Põhimõtete uuendused

 

>> Vaata kõiki juriidilisi lepinguid

>> Vaata varasemaid põhimõtete uuendusi

Põhimõtete uuendused

 

Viimati uuendatud 12. oktoobril 2023

Teade muudatus(t)e kohta Bulgaaria, Küprose, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Kreeka, Läti, Liechtensteini, Leedu, Malta, Rumeenia, San Marino, Slovakkia ja Sloveenia PayPali lepingu(te)s

 

See leht

Sellel lehel kirjeldatakse ja/või vaadatakse üle PayPali kasutajatele muudatusi Bulgaaria, Küprose, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Kreeka, Läti, Liechtensteini, Leedu, Malta, Rumeenia, San Marino, Slovakkia ja Sloveenia PayPali kasutajalepingus või muudes veebilepingutes, põhimõtetes või avaldustes, mis nõuavad teavitamist. Samuti saate vaadata varasemaid põhimõtete muudatusi. Pange tähele, et eelvaates loetletud lepingutele võib teha täiendavaid muudatusi loetletud jõustumiskuupäevadel või enne seda, kui asjakohased teavitamisnõuded on täidetud.

Tulevased muudatused

Muudame teatud lepinguid (allpool loetletud), mis reguleerivad teie suhet PayPaliga. Need muudatused rakenduvad automaatselt allpool näidatud vastaval jõustumiskuupäeval (kuupäevadel).

Vajalikud meetmed

Palun vaadake alltoodud teated hoolikalt üle ja tutvuge tulevaste muudatustega. Kui jätkate meie teenuste kasutamist pärast nende muudatuste jõustumist, siis nõustute, et muudatused on teie jaoks siduvad. Te ei pea nende muudatustega nõustumiseks rohkem midagi tegema. Aga kui soovite nendest keelduda, siis peate oma PayPali konto enne rakenduvat jõustumiskuupäeva sulgema, nagu on kirjeldatud kasutajalepingus.

 

Teavitused

Välja antud: 12. oktoober 2023

PayPali kasutajalepingu muudatused
Kehtib alates 16. jaanuarist 2024:

 • Vastavalt ELi digiteenuste seadusele selgitame, kuidas kasutajad saavad kurta sisu üle, mida teised võivad luua ja mida me võime ette võtta.
 • Selgitame, et PayPal võib nõuda teie konto kasutusele piirangute seadmist ja/või teatud laekunud brutomaksete kinnipidamist, kui te ei esita nõutavat maksuga seotud teavet.

Vaadake uuendatud PayPali kasutajaleping üle

 

PayPali müüjakaitse programmi muudatused, mis
jõustuvad 16. jaanuaril 2024:

 • Vaatame PayPali müüjakaitse programmi üle, et välistada sobivus:
  • Eset ei ole saadud – ostjate esitatud nõuded tagasinõudena oma kaardi väljastajale kaardiga rahastatud tehingute kohta.

Vaadake uuendatud müüjakaitse programm üle

 

PayPali väljamaksete tingimuste muudatused

Alates 16. jaanuarist 2024:

 • PayPal väljamaksete tingimusi ajakohastatakse, et selgitada olemasolevaid tootefunktsioone, sealhulgas järgnevat:
  • Väljamaksete saajate sobivusnõuded väljamaksete edukaks vastuvõtmiseks; ja
  • Selgitades PayPali ja saatjate vastavaid kohustusi seoses PayPali väljamaksete tootega.
 • Lisaks võimaldavad värskendused järgmist:
  • PayPal võib nõuda tõendeid saaja selgesõnalise nõusoleku kohta võtta seoses väljamaksetega teateid vastu;
  • Kliendid peavad kinnitama, et PayPalile teabe esitamine ei kujuta endast andmete müüki PayPalile kohaldatavate seaduste alusel; ja
  • Kliendid ei tohi viidata PayPali sponsorlusele ega heakskiidule ilma eelneva loata; samuti ei tohi kliendid üritada hankida PayPali kasutajatunnust.

Vaadake uuendatud PayPali väljamaksete tingimused üle

 

PayPali veebipõhiste kaardimakseteenuste lepingu muudatused

Alates 16. jaanuarist 2024:

 • Täiustatud krediit- ja deebetkaardimaksete funktsionaalsuse pakett võib sisaldada võimalust integreerida lisafunktsioonina sobivaid kolmanda osapoole rahakotte. Muudame oma tingimusi, näitamaks, et kui otsustate selliseid lisafunktsioone integreerida, nõustute kohaldatavate kolmandate isikute tingimuste ja PayPali veebipõhiste kaardimakseteenuste lepinguga. Selline nõustumine hõlmab teie kinnitust ja nõusolekut, et selliseid kolmanda osapoole funktsioone ja tingimusi pakub, värskendab ja seotud teavitusi esitab ainult asjaomane kolmas osapool, mitte PayPal.
 • Tutvustame uusi tingimusi ja tasusid täiustatud krediit- ja deebetkaardimaksete kasutajatele, kes soovivad võtta tasu Interchange Plus Plus tasu struktuuri alusel.

Vaadake uuendatud PayPali veebipõhiste kaardimakseteenuste leping üle

Vaadake uued kaupmehe tasud üle

 

Teavitused

Välja antud: 24. juuli 2023

PayPali veebipõhiste kaardimakseteenuste lepingu muudatused

Kehtib alates 19. oktoobrist 2023:

 • funktsioonide täpsemate krediit- ja deebetkaardimaksete komplekt võib hõlmata võimalust integreerida sobivaid kolmanda osapoole rahakotte lisafunktsioonidena. Muudame oma tingimusi, näitamaks, et kui otsustate selliseid lisafunktsioone integreerida, nõustute kohaldatavate kolmandate isikute tingimuste ja PayPali veebipõhiste kaardimakseteenuste lepinguga. Selline nõustumine hõlmab teie kinnitust ja nõusolekut, et selliseid kolmanda osapoole funktsioone ja tingimusi pakub, värskendab ja seotud teavitusi esitab ainult asjaomane kolmas osapool, mitte PayPal.
 • selgitame konto värskendusteenuse kättesaadavust.

Vaadake uuendatud PayPali veebipõhiste kaardimakseteenuste leping üle