Our Use of Cookies, Web Beacons, and Similar Technologies

>> Zobrazit všechny právní smlouvy

Prohlášení o souborech cookie a sledovacích technologiích

Poslední aktualizace: 25. května 2018

 

Stáhnout PDF

 

Při návštěvě nebo používání našich webů, služeb, aplikací, nástrojů nebo zasílání zpráv můžeme my nebo naši autorizovaní poskytovatelé služeb používat soubory cookie, webové signály a další podobné technologie k ukládání informací, které pomáhají poskytnout lepší, rychlejší a bezpečnější zážitek, a pro reklamní účely.

Tato stránka je navržena tak, aby vám pomohla lépe porozumět těmto technologiím a jejich používání na našich webech a v našich službách, aplikacích a nástrojích. Níže je shrnutí několika klíčových věcí, které byste měli o používání těchto technologií vědět. Plné znění podmínek používání souborů cookie pro uživatele si můžete přečíst níže.

Naše soubory cookie a podobné technologie mají různé funkce. Jsou buď nezbytné pro fungování našich služeb, pomáhají nám zlepšit výkon, nabízí vám nadstandardní funkce nebo nám pomáhají vám poskytovat relevantní a cílené reklamy. Používáme soubory cookie a podobné technologie, které zůstávají v zařízení pouze po dobu, kdy je váš prohlížeče aktivní (relace), a soubory cookie a podobné technologie, které zůstávají v zařízení delší dobu (trvalé). Tyto soubory cookie můžete zablokovat, smazat nebo zakázat, pokud to vaše zařízení dovolí. Soubory cookie a předvolby souborů cookie můžete spravovat v nastavení prohlížeče nebo svého zařízení.

Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k našim souborům cookie a podobným technologiím, máme zavedena bezpečnostní opatření všude, kde je to zapotřebí. Jedinečný identifikátor zajišťuje, že přístup k údajům ze souborů cookie máme pouze my a/nebo autorizovaní poskytovatelé služeb.

Poskytovatelé služeb jsou společnosti, které nám pomáhají s různými aspekty našeho podnikání, jako jsou operace na webu, služby, aplikace, reklamy a nástroje. Někteří autorizovaní poskytovatelé služeb nám pomáhají poskytovat relevantní reklamy v našich službách a na dalších místech na internetu. I tito poskytovatelé služeb mohou do vašeho zařízení umísťovat soubory cookie prostřednictvím našich služeb (soubory cookie třetí strany). Mohou rovněž shromažďovat informace, které jim pomohou identifikovat vaše zařízení, například IP adresu nebo jiné jedinečné identifikátory nebo identifikátory zařízení.

 

Co jsou soubory cookie, webové signály a podobné technologie?

Stejně jako většina webů používáme technologie, které jsou v podstatě malé datové soubory umístěné na vašem počítači, tabletu, mobilním telefonu nebo jiném zařízení (souhrnně označované jako „zařízení“), jež nám umožňují zaznamenávat určité informace při každé návštěvě nebo interakci s našimi stránkami, používání našich služeb, aplikací, zasílání zpráv a nástrojů.

Konkrétní názvy a typy souborů cookie, webových signálů a jiných podobných technologií, které používáme, se mohou čas od času měnit. Abychom vám pomohli lépe porozumět těmto zásadám a našemu využívání těchto technologií, připravili jsme následující omezenou terminologii a definice:

Soubory cookie: Malé textové soubory (obvykle tvořené písmeny a čísly) umísťované do paměti vašeho prohlížeče nebo zařízení při prohlížení webové stránky nebo čtení zprávy. Soubory cookie umožňují webové stránce rozpoznat konkrétní zařízení nebo prohlížeč. Existuje několik typů souborů cookie:

  • Relační soubory cookie vyprší na konci relace prohlížeče a umožní nám propojení vašich akcí během konkrétní relace prohlížeče.
  • Trvalé soubory cookie jsou uloženy ve vašem zařízení během relací prohlížeče, což nám umožňuje zapamatovat si vaše preference nebo akce na více webech.
  • Soubory cookie první strany jsou nastaveny webovou stránkou, kterou máte otevřenou.
  • Soubory cookie třetí strany jsou nastaveny webem třetí strany, který se liší od webu, který máte právě otevřený.

Soubory cookie mohou být zakázány nebo odstraněny nástroji, které jsou k dispozici ve většině komerčních prohlížečů. Předvolby pro každý prohlížeč, který používáte, je třeba nastavit zvlášť a různé prohlížeče nabízejí různé funkce a možnosti.

Webové signály: Malé grafické obrázky (známé také jako „pixelové značky“ nebo „transparentní GIFy“), které mohou obsahovat naše weby, služby, aplikace, zasílání zpráv a nástroje, které obvykle fungují v kombinaci se soubory cookie za účelem identifikace našich uživatelů a jejich chování.

Podobné technologie: Technologie, které ukládají informace ve vašem prohlížeči nebo zařízeních využívajících místní sdílené objekty nebo místní úložiště, jako jsou například flashové soubory cookie, soubory cookie jazyka HTML 5 a jiné metody webového aplikačního softwaru. Tyto technologie mohou fungovat ve všech prohlížečích a v některých případech nemusí být plně spravovány prohlížečem a mohou vyžadovat správu přímo prostřednictvím nainstalovaných aplikací nebo zařízení. Tyto technologie nepoužíváme k ukládání informací, které jsou potřebné pro cílenou reklamu na našich webech nebo mimo ně.

V našich zásadách můžeme používat pojmy „soubory cookie“ nebo „podobné technologie“ s odkazem na všechny technologie, které můžeme použít k ukládání dat do vašeho prohlížeče nebo zařízení, nebo ke shromažďování informací či k vaší identifikaci výše popsaným způsobem.

Proč používáme soubory cookie
Naše soubory cookie a podobné technologie mají různé funkce. Jsou buď nezbytné pro fungování našich služeb, pomáhají nám zlepšit výkon, nabízí vám nadstandardní funkce nebo nám pomáhají vám poskytovat relevantní a cílené reklamy. Používáme relační i trvalé soubory cookie a podobné technologie.


Tyto technologie zpravidla umožňují našim webům, službám, aplikacím a nástrojům ukládat relevantní informace do vašeho prohlížeče nebo zařízení a později si tyto informace přečíst, abychom mohli vaše zařízení identifikovat na našich serverech nebo v interních systémech. Kde je to možné, chráníme naše soubory cookie a další podobné technologie přidělením jedinečného identifikátoru, abychom zajistili, že pouze my a/nebo autorizovaní poskytovatelé služeb je budeme moci interpretovat.


Naše využití těchto technologií lze rozdělit do následujících obecných kategorií:

  1. Základní. Můžeme používat soubory cookie, webové signály nebo další podobné technologie, které jsou nezbytné pro provoz našich webů, služeb, aplikací a nástrojů. Patří sem technologie, které vám umožňují přístup k našim webům, službám, aplikacím a nástrojům, jež jsou potřebné pro identifikaci nepravidelného chování webu, zabraňují podvodným činnostem a zvyšují zabezpečení; nebo vám umožňují využívat naše funkce, jako jsou nákupní košíky, našeptávání vyhledávání nebo podobné funkce.
  2. Související s výkonem. Můžeme používat soubory cookie, webové signály nebo další podobné technologie k posouzení výkonu našich webových stránek, aplikací, služeb a nástrojů; a to i jako součást našich analytických postupů, které nám pomáhají porozumět, jak naši návštěvníci používají naše webové stránky; zjistit, zda jste využili zasílání zpráv; zjistit, zda jste si zobrazili položku nebo odkaz; nebo pomáhají zlepšit obsah webu, aplikace, služby nebo nástroje.
  3. Související s fungováním. Můžeme používat soubory cookie, webové signály nebo další podobné technologie, které nám umožňují nabízet rozšířené funkce při otevření nebo používání našich webů, služeb, aplikací nebo nástrojů. To může zahrnovat vaši identifikaci při přihlašování na naše weby nebo sledování vašich určených preferencí, zájmů nebo vámi zobrazených položek v minulosti, abychom mohli zlepšit prezentaci obsahu na našich stránkách.
  4. Související s reklamou nebo cílenou reklamou.  Můžeme používat soubory cookie a webové signály první strany nebo třetí strany, abychom mohli na našem webu nebo na webu třetí strany poskytovat obsah včetně reklam odpovídajících vašim zájmům.  To zahrnuje používání technologií ke zjištění užitečnosti reklam a obsahu, které vám byly zobrazeny, například, zda jste na reklamu klikli.

Veškeré osobní údaje, které pomocí těchto technologií shromažďujeme a uchováváme pro výše uvedené kategorie 2 až 4 závisí na vašem souhlasu, získaném formou jednoznačného sdělení zobrazeného na našich webových stránkách při vaší první návštěvě.  Tento souhlas můžete odvolat v nastavení prohlížeče podle následujícího popisu.

 

Informace o tom, jak upravit konfigurace souborů cookie v těchto prohlížečích, zobrazíte kliknutím na příslušný odkaz níže:

- Internet Explorer

- Firefox

- Chrome

- Safari

- OSX/Mac OS

- iOS

 

 

Používání těchto technologií autorizovanými poskytovateli služeb třetí strany

Můžeme spolupracovat se třetími strany, běžně známými pod pojmem poskytovatelé služeb, kteří jsou s naším souhlasem oprávněni nastavovat soubory cookie, webové signály nebo podobné technologie třetích stran pro ukládání informací na našich webech nebo v našich službách, aplikacích a nástrojích. Tito poskytovatelé služeb nám pomáhají nabídnout vám lepší, rychlejší a bezpečnější využívání našich služeb.

Tito poskytovatelé služeb mohou využívat tyto technologie k tomu, aby nám pomohli poskytovat vlastní obsah a reklamu a sestavovat anonymní metriku a analýzu webu. Žádnému z těchto poskytovatelů služeb nedovolujeme pro jejich vlastní účely shromažďovat žádné vaše osobní údaje na našich webech nebo v našich službách, aplikacích nebo nástrojích. Na tyto poskytovatele služeb se vztahují smlouvy o důvěrnosti, které jsme s nimi uzavřeli, a další právní omezení týkající se jejich používání nebo shromažďování jakýchkoli osobních údajů. Soubory cookie třetích stran se musí řídit zásadami ochrany osobních údajů třetích stran.

S výjimkou používání takových technologií našimi poskytovateli služeb nebo jinými oprávněnými třetími stranami nepovolujeme na webu žádný obsah třetí strany (jako jsou seznamy položek, komunikace mezi členy, seznamy inzerátů, komentáře, recenze atd.), který by zahrnoval nebo využíval jakékoliv soubory cookie, webové signály, místní úložiště nebo podobné technologie pro účely sledování nebo shromažďování vašich osobních údajů. Pokud se domníváte, že na některém z našich webů mohou seznamy nebo jiný obsah třetí strany shromažďovat osobní údaje nebo používat technologie sledování, nahlaste to prosím na e-mailové adrese spoof@paypal.com.

 

Reklamní sítě a burzy provozované autorizovanými třetími stranami pro cílenou reklamu

Třetí strany, jako například reklamní sítě a burzy, můžeme využívat k poskytování reklamy. Tito poskytovatelé reklamních sítí a burzy třetí strany mohou používat soubory cookie, webové signály nebo podobné technologie třetí strany ke shromažďování informací o vaší návštěvě na našem webu i jinde na internetu. Mohou také shromažďovat vaše identifikátory zařízení, IP adresu nebo identifikátor pro reklamu (IDFA). Informace, které tyto třetí strany shromažďují, mohou být použity k poskytování relevantnější reklamy na našich webových stránkách nebo kdekoli jinde na webu. Soubory cookie třetích stran se musí řídit zásadami ochrany osobních údajů třetích stran. 

Další informace o souborech cookie souvisejících s reklamou třetí strany, o reklamě založené na zájmech a o tom jak zrušit tyto praktiky společností, které se účastní samoregulace tohoto odvětví, naleznete na příslušné webové stránce uvedené níže podle země původu:

 

„Nesledovat“

Kalifornské zákony vyžadují, abychom vás informovali o tom, jak reagujeme na signály webového prohlížeče Nesledovat (DNT). Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje průmyslový nebo právní standard pro rozpoznávání nebo akceptování signálů DNT, na signály momentálně nereagujeme. Očekáváme výsledky práce komunity pro ochranu osobních údajů a průmyslu, abychom zjistili, kdy je tato reakce vhodná, a jakou formu by měla mít.