Beleidsaanpassingen

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

>> Eerdere beleidsaanpassingen weergeven

Beleidsaanpassingen

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Gepubliceerd: 19 maart 2020 (zie de afzonderlijke overeenkomsten hieronder voor de ingangsdatums)

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd.

Het is raadzaam de onderstaande kennisgevingen aandachtig te lezen om de komende wijzigingen te begrijpen.

U hoeft geen verdere actie te ondernemen aangezien deze wijzigingen automatisch van kracht worden op de onderstaande Ingangsdatums. Indien u er de voorkeur aan geeft deze wijzigingen te weigeren en uw rekening te sluiten, kunt u dit vóór de Ingangsdatum doen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht.

 

Updates voor de PayPal-overeenkomst inzake andere betaalmethoden

Ingangsdatum: 19 maart 2019

U vindt de huidige PayPal-overeenkomst inzake andere betaalmethoden die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website.

1. Geen extra kosten voor het ontvangen van internationale APM-betalingen

We hebben gedeelte 3 (APM-functionaliteit gebruiken) aangepast om te verduidelijken dat de extra, op een percentage gebaseerde kosten voor het ontvangen van internationale commerciële transacties, zoals in de Gebruikersovereenkomst is vermeld, niet van toepassing is op APM-betalingen.

 2. Bijlage 1 – APMs

We hebben Bijlage 1 bijgewerkt met de volgende nieuwe APM's: Blik (als op zichzelf staande service), Multibanco, POLi en Trustpay.

3. Overige wijzigingen

Er zijn gedeelten van de PayPal-overeenkomst inzake andere betaalmethoden aangepast om bestaande tekst te verduidelijken en te reorganiseren en kleine typefouten te verbeteren.

 

Wijzigingen van het Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal

Ingangsdatum: 19 maart 2020

U vindt het Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal dat op dit moment van kracht is door hier te klikken of door het beleid te openen via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' die u aantreft op de meeste pagina's van de PayPal-website.

1. Contactgegevens

De contactgegevens in de gedeelten met als titel 'Activiteiten waarvoor toestemming vereist is' en 'Schendingen van het Beleid inzake redelijk gebruik' zijn bijgewerkt. In plaats van een e-mail naar PayPal te sturen, kunt u onder deze gedeelten een webformulier invullen om uw vraag of melding in te dienen.

 

Wijzigingen in de Gebruikersovereenkomst

Ingangsdatum: 19 maart 2020

U vindt de huidige PayPal Gebruikersovereenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via de voettekst Juridisch of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website.

 1. Nieuwe betaaloplossing

Vanaf de ingangsdatum worden de volgende producten/functionaliteiten (die worden genoemd in de gedeelten van de PayPal Gebruikersovereenkomst over de nieuwe checkout-oplossing) mogelijk ook onder hun nieuwe naam op onze website of andere schriftelijke materialen vermeld:

Huidige naam

Nieuwe naam

nieuwe checkout-oplossing

nieuwe checkout-oplossing van het PayPal Commerce Platform

Aangepaste interface

Geavanceerde creditcard- en bankpasbetalingen

Betalingen zonder PayPal-rekeningservice

Standaardbetalingen van creditcards en bankpassen

Fraudetool / Filters voor fraudepreventie bij de aangepaste interface

Fraudebescherming (Fraud Protection)

Deze nieuwe namen worden vanaf 16 juni 2020 gebruikt in de PayPal Gebruikersovereenkomst. Klik HIER om een bijgewerkt exemplaar te bekijken met de wijzigingen die ingaan op 16 juni 2020.

 1. Bulkbetalingen

Voor de term 'bulkbetaling' wordt vanaf de ingangsdatum mogelijk ook de nieuwe term 'uitbetalingen' gebruikt op onze website en in onze schriftelijke materialen. Deze nieuwe naam wordt vanaf 16 juni 2020 gebruikt in de PayPal Gebruikersovereenkomst. Klik HIER om een bijgewerkt exemplaar te bekijken met de wijzigingen die ingaan op 16 juni 2020.

 1. Overige wijzigingen

Er zijn gedeelten van de PayPal Gebruikersovereenkomst aangepast om typefouten te verwijderen en de tekst in zijn geheel beter leesbaar te maken.

 

Wijzigingen in de PayPal-overeenkomst inzake online creditcardbetaalservices

Ingangsdatum: 19 maart 2020

Klik hier om de huidige PayPal-overeenkomst inzake online betaalservices voor creditcards en bankpassen te bekijken of open de overeenkomst via de voettekst 'juridisch' of 'juridische overeenkomsten', die u aantreft op de meeste pagina's van de PayPal-website.

1. Nieuwe naam voor verschillende producten en functionaliteiten

Vanaf de ingangsdatum worden de volgende producten/functionaliteiten mogelijk ook onder hun nieuwe naam op onze website of andere schriftelijke materialen vermeld:

Huidige naam

Nieuwe naam

Aangepaste interface

Geavanceerde creditcard- en bankpasbetalingen

Fraudetool / Filters voor fraudepreventie bij de aangepaste interface

Fraudebescherming (Fraud Protection)

Aangepaste interface-API

Betalingen-API voor geavanceerde creditcard- en bankpasbetalingen

2. Overige wijzigingen

Er zijn gedeelten van de PayPal-overeenkomst inzake online services voor kaartbetalingen aangepast om typefouten te verwijderen en de tekst in zijn geheel beter leesbaar te maken.

 

Wijzigingen in de Gebruikersovereenkomst

Ingangsdatum: 16 juni 2020

 • Klik HIER als u een bijgewerkt exemplaar van de beoogde wijzigingen wilt bekijken.

Klik hier om de huidige PayPal Gebruikersovereenkomst te bekijken of open de overeenkomst via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten', die u op de meeste pagina's van de PayPal-website vindt.

1. Acties die we kunnen ondernemen als u betrokken bent bij verboden activiteiten - Schendingen van het Beleid inzake redelijk gebruik (nieuw gedeelte)

We hebben een nieuw gedeelte toegevoegd waarin ons recht wordt uiteengezet om bedragen af te schrijven ter compensatie van schade die ontstaat doordat u uw PayPal-rekening hoofdzakelijk gebruikt ten behoeve van uw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsuitoefening en daarmee het Beleid inzake redelijk gebruik schendt. Het nieuwe gedeelte luidt als volgt (weergegeven met titels van de hoofdclausules voor de context en ingekort vanwege de beknoptheid, waarbij de aanpassingen zijn onderstreept):

“…

Verboden activiteiten en vastgehouden betalingen

Acties die we kunnen ondernemen als u betrokken bent bij verboden activiteiten

Als u uw PayPal-rekening voornamelijk gebruikt ten behoeve van uw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsuitoefening en u het Beleid inzake redelijk gebruik schendt, dan:

 • zijn niet alleen de bovenstaande acties van toepassing, maar bent u aansprakelijk jegens PayPal voor het bedrag van de door PayPal geleden schade die is veroorzaakt door uw schending van het Beleid inzake redelijk gebruik;
 • erkent u en stemt u ermee in dat 2.500,00 USD (of het equivalent in de valuta van het land waarin u woont) per overtreding van het Beleid inzake redelijk gebruik:
  • een redelijke minimale schatting is van de daadwerkelijke schade van PayPal in verband met alle op dit moment bekende omstandigheden, met inbegrip van de verhouding tussen het bedrag en de totale schade van PayPal die redelijkerwijs kan worden verwacht;
  • redelijk en evenredig is met betrekking tot de levering van de services aan u; en
  • noodzakelijk, maar niet meer dan afdoende, is om de rechtmatige belangen van PayPal te beschermen bij naleving van het Beleid inzake redelijk gebruik; en

dat PayPal deze schade rechtstreeks kan inhouden op een bestaand saldo van een PayPal-rekening die u beheert.

…”

2. Overige juridische voorwaarden – Onze rechten – Informatie over u

We hebben het gedeelte met de titel 'Overige juridische voorwaarden – Onze rechten – Informatie over u' aangepast om duidelijker aan te geven welke verplichtingen u heeft om adequate informatie over uzelf aan PayPal te verstrekken, zodat we de acties die in de Gebruikersovereenkomst worden beschreven, goed kunnen uitvoeren, het risico op fraude kunnen beperken en kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (waaronder het tegengaan van witwaspraktijken). Het gedeelte met de titel 'Overige juridische voorwaarden – Onze rechten – Informatie over u' luidt nu als volgt (weergegeven met titels van de hoofdclausules voor de context, waarbij de wijzigingen zijn onderstreept):

“…

Overige juridische voorwaarden

Onze rechten

Informatie over u

Mogelijk vragen we u om informatie die we redelijkerwijs nodig hebben om de in deze Gebruikersovereenkomst beschreven acties uit te voeren, ons in staat te stellen het risico op fraude te beperken of te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (inclusief het tegengaan van witwaspraktijken). U dient tijdig te voldoen aan deze verzoeken. Dit kan inhouden dat u ons op eigen kosten per fax, e-mail of anders voorziet van identificatiedocumenten en informatie over uw financiën en activiteiten (zoals uw meest recente financiële overzichten en transactieoverzichten voor webwinkels).

…”

3. Kosten – Terugbetalingen van commerciële transacties

Ter herinnering (zoals op 2 januari 2020 vermeld) is gedeelte A3.4 (Terugbetalingen van commerciële transacties) van schema 1 (Kostentabel) op 5 maart 2020 aangepast om te verduidelijken dat als u een terugbetaling verricht van een betaling voor een commerciële transactie, alle kosten die oorspronkelijk door u zijn betaald om de betaling te ontvangen, niet worden teruggeboekt. De wijziging van het gedeelte A3.4 (Terugbetalingen van commerciële transacties) van schema 1 (Kostentabel) die op 5 maart 2020 is ingegaan, geldt vanaf de Ingangsdatum.

4. Overige wijzigingen

Er zijn gedeelten van de PayPal Gebruikersovereenkomst aangepast om bestaande tekst te verduidelijken en te reorganiseren en kleine typefouten te corrigeren, waaronder de volgende bestaande gedeelten:

Artikel

Aanpassing

Over uw rekening – Welkom bij PayPal! (laatste alinea)

De verwijzing naar '60 dagen' is gewijzigd in 'twee maanden'.

Over uw rekening – Uw PayPal-rekening opheffen (laatste alinea)

De verwijzing naar '60 dagen' is gewijzigd in 'twee maanden'.

 

Wijzigingen in de PayPal-overeenkomst inzake online creditcardbetaalservices

Ingangsdatum: 16 juni 2020

De gewijzigde PayPal-overeenkomst inzake online services voor kaartbetalingen bevindt zich onder de versie van het document dat op dit moment van kracht is. Om deze overeenkomst te bekijken, klikt u hier of gaat u naar de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten', die u aantreft op de meeste pagina's van de PayPal-website.

1. Kluisopslagtool

Met genoegen introduceren we onze nieuwe Kluisopslagtool. We hebben het nieuwe gedeelte 7.2 (Kluisopslagtool) toegevoegd en het gedeelte 10 (Definities) bijgewerkt met de specifieke terminologie voor de nieuwe Kluisopslagtool.

2. Service voor rekeninggegevens bijwerken

Ook zijn we verheugd met de introductie van onze nieuwe Service rekeninggegevens bijwerken. We hebben het nieuwe gedeelte 7.3 (Service voor rekeninggegevens bijwerken) toegevoegd en het gedeelte 10 (Definities) bijgewerkt met de specifieke terminologie voor deze nieuwe service.

3. Reikwijdte van de producten

We hebben het gedeelte "Over deze overeenkomst" en het gedeelte 10 (Definities) aangepast om het volgende te onderstrepen:

 • Als u ervoor kiest om gebruik te maken van een van de in de PayPal-overeenkomst vermelde producten, services of functionaliteiten voor online kaartbetalingen (inclusief technologie), zijn de bijbehorende voorwaarden van het product, de service of de functionaliteit in kwestie van toepassing.

 • Ook fraudebescherming is nu als optionele aanvullende service beschikbaar in het pakket PayPal Website Payments Pro.
 • De volgende functies zijn nu ook optionele aanvullende services in het pakket met geavanceerde functionaliteit voor het betalen met creditcards en bankpassen:
 • elke Website Payments Pro-functionaliteit
 • de Kluisopslagtool; en
 • de service Rekeninggegevens bijwerken.

 • Virtual Terminal is nu beschikbaar als online service voor kaartbetalingen voor webwinkels en tevens onderdeel van de Website Payments Pro-functionaliteit.

Het gedeelte 'Over deze overeenkomst' en de relevante onderdelen van het gedeelte 10 luiden nu als volgt (verkort weergegeven met titels van de hoofdbepalingen voor context, waarbij de wijzigingen zijn onderstreept):

Over deze overeenkomst

Door het Product en de Online kaartbetaalservice te integreren of gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u ervoor kiest om gebruik te maken van een aanbieding van een van de in deze Overeenkomst vermelde Producten, Online kaartbetaalservices of functionaliteiten (inclusief technologie), zijn de Voorwaarden van het Product, de Online kaartbetaalservice of de functionaliteit in kwestie van toepassing.

Het Product omvat het volgende:

 • Geavanceerde creditcard- en bankpasbetalingen: een functionaliteitspakket dat standaard bestaat uit de Betalingen-API voor creditcard- en bankpasbetalingen en Fraudebescherming als optionele aanvullende service. Daarnaast heeft u de keuze uit de volgende aanvullende services:
 • elke Website Payments Pro-functionaliteit
 • de Kluisopslagtool; en
 • de service Rekeninggegevens bijwerken.

Het Product omvat een of meer services voor online kaartbetalingen. De online betaalservices zijn:

 • Geavanceerde creditcard- en bankpasbetalingen API: functionaliteit voor het uitvoeren van creditcard- en bankpasbetalingen, waarbij de kaartgegevens online door de kaarthouder worden ingevoerd.
 • Virtual Terminal: functionaliteit die door PayPal wordt geleverd waarmee u een creditcardbetaling kunt ontvangen door de kaartgegevens die de kaarthouder aan u heeft verstrekt handmatig in te voeren.

…”