиране, доказващи самоличността и адреса документи, данъчен номер, документи за самоличност, собственост върху инструмент за финансиране или други документи, поискани от PayPal, и съдържащите се в тях данни за целите на риска/спазването/кредитирането. Изображения на клиента от документ за самоличност и селфи снимка (когато има предоставена).

Selz.com Pty Ltd. (Австралия)

За да се позволи използването на нашия търговец чрез платформата за електронна търговия и услугата

Име, имейл, IP адрес, телефонен номер, име на фирмата, идентификатор на фирмата, собственик на фирмата

Scrive AB (Швеция)

Решение за електронни подписи

Имейл, име

Redpill Linpro MS AS (Норвегия)

ИТ операции (услуги за съхранение на данни за предложение БЕЗ регистриране на пари в брой)

IP адрес, потребителско име, идентификация на устройството

Codat Limited (Обединено кралство); Sharespine AB (Швеция).

Стандартизиране на интеграцията на счетоводния софтуер, за да се прехвърлят данни между пакетите на счетоводния софтуер и Zettle

Имейл, имена, счетоводна информация

Selz.com Pty Ltd. (Австралия)

За да се позволи използването на нашия търговец чрез платформата за електронна търговия и услугата

Име, имейл, IP адрес, телефонен номер, име на фирмата, идентификатор на фирмата, собственик на фирмата

Mailgun Technologies Inc, (САЩ)

За потвърждаване на точността на имейл адреса

Имейл адрес

Zecible (Франция), iCOVER (Франция)

Mediapost (Франция)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес и дата на раждане

Temenos AG (Франция)

Система на записване на инсталационен продукт от затворен тип (Франция).

Име на клиента, дата на раждане, домашен адрес, имейл адрес, телефонни номера, приходи.

Integreon Managed Solutions Inc. (САЩ)

Услуги в подкрепа на правно консултиране

Име, адрес, телефонен номер и имейл адрес, име на фирма, URL адрес, идентификатор на акаунт в PayPal и друга подкрепяща информация за бизнес взаимоотношенията, като например (без ограничение) име на лицето за контакт и информация за контакт с търговеца и/или партньора, чрез който търговецът е бил включен, описание на продуктите, които се продават чрез PayPal, комуникационни бележки и информация за включване, вътрешни решения за търговеца, изчисления на приходите и друга информация за бизнеса на търговеца, която е предоставена от търговеца, както и информация, свързана със специалните интеграции на търговците, име и адрес на банка.

Cisco Systems Inc (САЩ)

За да се позволи сигурно прехвърляне на данни

Информация за акаунта

GiroSolution AG (Германия)

За да се позволи на потребителите на в Германия незабавно да добавят средства към своя акаунт в PP чрез Giropay (система за интернет плащания в Германия).

Име, имейл адрес, IP адрес

Nordea Bank Plc (Финландия), Swedbank LC&I, Svenska Handelsbanken AB (Швеция)

За се позволи потвърждаването на самоличността

Име, адрес, дата на раждане и идентификационен номер

Belgian Mobile ID NV (Белгия), Telia Sverige AB (Швеция)

За се позволи потвърждаването на самоличността

Име, адрес, дата на раждане и идентификационен номер

Vonage Holdings Corp.(САЩ), Nexmo Ltd. (Обединеното кралство), NewVoiceMedia Ltd. (Обединеното кралство), Vonage Business, Inc. (САЩ), Nexmo Inc. (САЩ), Plivo, Inc. (САЩ), Mitto AG (Швейцария)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане, IMEI номер на мобилно устройство, телефонен номер, имейл адрес

Intrado Corporation (САЩ)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, телефонен номер, дата на раждане, IMEI номер на мобилно устройство и имейл адрес.

Zumigo Inc. (САЩ), Payfone Inc. (САЩ), Prove Inc. (САЩ)

Базирана на телефония услуга за удостоверяване. За валидиране на телефонни номера, проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане, телефонен номер, имейл адрес

iconectiv LLC (САЩ), Netnumber Inc. (САЩ), Twilio, Inc. (САЩ), Tyntec, LTD (Обединеното кралство), X-Connect (Обединеното кралство), Open Market (САЩ), TMT Analytics (Обединеното кралство)

Базирана на телефония услуга за удостоверяване. За валидиране на телефонни номера, проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Телефонен номер

Sekura LTD (Обединеното кралство), TMT Analysis LTD. (Обединеното кралство), Hutchison Drei Austria GmbH (Австрия), Proximus (Белгия), Hi3G (Дания), Vodafone Ukraine (Украйна), Vodafone GmbH (Германия), Koninklijke KPN N.V. (Нидерландия), Vodafone Netherlands (Нидерландия), Play P4 (Полша), Telenor Norway (Норвегия), Hutchison Telecom (Ирландия, Италия, Швеция, Обединеното кралство), T-Mobile (Германия), BICS SA/NV (Белгия)

Базирана на телефония услуга за удостоверяване. За валидиране на телефонни номера, проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Телефонен номер, име, адрес

Google Inc. (САЩ), Google Ireland, Ltd. (Ирландия), Google Asia Pacific Pte. Ltd. (Сенегал)

За проверка на самоличността; автоматично извличане на данни от изображения на документи и валидиране на документи/разпознаване на фалшификати. Изследвания и тестване относно целесъобразността на новите продукти и услуги; обучение за разпознаване на документи; разпознаване и сравняване на лицето. За предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или изпиране на пари. За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, имейл адрес, дата на раждане, правна форма, регистрационен номер на фирма, номер по ДДС, изображение на клиента, доказателство за самоличност, адрес или други документи, поискани от PayPal, и данните, съдържащи се в тях, за оценка на риска и целите на съответствието.

EE (Обединеното кралство), Three (Хонконг), O2 (Обединеното кралство, Гърция), Telekom Deutschland (Германия, Гърция), Eircom Limited (Ирландия), Grupo MásMóvil “Yoigo” (Испания), Telecom Italia TIM S.p.A. (Италия), Wind Tre S.p.A. (Италия), PJSC VimpelCom “Beeline” (Русия), MegaFon (Русия)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане, IMEI номер на мобилно устройство, телефонен номер, дата на откриване на акаунта

Play (Люксембург), Polkomtel, “Plus” (Ирландия), Millicom International Cellular SA (Люксембург) , Mobile TeleSystems “MTS” (Русия), Rostelecom “Tele2” (Русия), Deutsche Telekom AG (Германия, Гърция), Virgin Group Ltd, “Virgin Mobile” (Обединеното кралство)

За проверка на самоличността и извършване на проверки за предотвратяване и разкриване на престъпления, включително измами и/или пране на пари.

Име, адрес, дата на раждане, IMEI номер на мобилно устройство, телефонен номер, дата на откриване на акаунта

Cardinal Commerce Corporation (САЩ)

За проверка на самоличността и осигуряване на услуги за сигурно удостоверяване

Име, адрес, детайли за трансакцията, код на държава, подробности за финансовите инструменти, код на валута, ИД на търговец

Paigo GmbH (Германия)
Arvato Financial Solutions

За събиране на дългове

Име, адрес, телефонен номер, номер на акаунт, дата на раждане, имейл адрес, тип акаунт, състояние на акаунта, последните четири цифри от акаунта на финансовия инструмент, код за сортиране, баланс по сметката, данни за трансакциите и задълженията по акаунта, име на доставчика на източник на финансиране и копия на цялата кореспонденция във всеки случай, който е свързан с дължимите суми.

7. Групови компании

PayPal може да споделя данни вътрешно между субектите в своята група по света. Вижте раздел „Декларация за поверителност“ за повече информация за „Международни прехвърляния на данни“.

8. Търговски партньори

eBay Inc. (САЩ), eBay Europe S.à r.l. (Люксембург), eBay Services S. à r.l. (Люксембург), eBay International AG (Швейцария), eBay Corporate Services GmbH (Германия), eBay France SAS (Франция), eBay (UK) Limited (Обединеното кралство), eBay CS Vancouver Inc. (Канада), eBay Partner Network Inc. (САЩ), eBay Internet Support (Shanghai) Co Ltd (Китай), eBay Enterprise Marketing Solutions (САЩ) (преди GSI Commerce, Inc (САЩ), VendorNet Inc (САЩ), PepperJam Network (САЩ), GSI Media Inc. (САЩ), M3 Mobile Co., Ltd. (Корея), MBS (САЩ), ClearSaleing (САЩ), True Action Network (САЩ), True Action Studio (САЩ)), GumTree.com Limited (Обединеното кралство), Kijiji International Limited (Ирландия), Kijiji US Inc. (САЩ), mobile.de & eBay Motors GmbH (Германия), Shopping.com Inc. (САЩ), Shopping Epinions International Limited (Ирландия), Marktplaats B.V. (Нидерландия), Private Sale GmbH (Германия), StubHub, Inc. (САЩ), Viva Group, Inc. (САЩ), StubHub Europe S.à r.l. (Люксембург), StubHub Services S.à r.l. (Люксембург), Viva Group, Inc. (САЩ), ProStores Inc. (САЩ), MicroPlace, Inc. (САЩ), Internet Auction Co., Ltd. (Корея), Via-Online GmbH (Германия), Zong Inc.(САЩ) и X.commerce, Inc. (САЩ). eBay Europe Services Limited (Ирландия), eBay GmbH (Германия), Vitamina

За предоставяне на съдържание и услуги на съвместни клиенти (включително, но не само, регистрация, трансакции, защита срещу неизправно оборудване за акаунти за транспортно фактуриране, както и поддръжка на клиенти), за оценка на риска или за откриване, предотвратяване и/или компенсиране на измами или други потенциално незаконни действия и нарушения на политиките, както и за насочване на решения относно техните продукти, услуги и комуникации, за да се даде възможност на екипа по поддръжката на клиенти на eBay да се свърже със съвместните клиенти, които са идентифицирани като нуждаещи се от поддръжка на акаунта.

Собствено име, фамилно име, име на фирма, имейл адрес, цялата информация за акаунта, идентификатор на трансакция, идентификатор на иск в eBay, дата на трансакцията, вид на иска (INR, SNAD, корекция и т. н.), сума на иска, вид на валутата, сума за възстановяване, сума на загубата

EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH (Германия), Coeo Inkasso GmbH (Германия)

За осигуряване на персонализирани услуги и помощ на бизнес клиенти, които използват PayPal

Идентификатор на трансакцията, сума по идентификатора на акаунта в PayPal, дата на трансакцията, източник на финансиране

По отношение на колоната със заглавието „Цел“ всяка трета страна, с изключение на регулаторните агенции, някои от шлюзовете за обработване на плащания и кредитни справки и агенциите за предотвратяване на измами, както и груповите компании, посочени в края на тази таблица, работи за постигане на целта за изпълнение на задълженията, които PayPal е договорила с дадения субект за изпълнение. Регулаторните агенции работят за постигане на своята цел в съответствие с регулаторните им цели и изисквания. Когато това е изрично посочено в таблицата, шлюзовете за обработване на плащания и кредитни справки и агенциите за предотвратяване на измами може да използват информацията в съответните си бази данни и да изпращат информация на трети страни за целите на предотвратяването на измами и оценката на кредитоспособността, в съответствие със съответните им условия.